Investujte s neuvěřitelně nízkými poplatky

Soukromým investorům nabízíme možnost obchodovat za poplatky, které platí profesionální instituce.

Podívejte se na přehled našich poplatků

Porovnejte DEGIRO s (maximálně )

FIO
LYNX
PATRIA
SAXO
Degiro FIO LYNX PATRIA SAXO

Průměrná cena uvedené konkurence

Úspora s DEGIRO (%)

Burza cenných papírů Praha

VIG za 25 000 Kč

47,50 Kč 87,50 Kč - 112,50 Kč 500 Kč 233,33 Kč 80%

ČEZ za 50 000 Kč

75,00 Kč 175 Kč - 225 Kč 500 Kč 300 Kč 75%

Erste Bank za 250 000 Kč

295 Kč 875 Kč - 950 Kč 700 Kč 841,67 Kč 65%
London Stock Exchange

Tesco za €1 000

€4,50 - €11,80 €16,90 €9,44 €12,71 65%
Swiss Stock Exchange

Nestlé za €2 000

€5,00 - €14,10 €16,90 €16,92 €15,97 69%
Xetra Stock Exchange

Adidas za €4 000

€ 3,20 €9,95 €6,00 €16,90 €10,00 €10,71 70%
NASDAQ and NYSE

Apple ($300/akcie) za €2 000

€0,53 €7,23 €4,55 €13,56 €9,10 €8,61 94%

Amazon ($1800/akcie) za €5 000

€0,51 €7,23 €4,55 €13,56 €9,10 €8,61 94%

Microsoft ($300/akcie) za €15 000

€0,84 €9,05 €4,55 €18,11 €9,10 €10,20 92%
Degiro FIO LYNX PATRIA SAXO

Průměrná cena uvedené konkurence

Úspora s DEGIRO (%)

ETFs

ISEQ 20 Tracker za €1 000

€2,38 - €11,80 €16,90 €9,44 €12,71 81%

ISHARES S&P 500 za €10 000[1]

€0,00 - €12,00 €16,90 €10,00 €12,97 100%
Degiro FIO LYNX PATRIA SAXO

Průměrná cena uvedené konkurence

Úspora s DEGIRO (%)

Opce

1 call opce AEX-Index (AEX)

€2,00 - €3,00 - €3,00 €3,00 33%

1 call opce Unilever (LIFFE)[2]

€2,00 - €4,72 - €3,00 €3,86 48%
Degiro FIO LYNX PATRIA SAXO

Průměrná cena uvedené konkurence

Úspora s DEGIRO (%)

Futures

1 Future DAX

€0,75 - €3,00 - €6,00 €4,50 83%

1 Future S&P 500[2]

€0,50 €5,41 €3,64 - €5,46 €4,84 90%
Degiro FIO LYNX PATRIA SAXO

Průměrná cena uvedené konkurence

Úspora s DEGIRO (%)

Cizí měna

Konverze měny

0,10% Dostupné Dostupné 1,50% Dostupné - -
Úrokové sazby

S alokací (EUR)

EONIA (min 0,00%) + 1,25% Dostupné Do 100 000 EUR: BM* + 3,50% 8,00% 8,00% - -

Bez Alokace

4,00% - - - - - -
Ostatní poplatky

Ostatní poplatky

€2,50 za burzu (Mimo BCPP) za kalendářní rok Zapsání/změna bankovního účtu pro zajištění výplaty výnosu k účtu v nezařazené evidenci 1200 Kč Jeden výběr měsíčně zdarma, následující za 300 Kč Bankovní vklad(výběr) z jiné banky než ČSOB 180(280) Kč Poplatek za neaktivitu delší než 6 měsíců u Classic service level klientů 100 EUR/USD - -
Degiro 47,50 Kč
FIO 87,50 Kč
LYNX -
Patria 112,50 Kč
SAXO 500 Kč

Průměrná cena
uvedené konkurence

233,33 Kč

Úspora s DEGIRO (%)

80%
Degiro 75,00 Kč
FIO 175 Kč
LYNX -
Patria 225 Kč
SAXO 500 Kč

Průměrná cena
uvedené konkurence

300 Kč

Úspora s DEGIRO (%)

