image_award_gold_left

86

Mezinárodních
makléřských ocenění

image_award_gold_right

Ovlivněte investování pomocí skóre ESG

V DEGIRO nabízíme žebříčky udržitelnosti, které vám pomohou s výběrem společností odpovídajících vašim hodnotám.

Otevřít účet

Ovlivněte investování na základě skóre ESG

Investování není jen o penězích; můžete investovat také proto, abyste pomohli vytvářet lepší svět. V DEGIRO nabízíme zdarma žebříčky udržitelnosti, které vám pomohou s výběrem společností odpovídajících vašim hodnotám. Takzvané skóre ESG vám ukáže, jak si společnosti nebo investice vedou v oblasti environmentální, sociální a vládní politiky. Tato skóre vám pomohou posoudit rizika – a příležitosti – představované výkonem společností ve stěžejně důležitých oblastech, jako jsou změna klimatu, odměňování vedoucích pracovníků či rozmanitost a začlenění.

Otevřít účet
What is a stock

Co je ESG?

Hodnocení ESG zohledňuje při investičních rozhodnutích vedle finančních faktorů také oblast environmentální, sociální a vládní politiky. Spadá pod „udržitelné investování“. Níže je uveden rozpis faktorů souvisejících s dopadem společnosti na životní prostředí a společnost, jakož i se způsobem jejího řízení:

 • Environmentální (E) – změny klimatu, emise skleníkových plynů, postupy recyklace, spotřeba vody, využívání obnovitelné energie, získávání surovin atd.
 • Sociální (S) – zdraví a bezpečnost zaměstnanců, spravedlivé mzdy, školení a rozvoj zaměstnanců, etické zajišťování dodavatelského řetězce, ochrana soukromí a údajů atd.
 • Vládní (G) – diverzita správní rady, platy vedoucích pracovníků, obchodní etika, transparentnost, politické příspěvky atd.
ESG
Refinitiv

Skóre ESG od společnosti Refinitiv

Skóre ESG je měřítkem hodnocení společnosti na základě řady metrik ESG. Tato skóre jsou poskytována různými ratingovými agenturami. V DEGIRO používáme skóre ESG od společnosti Refinitiv. Společnost Refinitiv je součástí skupiny London Stock Exchange Group (LSEG) a je jedním z největších poskytovatelů finančních údajů a infrastruktury. Má více než 40 000 zákazníků a 400 000 koncových uživatelů ve 190 zemích.

Databáze ESG společnosti Refinitiv pokrývá 70 % globální tržní kapitalizace napříč více než 450 metrikami ESG. Na základě údajů shromážděných společností Refinitiv získávají společnosti skóre, které se převádí na známku v podobě písmena, přičemž A+ je nejlepší možná známka a D- nejhorší.

Otevřít účet

Metodika společnosti Refinitiv

Společnost Refinitiv zaměstnává tým více než 150 analytiků pro výzkum obsahu, kteří ručně shromažďují údaje ESG pro všechny společnosti v jejich světě ESG, kterých je přibližně 9000. Tyto údaje se průběžně aktualizují a obnovují u produktů každý týden. Model společnosti Refinitiv se skládá ze dvou skóre:

Skóre ESG

měří výkonnost ESG společnosti na základě ověřitelných vykázaných údajů

Skóre ESGC

měří výkonnost ESG společnosti s přihlédnutím ke kontroverzím ESG

 • Skóre ESG

  měří výkonnost ESG společnosti na základě ověřitelných vykázaných údajů

 • Skóre ESGC

  měří výkonnost ESG společnosti s přihlédnutím ke kontroverzím ESG

Na naší platformě naleznete skóre ESG společností, jejich skóre ESGC, jakož i skóre jejich kontroverzí ESG. V podrobném seznamu pod přehledem pak naleznete metriky, které se podílejí na vytváření těchto skóre. Další podrobnosti o úplné metodice společnosti Refinitiv naleznete na jejích webových stránkách.

Více informací pro vás

Neustále se snažíme vylepšovat naši platformu, zajišťovat co nejhladší průběh investování a poskytovat informace, které vám pomohou činit co nejinformovanější investiční rozhodnutí.

Autorem hodnocení rizik ESG zveřejňovaného na naší platformě je společnost Refinitiv, která vám přináší i další informace, jako jsou názory analytiků, finanční údaje, profily společností a jiné. Tyto informace slouží k vašemu osobnímu použití a prospěchu a nepředstavují doporučení společnosti DEGIRO.

Otevřete si účet ještě dnes

Připojte se k více než 2 milionům klientů, kteří vložili svou důvěru v nás.

Otevřete si zdarma účet nyní

Investování zahrnuje rizika:
Můžete přijít o část nebo celý svůj vklad. Doporučujeme investovat pouze do těch finančních produktů, které odpovídají vašim znalostem a zkušenostem.

Logo

Podmínky pro akci transakčních poplatků ve výši 100 €

Pokud si aktivujete svůj investiční účet DEGIRO do 1. října 2022, DEGIRO vám uhradí transakční poplatky až do výše 100 €. Pro tuto nabídku platí následující podmínky:

 • Nabídka platí do 30. září 2022.
 • Během období platnosti nabídky budou novým klientům, kteří si aktivovali účet, vráceny transakční poplatky až do výše 100 €.
 • První transakční náklady a externí manipulační poplatky do výše 100 € v období do 31. října 2022 budou uhrazeny.
 • Vámi vynaložené transakční náklady a externí manipulační poplatky (do maximální výše 100 €) vám vrátíme na váš účet DEGIRO začátkem listopadu.
 • Tato nabídka platí pouze pro nové klienty s českým účtem DEGIRO.
 • Aby mohl nový klient tuto nabídku využít, musí provést první vklad k ověření účtu (minimální vklad je 0,01 €) a aktivovat svůj účet DEGIRO.
 • Na tuto nabídku mají nárok i noví klienti, kteří zahájili registraci před obdobím platnosti nabídky, ale aktivují si svůj účet DEGIRO během tohoto období.
 • Pokud je s adresou nového klienta již spojen existující účet, je účast vyloučena.
 • Každý nový klient může požádat o transakční kredit ve výši 100 EUR pouze jednou.

Podmínky přijetí nabídky

Účastí v nabídce klient automaticky přijímá podmínky nabídky. Společnost DEGIRO může kampaň předčasně ukončit nebo změnit její podmínky. O případných změnách bude společnost DEGIRO informovat prostřednictvím webových stránek.

Účast

Nabídky se mohou zúčastnit všichni klienti, kteří si aktivovali účet u DEGIRO do 30. září 2022 včetně.

icon_close