Rizika investování

Investování může být přínosné, ale není bez rizika. Než začnete, je třeba zvážit řadu faktorů.

Rizika

Pokud se společnosti, do které investujete, daří a poptávka po jejích akciích stoupá, lze očekávat, že hodnota vaší investice vzroste. Pokud je společnost na druhou stranu méně úspěšná, vaše akcie mohou klesat na hodnotě, nebo se dokonce stát bezcennými. Jinými slovy, při investování se podílíte na ziscích společnosti, stejně jako na ztrátách. Vždy mějte na paměti, že riskujete ztrátu celého vašeho vkladu a v závislosti na typu investičního produktu potenciálně i více. Je bezpečné říci, že investování není nikdy bez rizika. Přečtěte si o šesti příkladech možných rizik, se kterými se můžete setkat.

Market risk

Tržní riziko

Tržní riziko koreluje s makroekonomickým prostředím. Příkladem mohou být daňové reformy, právo a regulace a globální změny. Ekonomický pokles nebo neuspokojivý růst může mít negativní dopad na společnosti. V důsledku toho mohou hodnoty společností kolísat. Sentiment je také součástí tržního rizika. Při poklesu celkové nálady na trhu, pravděpodobně dojde i k poklesu hodnoty vašich investic.

Price risk

Cenové riziko

Hodnota vašich investic bude pravděpodobně průběžně kolísat. Jako investor tedy podléháte cenovému riziku. Diverzifikace vašich investic může toto riziko částečně snížit.

Interest risk

Úrokové riziko

Změny úrokové sazby mají přímý dopad na hodnotu dluhopisů. Pokud se zvýší úrokové sazby, ceny dluhopisů obvykle klesají. Dopad změny je závislý na datu splatnosti, u delší doby splatnosti často dochází k většímu poklesu hodnoty. Rovněž může existovat nepřímý vliv na jiné finanční produkty, jako jsou akcie. Pokud tržní úroková sazba vzroste, půjčování peněz se stává dražší. To může vést ke snížení spotřeby a vyšším úrokovým nákladům pro společnosti, což může negativně ovlivnit hodnotu akcií.

Credit risk

Úvěrové riziko

Úvěrové riziko je riziko, že společnost, stát nebo země, do které investujete, nemůže splnit své platební povinnosti. U dluhopisů to znamená, že investorům nebude vyplácen úrok. Vaše investice klesne na hodnotě nebo v nejhorším případě již nebude obchodovatelná.

Market liquidity risk

Riziko likvidity trhu

Tržní likvidita označuje snadnost, s jakou lze produkty na trhu koupit nebo prodat. V případech, kdy má produkt pouze velmi málo kupujících, může docházet k poklesu ceny. Typickými ukazateli jsou široký spread mezi poptávkou a nabídkou nebo velmi nízké objemy obchodování.

Currency risk

Měnové riziko

Tomuto riziku jste vystaveni, když investujete v jiné než vaší domácí měně. Pokud dojde k poklesu hodnoty měny, do které jste investovali v porovnání s vaší domácí měnou, dojde i k poklesu vašich příjmů.

getting started

Začínáme

Všechno začíná rozvahou o tom, jaký druh investora chcete být. Stanovte si, jak velkou míru rizika jste ochotni přijmout a jaký typ produktů je pro dosažení vašich cílů nejvhodnější. Není vhodné investovat peníze, které budete zároveň potřebovat, nebo uzavírat transakce, které by vám mohly způsobit finanční potíže. Také doporučujeme, abyste se drželi toho, co víte - jinými slovy, investovat do produktů, které znáte, vám pomůže investovat sebevědomě. Pro více informací o rizicích investování si můžete přečíst Charakteristiky a rizika finančních nástrojů.

Vaše investiční cesta začíná zde

Otevřete si bezplatný účet a připojte se k více než 2,5 milionům investorů na naší uživatelsky přívětivé platformě.

Poznámka:
Investování s sebou nese riziko. O své investované prostředky nebo jejich část můžete přijít. Doporučujeme investovat pouze do finančních produktů, které odpovídají vašim znalostem a zkušenostem. Toto není investiční poradenství.