75%
Degiro 295 Kč
FIO 875 Kč
LYNX -
Patria 950 Kč
SAXO 700 Kč

Průměrná cena
uvedené konkurence

841,67 Kč

Úspora s DEGIRO (%)

63%
Degiro €4,50
FIO -
LYNX €11,80
Patria €16,90
SAXO €9,44

Průměrná cena
uvedené konkurence

€12,71

Úspora s DEGIRO (%)

65%
Degiro €5,00
FIO -
LYNX €14,10
Patria €16,90
SAXO €16,92

Průměrná cena
uvedené konkurence

€15,97

Úspora s DEGIRO (%)

69%
Degiro €3,20
FIO €9,95
LYNX €6,00
Patria €16,90
SAXO €10,00

Průměrná cena
uvedené konkurence

€10,71

Úspora s DEGIRO (%)

70%
Degiro €0,53
FIO €7,23
LYNX €4,55
Patria €13,56
SAXO €9,10

Průměrná cena
uvedené konkurence

€8,61

Úspora s DEGIRO (%)

94%
Degiro €0,51
FIO €7,23
LYNX €4,55
Patria €13,56
SAXO €9,10

Průměrná cena
uvedené konkurence

€8,61

Úspora s DEGIRO (%)

94%
Degiro €0,84
FIO €9,05
LYNX €4,55
Patria €18,11
SAXO €9,10

Průměrná cena
uvedené konkurence

€10,20

Úspora s DEGIRO (%)

92%
Degiro €2,38
FIO -
LYNX €11,80
Patria €16,90
SAXO €9,44

Průměrná cena
uvedené konkurence

€12,71

Úspora s DEGIRO (%)

81%
Degiro €0,00
FIO -
LYNX €12,00
Patria €16,90
SAXO €10,00

Průměrná cena
uvedené konkurence

€12,97

Úspora s DEGIRO (%)

100%
Degiro €2,00
FIO -
LYNX €3,00
Patria -
SAXO €3,00

Průměrná cena
uvedené konkurence

€3,00

Úspora s DEGIRO (%)

33%
Degiro €2,00
FIO -
LYNX €4,72
Patria -
SAXO €3,00

Průměrná cena
uvedené konkurence

€3,86

Úspora s DEGIRO (%)

48%
Degiro €0,75
FIO -
LYNX €3,00
Patria -
SAXO €6,00

Průměrná cena
uvedené konkurence

€4,50

Úspora s DEGIRO (%)

83%
Degiro €0,50
FIO €5,41
LYNX €3,64
Patria -
SAXO €5,46

Průměrná cena
uvedené konkurence

€4,84

Úspora s DEGIRO (%)

90%
Degiro 0,10%
FIO Dostupné
LYNX Dostupné
Patria 1,50%
SAXO Dostupné
Degiro EONIA (min 0,00%) + 1,25%
FIO Dostupné
LYNX Do 100 000 EUR: BM* + 3,50%
Patria 8,00%
SAXO 8,00%
Degiro €2,50 za burzu (Mimo BCPP) za kalendářní rok
FIO Zapsání/změna bankovního účtu pro zajištění výplaty výnosu k účtu v nezařazené evidenci 1200 Kč
LYNX Jeden výběr měsíčně zdarma, následující za 300 Kč
Patria Bankovní vklad(výběr) z jiné banky než ČSOB 180(280) Kč
SAXO Poplatek za neaktivitu delší než 6 měsíců u Classic service level klientů 100 EUR/USD

Zjistěte, kolik s námi ušetříte za různé cenné papíry.

Datum porovnání: 28-01-2020

Poznámka 1: Tato srovnávací tabulka nezohledňuje možné slevy. Investoři mohou získat slevy, pokud provedou určitý počet transakcí s různými brokery. V případě promoce lze dočasné slevy nalézt na internetových stránkách daných brokerů. Někteří brokeři mohou nabízet jiné profily, u kterých se mohou poplatky lišit od výše uvedených částek, na druhou stranu je obvykle účtován vyšší fixní poplatek. DEGIRO také nabízí možné slevy. Ty mohou činit až 50% standardních sazeb v závislosti na typu objednávky.

