DEGIRO vyloučení zodpovědnosti

Zřeknutí se odpovědnosti, které se vztahuje na tento web, patří společnosti flatex DEGIRO Bank Dutch Branch (DEGIRO), pobočce flatexDEGIRO Bank AG se sídlem v Amsterdamu. DEGIRO je registrována v Nizozemské obchodní komoře pod číslem 82510245. DEGIRO je oprávněna poskytovat bankovní a investiční služby a je registrována jako nizozemská pobočka německé úvěrové instituce u Nizozemského úřadu pro finanční trhy (www.afm.nl) a nizozemská centrální banka (www.dnb.nl).

Použití webových stránek

Informace uváděné na těchto webových stránkách jsou společností DEGIRO sepsány s největší péčí, přesto nemůže ručit za správnost a úplnost těchto informací. DEGIRO poskytuje prostřednictvím těchto stránek pouze informace o (finančních) produktech a službách, které poskytuje. Změny mohou být prováděny bez předchozího upozornění. Informace na těchto stránkách nejsou ze strany společnosti DEGIRO nabídkou nebo pozvánkou pro návštěvníky stránek, aby obchodovali s cennými papíry nebo využívali služeb společnosti DEGIRO (v oblasti cenných papírů)..

Bez odpovědnosti

Společnost DEGIRO výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za eventuální škodu v důsledku přístupu a používání těchto webových stránek. Také není poskytována žádná záruka na bezchybný a bezporuchový provoz těchto stránek. Jakkoli se společnost DEGIRO snaží, aby byl obsah těchto stránek vždy aktuální a úplný, nemůže poskytnout žádnou záruku na přesnost, platnost, úplnost a aktuálnost informací, které jsou publikovány na těchto stránkách nebo ke kterým je přes tyto webové stránky poskytován přístup. DEGIRO v této souvislosti odmítá veškerou odpovědnost.

Informace o třetích osobách, produktech a službách

Když společnost DEGIRO uvádí na svých internetových stránkách odkazy na třetí osoby, neznamená to, že společnost DEGIRO doporučuje produkty nabízené nebo doporučované na těchto webových stránkách. Používání těchto odkazů je zcela na vlastní odpovědnost. DEGIRO odmítá jakoukoli odpovědnost v souvislosti s obsahem, používáním nebo přístupností takových internetových stránek. Společnost DEGIRO negarantuje pravdivost, správnost, řádnost, důvěryhodnost a úplnost informací na takovýchto webových stránkách.

Práva na duševní vlastnictví

Všechna práva na duševní vlastnictví (včetně autorských práv, názvů domén, práv na značky, patentů a dalších práv na duševní vlastnictví) v souvislosti s těmito webovými stránkami náleží společnosti DEGIRO anebo jejím poskytovatelům licence. Není přípustné přenášet obsah těchto webových stránek (včetně textu a obrázků) jako celek nebo částečně, zpracovávat jej, rozmnožovat jej anebo jej zveřejňovat bez předchozího písemného svolení společnosti DEGIRO. Je povoleno vytisknout si nebo si stáhnout kopii pro vaše vlastní, nekomerční využití.

Použité právo

Pro tuto smlouvu a vyloučení odpovědnosti platí nizozemské právo. Veškeré spory v důsledku tohoto vyloučení odpovědnosti nebo v souvislosti s ním budou předkládány výhradně příslušnému soudci v Amsterdamu.

Co se týče ochrany a zpracování osobních údajů, odkazujeme Vás na DEGIRO Ochrana soukromí a Cookies.

Změny

Společnost DEGIRO si vyhrazuje právo kdykoliv a bez dalšího upozornění měnit informace, nabízené na těchto webových stránkách nebo jejich prostřednictvím, včetně tohoto vyloučení odpovědnosti. Doporučujeme proto, abyste tyto stránky a vyloučení odpovědnosti pravidelně pročítali.

Investování zahrnuje rizika:
Můžete přijít o část nebo celý svůj vklad. Doporučujeme investovat pouze do těch finančních produktů, které odpovídají vašim znalostem a zkušenostem.

Logo

Podmínky pro akci transakčních poplatků ve výši 100 €

Pokud si aktivujete svůj investiční účet DEGIRO do 1. října 2022, DEGIRO vám uhradí transakční poplatky až do výše 100 €. Pro tuto nabídku platí následující podmínky:

  • Nabídka platí do 30. září 2022.
  • Během období platnosti nabídky budou novým klientům, kteří si aktivovali účet, vráceny transakční poplatky až do výše 100 €.
  • První transakční náklady a externí manipulační poplatky do výše 100 € v období do 31. října 2022 budou uhrazeny.
  • Vámi vynaložené transakční náklady a externí manipulační poplatky (do maximální výše 100 €) vám vrátíme na váš účet DEGIRO začátkem listopadu.
  • Tato nabídka platí pouze pro nové klienty s českým účtem DEGIRO.
  • Aby mohl nový klient tuto nabídku využít, musí provést první vklad k ověření účtu (minimální vklad je 0,01 €) a aktivovat svůj účet DEGIRO.
  • Na tuto nabídku mají nárok i noví klienti, kteří zahájili registraci před obdobím platnosti nabídky, ale aktivují si svůj účet DEGIRO během tohoto období.
  • Pokud je s adresou nového klienta již spojen existující účet, je účast vyloučena.
  • Každý nový klient může požádat o transakční kredit ve výši 100 EUR pouze jednou.

Podmínky přijetí nabídky

Účastí v nabídce klient automaticky přijímá podmínky nabídky. Společnost DEGIRO může kampaň předčasně ukončit nebo změnit její podmínky. O případných změnách bude společnost DEGIRO informovat prostřednictvím webových stránek.

Účast

Nabídky se mohou zúčastnit všichni klienti, kteří si aktivovali účet u DEGIRO do 30. září 2022 včetně.

icon_close