Investování s sebou nese riziko.

icon_close

Chceme lidem umožnit stát se nejlepšími investory, kterými mohou být. Nabízíme na naší uživatelsky přívětivé platformě vesmír nekonečných možností, a odstraňujeme tak překážky a zpřístupňujeme investování všem: začínajícím investorům i odborníkům. Získáte přístup k nejrůznějším produktům na více než 50 burzách po celém světě, a tudíž i svobodu investovat tak, jak se vám líbí. V našem světě získáte rovněž skvělou nabídku za příznivou cenu. Nabízíme totiž neuvěřitelně nízké poplatky, aniž by došlo k omezení kvality, bezpečnosti nebo rozsahu našich investičních služeb. To, že upřednostňujeme vaše potřeby, nám pomohlo stát se předním evropským online makléřem. Důkazem našeho úspěchu jsou více než 2,5 miliony klientů a více než 100 mezinárodních ocenění.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, zahraniční pobočka banky flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | telefon: +31 20 2613072 | e-mail: clients@degiro.com | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch je registrována u Nizozemské obchodní komory pod číslem 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, obchodující pod názvem DEGIRO, je nizozemská pobočka flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG je primárně pod dohledem německého finančního regulátora (BaFin). V Nizozemsku je flatexDEGIRO Bank Dutch Branch registrována u DNB a je pod dohledem AFM a DNB. | flatexDEGIRO Bank AG je licencovanou německou bankou pod dohledem německého finančního regulátora a je registrována u Německé obchodní komory pod číslem HRB 105687.

Logo

Podmínky nabídky transakčních poplatků ve výši 100 EUR

Pokud si svůj investiční účet DEGIRO aktivujete před 1. Srpen 2024, DEGIRO vám uhradí transakční poplatky až do výše 100 EUR. Na tuto nabídku se vztahují následující podmínky:

 • Nabídka platí do 31. Červenec 2024.
 • Noví klienti, kteří si aktivují účet, získají během období nabídky náhradu transakčních poplatků ve výši až 100 EUR.
 • První transakční náklady a externí manipulační poplatky do výše 100 EUR v období do 31. Srpen 2024 budou uhrazeny.
 • Poplatky za manipulaci s měnou (automatický obchodník FX a manuální obchod) nelze v rámci této akce vrátit.
 • Náklady na transakce a externí manipulační poplatky, které jste vynaložili (maximálně do výše 100 EUR), vám začátkem Září 2024 vrátíme na váš účet DEGIRO.
 • Tato nabídka platí pouze pro nové klienty s českým účtem DEGIRO.
 • Transakční a manipulační náklady se převádějí a proplácejí v eurech, i když jsou účtovány v korunách. Částka, která bude vrácena v eurech, se vypočítá na základě směnného kurzu platného v den úhrady.
 • Jakmile podepíšete klientskou smlouvu, váš účet se aktivuje a rozběhne se období nabídky.
 • Nový klient bude moci začít obchodovat a využít tak poukaz v hodnotě 100 eur až po provedení prvního vkladu (minimální částka je 0,01 eur).
 • Na tuto nabídku mají nárok i noví klienti, kteří zahájili registraci před obdobím platnosti nabídky, ale aktivovali si účet DEGIRO během tohoto období.
 • Pokud je s adresou nového klienta již spojen existující účet, je účast vyloučena.
 • Každý nový klient může požádat o transakční kredit ve výši 100 EUR pouze jednou.
 • Na tuto propagaci se vztahují nizozemské právní předpisy.

Přijetí podmínek nabídky

Využitím této nabídky klient automaticky přijímá podmínky této nabídky. Společnost DEGIRO může kampaň kdykoli před jejím vypršením platnosti ukončit nebo změnit její podmínky. Společnost DEGIRO bude o všech případných změnách informovat na webových stránkách.

Účast

Nabídky se mohou zúčastnit všichni klienti, kteří si aktivovali účet u DEGIRO do 31. Červenec 2024 včetně.

icon_close