DEGIRO vyloučení zodpovědnosti

Zřeknutí se odpovědnosti, které se vztahuje na tento web, patří společnosti flatex DEGIRO Bank Dutch Branch (DEGIRO), pobočce flatexDEGIRO Bank AG se sídlem v Amsterdamu. DEGIRO je registrována v Nizozemské obchodní komoře pod číslem 82510245. DEGIRO je oprávněna poskytovat bankovní a investiční služby a je registrována jako nizozemská pobočka německé úvěrové instituce u Nizozemského úřadu pro finanční trhy (www.afm.nl) a nizozemská centrální banka (www.dnb.nl).

Použití webových stránek

Informace uváděné na těchto webových stránkách jsou společností DEGIRO sepsány s největší péčí, přesto nemůže ručit za správnost a úplnost těchto informací. DEGIRO poskytuje prostřednictvím těchto stránek pouze informace o (finančních) produktech a službách, které poskytuje. Změny mohou být prováděny bez předchozího upozornění. Informace na těchto stránkách nejsou ze strany společnosti DEGIRO nabídkou nebo pozvánkou pro návštěvníky stránek, aby obchodovali s cennými papíry nebo využívali služeb společnosti DEGIRO (v oblasti cenných papírů)..

Bez odpovědnosti

Společnost DEGIRO výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za eventuální škodu v důsledku přístupu a používání těchto webových stránek. Také není poskytována žádná záruka na bezchybný a bezporuchový provoz těchto stránek. Jakkoli se společnost DEGIRO snaží, aby byl obsah těchto stránek vždy aktuální a úplný, nemůže poskytnout žádnou záruku na přesnost, platnost, úplnost a aktuálnost informací, které jsou publikovány na těchto stránkách nebo ke kterým je přes tyto webové stránky poskytován přístup. DEGIRO v této souvislosti odmítá veškerou odpovědnost.

Informace o třetích osobách, produktech a službách

Když společnost DEGIRO uvádí na svých internetových stránkách odkazy na třetí osoby, neznamená to, že společnost DEGIRO doporučuje produkty nabízené nebo doporučované na těchto webových stránkách. Používání těchto odkazů je zcela na vlastní odpovědnost. DEGIRO odmítá jakoukoli odpovědnost v souvislosti s obsahem, používáním nebo přístupností takových internetových stránek. Společnost DEGIRO negarantuje pravdivost, správnost, řádnost, důvěryhodnost a úplnost informací na takovýchto webových stránkách.

Práva na duševní vlastnictví

Všechna práva na duševní vlastnictví (včetně autorských práv, názvů domén, práv na značky, patentů a dalších práv na duševní vlastnictví) v souvislosti s těmito webovými stránkami náleží společnosti DEGIRO anebo jejím poskytovatelům licence. Není přípustné přenášet obsah těchto webových stránek (včetně textu a obrázků) jako celek nebo částečně, zpracovávat jej, rozmnožovat jej anebo jej zveřejňovat bez předchozího písemného svolení společnosti DEGIRO. Je povoleno vytisknout si nebo si stáhnout kopii pro vaše vlastní, nekomerční využití.

Použité právo

Pro tuto smlouvu a vyloučení odpovědnosti platí nizozemské právo. Veškeré spory v důsledku tohoto vyloučení odpovědnosti nebo v souvislosti s ním budou předkládány výhradně příslušnému soudci v Amsterdamu.

Co se týče ochrany a zpracování osobních údajů, odkazujeme Vás na DEGIRO Ochrana soukromí a Cookies.

Změny

Společnost DEGIRO si vyhrazuje právo kdykoliv a bez dalšího upozornění měnit informace, nabízené na těchto webových stránkách nebo jejich prostřednictvím, včetně tohoto vyloučení odpovědnosti. Doporučujeme proto, abyste tyto stránky a vyloučení odpovědnosti pravidelně pročítali.

Poznámka:
Investování s sebou nese riziko. O své investované prostředky nebo jejich část můžete přijít. Doporučujeme investovat pouze do finančních produktů, které odpovídají vašim znalostem a zkušenostem. Toto není investiční poradenství.