PTM (Panel on Takeovers & Mergers) Levy nebo kolkovné (0,5% při nákupu akcií ve Spojeném králov-ství) není zahrnuta do žádného z výše uvedených poplatků. Kolkovné se v případě na akcí na AIM burze a ETFs neplatí.

Poznámka 1: Toto srovnání je založeno na poplatcích za Běžný účet (Basic, Active, Trader) a Custody účet (bez půjčování). Mezi Běžným účet a účtem Custody však existují určité rozdíly, viz Přehled poplatků / Přehled poplatků Custody.

Poznámka 2: Výše uvedený přehled je založen pouze na cenovém srovnání. Pro srovnání mohou být důležité i jiné faktory. Například různé třetí strany mohou nabízet dodatečné služby. Převody měn byly provedené dle kurzů k 28/01/2020: EUR/USD=1,1; EUR/CZK=25,26; GBP/EUR=1,18

[1] Tarif využitý pro DEGIRO Trackers Core Selection je založen na Fair Use Policy. Více informací zde.

[2] Za obchodování na zahraničních burzách si účtujeme poplatek. Více informací níže.

*BM = sazba PRIBOR

Roční poplatek za obchodování na zahraničních burzách.

Společnost DEGIRO strhává poplatek za zprostředkování obchodních příležitostí. To spočívá v poskytování přístupu na rozsáhlý počet burz a v poskytování technické podpory v Evropě, Asii a Severní Americe. Tento poplatek je účtován všem těm, co tyto burzy využívají. DEGIRO využívá politiku pay-per-use (platit za využívání), což znamená, že pokud budete využívat určitou službu, bude Vám naúčtován poplatek. Pokud ale službu nevyužijete, nevzniknou Vám žádné poplatky.

U Poplatků za obchodování na zahraničních burzách zaplatíte 0,25% z celkové hodnoty vašeho účtu (maximálně 2,50 €) ročně za každou zahraniční burzu (s výjimkou BCPP). Poplatek za obchodování na zahraničních burzách v případě americkým opcím činí 5,00 EUR za burzu za kalendářní měsíc. Tyto poplatky budou uplatněny, pokud provedete na dané burze jakoukoliv transakci nebo pokud na ní budete mít během kalendářního roku otevřenou alespoň jednu pozici.

Například: Hodnota Vašeho účtu je 5.000 € a provedl jste 100 obchodů na BCPP, 25 obchodů na Euronext Derivates, 40 obchodů na Eurex a také držíte pozice na NYSE a na domácí burze (BCPP). Kalkulace poplatků vypadá následovně:

Kompletní přehled poplatků.

Úplný seznam poplatků DEGIRO pro účty BASIC, ACTIVE a TRADER můžete nalézt zde.

Úplný seznam poplatků DEGIRO pro účet CUSTODY můžete nalézt zde.

BCPP
€0,00 (za pozici i za transakce)
Euronext Derivatives
€2,50 (za transakce)
Euronext
€2,50 (za transakce)
NYSE
€ 2,50 (Za držení pozic)
Celkové poplatky za rok
3 x €2,50 = €7,50
35% zdanění dividend českých akcií.

Struktura, kterou DEGIRO používá, vede k efektivním úsporám na transakčních nákladech při obchodování. Kromě toho tato struktura, v níž jsou držena aktiva klientů v rámci samostatného právního subjektu, má za následek minimální riziko v případě potíží protistrany. Vedlejším efektem však bohužel je to, že DEGIRO nemůže aplikovat lokální zdanění dividend pro české akcie. České dividendy jsou proto klientům připisovány již po zdanění sazbou 35%.

