Rizika investování

Investování může být přínosné, ale není bez rizika. Než začnete, je třeba zvážit řadu faktorů.

Rizika

Pokud se společnosti, do které investujete, daří a poptávka po jejích akciích stoupá, lze očekávat, že hodnota vaší investice vzroste. Pokud je společnost na druhou stranu méně úspěšná, vaše akcie mohou klesat na hodnotě, nebo se dokonce stát bezcennými. Jinými slovy, při investování se podílíte na ziscích společnosti, stejně jako na ztrátách. Vždy mějte na paměti, že riskujete ztrátu celého vašeho vkladu a v závislosti na typu investičního produktu potenciálně i více. Je bezpečné říci, že investování není nikdy bez rizika. Přečtěte si o šesti příkladech možných rizik, se kterými se můžete setkat:

Tržní riziko

Tržní riziko

Tržní riziko koreluje s makroekonomickým prostředím. Příkladem mohou být daňové reformy, právo a regulace a globální změny. Ekonomický pokles nebo neuspokojivý růst může mít negativní dopad na společnosti. V důsledku toho mohou hodnoty společností kolísat. Sentiment je také součástí tržního rizika. Při poklesu celkové nálady na trhu, pravděpodobně dojde i k poklesu hodnoty vašich investic.

Cenové riziko

Cenové riziko

Hodnota vašich investic bude pravděpodobně průběžně kolísat. Jako investor tedy podléháte cenovému riziku. Diverzifikace vašich investic může toto riziko částečně snížit.

Úrokové riziko

Úrokové riziko

Změny úrokové sazby mají přímý dopad na hodnotu dluhopisů. Pokud se zvýší úrokové sazby, ceny dluhopisů obvykle klesají. Dopad změny je závislý na datu splatnosti, u delší doby splatnosti často dochází k většímu poklesu hodnoty. Rovněž může existovat nepřímý vliv na jiné finanční produkty, jako jsou akcie. Pokud tržní úroková sazba vzroste, půjčování peněz se stává dražší. To může vést ke snížení spotřeby a vyšším úrokovým nákladům pro společnosti, což může negativně ovlivnit hodnotu akcií.

Úvěrové riziko

Úvěrové riziko

Úvěrové riziko je riziko, že společnost, stát nebo země, do které investujete, nemůže splnit své platební povinnosti. U dluhopisů to znamená, že investorům nebude vyplácen úrok. Vaše investice klesne na hodnotě nebo v nejhorším případě již nebude obchodovatelná.

Riziko likvidity trhu

Riziko likvidity trhu

Tržní likvidita označuje snadnost, s jakou lze produkty na trhu koupit nebo prodat. V případech, kdy má produkt pouze velmi málo kupujících, může docházet k poklesu ceny. Typickými ukazateli jsou široký spread mezi poptávkou a nabídkou nebo velmi nízké objemy obchodování.

Měnové riziko

Měnové riziko

Tomuto riziku jste vystaveni, když investujete v jiné než vaší domácí měně. Pokud dojde k poklesu hodnoty měny, do které jste investovali v porovnání s vaší domácí měnou, dojde i k poklesu vašich příjmů.

Začínáme

Všechno začíná rozvahou o tom, jaký druh investora chcete být. Stanovte si, jak velkou míru rizika jste ochotni přijmout a jaký typ produktů je pro dosažení vašich cílů nejvhodnější. Není vhodné investovat peníze, které budete zároveň potřebovat, nebo uzavírat transakce, které by vám mohly způsobit finanční potíže. Také doporučujeme, abyste se drželi toho, co víte - jinými slovy, investovat do produktů, které znáte, vám pomůže investovat sebevědomě. Pro více informací o rizicích investování si můžete přečíst Charakteristiky a rizika finančních nástrojů.

Otevřete si účet ještě dnes

Připojte se k více než 2 milionům klientů, kteří vložili svou důvěru v nás.

Otevřete si zdarma účet nyní

Investování zahrnuje rizika:
Můžete přijít o část nebo celý svůj vklad. Doporučujeme investovat pouze do těch finančních produktů, které odpovídají vašim znalostem a zkušenostem.

Logo

Podmínky pro akci transakčních poplatků ve výši 100 €

Pokud si aktivujete svůj investiční účet DEGIRO do 1. října 2022, DEGIRO vám uhradí transakční poplatky až do výše 100 €. Pro tuto nabídku platí následující podmínky:

  • Nabídka platí do 30. září 2022.
  • Během období platnosti nabídky budou novým klientům, kteří si aktivovali účet, vráceny transakční poplatky až do výše 100 €.
  • První transakční náklady a externí manipulační poplatky do výše 100 € v období do 31. října 2022 budou uhrazeny.
  • Vámi vynaložené transakční náklady a externí manipulační poplatky (do maximální výše 100 €) vám vrátíme na váš účet DEGIRO začátkem listopadu.
  • Tato nabídka platí pouze pro nové klienty s českým účtem DEGIRO.
  • Aby mohl nový klient tuto nabídku využít, musí provést první vklad k ověření účtu (minimální vklad je 0,01 €) a aktivovat svůj účet DEGIRO.
  • Na tuto nabídku mají nárok i noví klienti, kteří zahájili registraci před obdobím platnosti nabídky, ale aktivují si svůj účet DEGIRO během tohoto období.
  • Pokud je s adresou nového klienta již spojen existující účet, je účast vyloučena.
  • Každý nový klient může požádat o transakční kredit ve výši 100 EUR pouze jednou.

Podmínky přijetí nabídky

Účastí v nabídce klient automaticky přijímá podmínky nabídky. Společnost DEGIRO může kampaň předčasně ukončit nebo změnit její podmínky. O případných změnách bude společnost DEGIRO informovat prostřednictvím webových stránek.

Účast

Nabídky se mohou zúčastnit všichni klienti, kteří si aktivovali účet u DEGIRO do 30. září 2022 včetně.

icon_close