Investování s sebou nese riziko.

icon_close

Chceme lidem umožnit stát se nejlepšími investory, kterými mohou být. Nabízíme na naší uživatelsky přívětivé platformě vesmír nekonečných možností, a odstraňujeme tak překážky a zpřístupňujeme investování všem: začínajícím investorům i odborníkům. Získáte přístup k nejrůznějším produktům na více než 50 burzách po celém světě, a tudíž i svobodu investovat tak, jak se vám líbí. V našem světě získáte rovněž skvělou nabídku za příznivou cenu. Nabízíme totiž neuvěřitelně nízké poplatky, aniž by došlo k omezení kvality, bezpečnosti nebo rozsahu našich investičních služeb. To, že upřednostňujeme vaše potřeby, nám pomohlo stát se předním evropským online makléřem. Důkazem našeho úspěchu jsou více než 2,5 miliony klientů a více než 100 mezinárodních ocenění.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, zahraniční pobočka banky flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | telefon: +31 20 2613072 | e-mail: clients@degiro.com | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch je registrována u Nizozemské obchodní komory pod číslem 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, obchodující pod názvem DEGIRO, je nizozemská pobočka flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG je primárně pod dohledem německého finančního regulátora (BaFin). V Nizozemsku je flatexDEGIRO Bank Dutch Branch registrována u DNB a je pod dohledem AFM a DNB. | flatexDEGIRO Bank AG je licencovanou německou bankou pod dohledem německého finančního regulátora a je registrována u Německé obchodní komory pod číslem HRB 105687.

Logo

Podmínky nabídky transakčních poplatků ve výši 100 EUR

Pokud si svůj investiční účet DEGIRO aktivujete před 1. Květen 2024, DEGIRO vám uhradí transakční poplatky až do výše 100 EUR. Na tuto nabídku se vztahují následující podmínky:

 • Nabídka platí do 30. Duben 2024.
 • Noví klienti, kteří si aktivují účet, získají během období nabídky náhradu transakčních poplatků ve výši až 100 EUR.
 • První transakční náklady a externí manipulační poplatky do výše 100 EUR v období do 31. Květen 2024 budou uhrazeny.
 • Poplatky za manipulaci s měnou (automatický obchodník FX a manuální obchod) nelze v rámci této akce vrátit.
 • Náklady na transakce a externí manipulační poplatky, které jste vynaložili (maximálně do výše 100 EUR), vám začátkem Červen 2024 vrátíme na váš účet DEGIRO.
 • Tato nabídka platí pouze pro nové klienty s českým účtem DEGIRO.
 • Transakční a manipulační náklady se převádějí a proplácejí v eurech, i když jsou účtovány v korunách. Částka, která bude vrácena v eurech, se vypočítá na základě směnného kurzu platného v den úhrady.
 • Jakmile podepíšete klientskou smlouvu, váš účet se aktivuje a rozběhne se období nabídky.
 • Nový klient bude moci začít obchodovat a využít tak poukaz v hodnotě 100 eur až po provedení prvního vkladu (minimální částka je 0,01 eur).
 • Na tuto nabídku mají nárok i noví klienti, kteří zahájili registraci před obdobím platnosti nabídky, ale aktivovali si účet DEGIRO během tohoto období.
 • Pokud je s adresou nového klienta již spojen existující účet, je účast vyloučena.
 • Každý nový klient může požádat o transakční kredit ve výši 100 EUR pouze jednou.
 • Na tuto propagaci se vztahují nizozemské právní předpisy.

Přijetí podmínek nabídky

Využitím této nabídky klient automaticky přijímá podmínky této nabídky. Společnost DEGIRO může kampaň kdykoli před jejím vypršením platnosti ukončit nebo změnit její podmínky. Společnost DEGIRO bude o všech případných změnách informovat na webových stránkách.

Účast

Nabídky se mohou zúčastnit všichni klienti, kteří si aktivovali účet u DEGIRO do 30. Duben 2024 včetně.

icon_close