DEGIRO vyloučení zodpovědnosti

Zřeknutí se odpovědnosti, které se vztahuje na tento web, patří společnosti flatex DEGIRO Bank Dutch Branch (DEGIRO), pobočce flatexDEGIRO Bank AG se sídlem v Amsterdamu. DEGIRO je registrována v Nizozemské obchodní komoře pod číslem 82510245. DEGIRO je oprávněna poskytovat bankovní a investiční služby a je registrována jako nizozemská pobočka německé úvěrové instituce u Nizozemského úřadu pro finanční trhy (www.afm.nl) a nizozemská centrální banka (www.dnb.nl).

Použití webových stránek

Informace uváděné na těchto webových stránkách jsou společností DEGIRO sepsány s největší péčí, přesto nemůže ručit za správnost a úplnost těchto informací. DEGIRO poskytuje prostřednictvím těchto stránek pouze informace o (finančních) produktech a službách, které poskytuje. Změny mohou být prováděny bez předchozího upozornění. Informace na těchto stránkách nejsou ze strany společnosti DEGIRO nabídkou nebo pozvánkou pro návštěvníky stránek, aby obchodovali s cennými papíry nebo využívali služeb společnosti DEGIRO (v oblasti cenných papírů)..

Bez odpovědnosti

Společnost DEGIRO výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za eventuální škodu v důsledku přístupu a používání těchto webových stránek. Také není poskytována žádná záruka na bezchybný a bezporuchový provoz těchto stránek. Jakkoli se společnost DEGIRO snaží, aby byl obsah těchto stránek vždy aktuální a úplný, nemůže poskytnout žádnou záruku na přesnost, platnost, úplnost a aktuálnost informací, které jsou publikovány na těchto stránkách nebo ke kterým je přes tyto webové stránky poskytován přístup. DEGIRO v této souvislosti odmítá veškerou odpovědnost.

Informace o třetích osobách, produktech a službách

Když společnost DEGIRO uvádí na svých internetových stránkách odkazy na třetí osoby, neznamená to, že společnost DEGIRO doporučuje produkty nabízené nebo doporučované na těchto webových stránkách. Používání těchto odkazů je zcela na vlastní odpovědnost. DEGIRO odmítá jakoukoli odpovědnost v souvislosti s obsahem, používáním nebo přístupností takových internetových stránek. Společnost DEGIRO negarantuje pravdivost, správnost, řádnost, důvěryhodnost a úplnost informací na takovýchto webových stránkách.

Práva na duševní vlastnictví

Všechna práva na duševní vlastnictví (včetně autorských práv, názvů domén, práv na značky, patentů a dalších práv na duševní vlastnictví) v souvislosti s těmito webovými stránkami náleží společnosti DEGIRO anebo jejím poskytovatelům licence. Není přípustné přenášet obsah těchto webových stránek (včetně textu a obrázků) jako celek nebo částečně, zpracovávat jej, rozmnožovat jej anebo jej zveřejňovat bez předchozího písemného svolení společnosti DEGIRO. Je povoleno vytisknout si nebo si stáhnout kopii pro vaše vlastní, nekomerční využití.

Použité právo

Pro tuto smlouvu a vyloučení odpovědnosti platí nizozemské právo. Veškeré spory v důsledku tohoto vyloučení odpovědnosti nebo v souvislosti s ním budou předkládány výhradně příslušnému soudci v Amsterdamu.

Co se týče ochrany a zpracování osobních údajů, odkazujeme Vás na DEGIRO Ochrana soukromí a Cookies.

Změny

Společnost DEGIRO si vyhrazuje právo kdykoliv a bez dalšího upozornění měnit informace, nabízené na těchto webových stránkách nebo jejich prostřednictvím, včetně tohoto vyloučení odpovědnosti. Doporučujeme proto, abyste tyto stránky a vyloučení odpovědnosti pravidelně pročítali.

Investování zahrnuje rizika: Můžete přijít o část nebo celý svůj vklad. Doporučujeme investovat pouze do těch finančních produktů, které odpovídají vašim znalostem a zkušenostem.

Investování zahrnuje rizika:
Můžete přijít o část nebo celý svůj vklad. Doporučujeme investovat pouze do těch finančních produktů, které odpovídají vašim znalostem a zkušenostem.