DEGIRO získalo 80 mezinárodních
ocenění

Awarded best stock broker 2020 by Rankia Portugal
Awarded best stock broker 2020 by Rankia
Awarded best multiproduct broker 2020 by Rankia
Awarded best daytrade broker 2020 by Brokerwahl
Awarded best futures broker 2020 by Brokerwahl
DEGIRO won the 2020 online broker fairness price given by the NTV
DEGIRO vyhlášený nejlepší akciový broker 2019 od Rankia
DEGIRO vyhlášený nejlepší zákaznický servis 2019 by Rankia
Degiro získalo ocenění nejlepší broker pro obchodování s akciemi 2020 od Brokerchooser
Degiro získalo ocenění nejlepší diskontní broker 2020 od Brokerchooser
Ocenění za nejlepšího online brokera 2019 od Cashcow
Ocenění nejlepší akciový broker 2018 od Rankia Portugal
Ocenění nejlepší online broker 2019 od Boerse Online
Ocenění za nejlepšího daytrade brokera 2019 Brokerwahl
Ocenění nejpoctivější broker 2018 od NTV
Ocenění za nejlepšího stock brokera roku 2018 od Rankia
Ocenění nejlepší nízkonákladový stockbroker 2018 od Financial Times and Investors Chronicle
Ocenění broker roku 2018 od Dansk Aktionærforening v Dánsku.
Ocennění za nejlepšího diskontního brokera roku 2018 od Broker Chooser
Ocenění nejlepší online broker 2018 od Cashcow
Ocenění nejlepší online broker 2018 od Gouden Stier
Ocenění best value for money ratio 2018 od Investment Trends
Oceněnní za nejlepší obchodní aplikaci 2018 od Investment Trends
Ocenění za nejlepší klientské služby 2018 od Investment Trends
Ocenění za nevyšší spokojenost klientů 2018 od Investment Trends
Ocenění nejpoctivější broker 2017 od NTV
Ocenění za nejlepšího stock brokera roku 2017 od Rankia
Ocenění nejlevnější broker 2017 od Investir
Ocenění za nejlepšího mobilního akciového makléře 2017 od Financial Times and Investors Chronicle
Ocenění nejlepší nízkonákladový stockbroker 2017 od Financial Times and Investors Chronicle
Ocenění nejlepší online broker 2017 od Cashcow
Ocenění nejlepší online broker 2017 od Gouden Stier
Ocenění broker roku 2017 od Dansk Aktionærforening v Dánsku.
Nejvyšší klientská spokojenost  2017 od Investment Trends
Ocenění best value for money ratio 2017 od Investment Trends
Ocenění za třetí místo v kategorii nejlepší online broker 2017 od Brokerwahl
Ocenění za první místo v kategorii nejlepší daytrade broker 2017 od Brokerwahl
Ocenění za nejlepšího akciového a dluhopisového brokera 2017 od Boerse Online
Ocenění best broker 2017 od OVGS
Ocenění broker číslo jedna pro ivestory 2017 od Euro am Sonntag
Ocenění broker číslo jedna pro aktivní obchodníky 2017 od Euro am Sonntag
Ocenění za nejlepšího online brokera 2017 od Handelsblatt
Ocenění nejlevnější broker 2016 od Cash
Ocenění za druhé místo v kategorii nejlepší daytrade broker 2016 od Brokerwahl
Ocenění best broker 2016 od OVGS
Ocenění nejlepšího brokera 2016 od Finanztreff
Ocenění broker číslo jedna pro ivestory 2016 od Euro am Sonntag
Ocenění broker číslo jedna pro aktivní obchodníky 2016 od Euro am Sonntag
Ocenění nejlevnější broker 2016 od Investir
Ocenění za nejlepšího stock brokera roku 2016 od Rankia
Ocenění za nejlepšího online brokera 2016 od Handelsblatt
Ocenění nejlepšího akciového online execution only brokera 2016 od Financial Times and Investors Chronicle
Ocenění nejlepší broker 2015 od Cash
Ocenění nejlevnější broker 2015 od VEB
Ocenění price cutter roku 2015 od Privata Affarer
Ocenění nejlepší online broker 2015 od Gouden Stier
Ocenění nejlepší broker 2015 od Beleggers Belangen
Ocenění nejlevnější broker 2015 od Investir
Ocenění nejlevnější broker 2014 od Consumentenbond
Ocenění nejlepší broker 2014 od VEB
Ocenění nejlepší broker 2014 od Beleggers Belangen
Ocenění nejlevnější broker 2014 od Investir

Investování zahrnuje rizika: Můžete přijít o část nebo celý svůj vklad. Doporučujeme investovat pouze do těch finančních produktů, které odpovídají vašim znalostem a zkušenostem.

Investování zahrnuje rizika:
Můžete přijít o část nebo celý svůj vklad. Doporučujeme investovat pouze do těch finančních produktů, které odpovídají vašim znalostem a zkušenostem.