Investujte s neuvěřitelně nízkými poplatky

Naše poplatková struktura způsobila revoluci v oboru a umožňuje vám maximálně využít vaše investice.

Otevřít účet

Objevte naše poplatky

Chceme zpřístupnit investování všem. Podívejte se na náš jednoduchý ceník a paušální strukturu poplatků. Chcete si přesně spočítat, kolik ročně zaplatíte při investování s námi, včetně měnových a externích poplatků? Pak použijte naši kalkulačku nákladů.

AKCIE

USA

€0 + €1

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA

CZK 20 + CZK 10

ETFS

ZÁKLADNÍ VÝBĚR 1

€0

GLOBÁLNÍ

€2 + €1

DERIVÁTY

OPCE

€0,75

FUTURES

€0,75

U amerických akcií neúčtujeme poplatky, ale platí manipulační náklady ve výši 1 EUR za obchod. Manipulační náklady ve výši 1 EUR za obchod se uplatňují u všech produktů s výjimkou našeho ETF Core Selection, Tradegate transakcí a opcí a futures (kromě indexů OMX). Rovněž mohou být uplatněny náklady na měnu, konektivitu nebo externí produkty a spready. Na ETF Core Selection se vztahuje politika přiměřeného využívání.

JINÉ POPLATKY

KOTACE V REÁLNÉM ČASE NA PSE

€5,50

VKLADY

€0

POPLATEK ZA NEAKTIVNOST

€0

POPLATKY ZA ÚSCHOVU

€0

VÝBĚRY

€0

KONVERZE MĚNY

%0,25

*Nabízíme také možnost držet hotovostní pozice na účtu v cizí měně, například na dolarovém účtu, pomocí ruční konverze měn. Poplatek za manuální převod měny činí 10 EUR + 0,25 %. V tomto případě platíte náklady na směnu měn při převodu hotovosti na účet v cizí měně a z něj. Mějte však na paměti, že tím také vystavujete své hotovostní pozice měnovému riziku. AutoFX je standardní možnost, kterou používáme (jedná se o běžně používaný průmyslový standard) pro automatickou konverzi hotovosti související s obchody a/nebo rezervacemi v produktech denominovaných v cizí měně. Pokud chcete aktivovat účet v cizí měně a ruční konverzi měn, přejděte po přihlášení k účtu a kontrole podmínek do "Nastavení" a poté do "Manipulace s měnou".

Stáhnout PDF Download icon Download icon

Od 1. 1. 2023 s novou sazbou za půjčování cenných papírů

Date: 01-01-2023

Poznámka: Tato stránka s přehledem poplatků uvádí poplatky pro běžný (základní účet, aktivní účet, účet obchodník) a depozitní (nikoli úvěrový) účet. Mezi běžným a depozitním účtem však existují určité rozdíly, viz Sazebník poplatků / Sazebník depozitních poplatků.

Při nákupu a prodeji musíte vzít v úvahu také rozdíl mezi cenou nabídky a cenou poptávky, který je označován jako spread. Jedná se o implicitní náklady, nikoliv o přímé náklady burzovního makléře.

Náklady na produkty jsou zahrnuty v ceně a neplatí se nám, ale emitentovi daných produktů. Například emitenti ETF a fondů si účtují celkový poměr nákladů (TER) a emitenti pákových produktů si účtují finanční poplatek. Tyto poplatky, jakož i další informace týkající se produktů, naleznete v Dokumentu klíčových informací pro investory (KIID) / Dokumentu klíčových informací pro investory (KID) ve vašem účtu v kartě „Dokumenty“.

[1] Tarif pro základní výběr DEGIRO Trackers je založen na zásadách spravedlivého používání. Více informací najdete zde.

Objevte náš základní výběr ETF

Provize u nejoblíbenějších ETF jsou na účet podniku. Vezměte prosím v úvahu naše zásady spravedlivého používání. Mohou být účtovány náklady na měnu, externí produkt a spread.

See the selection
ETF

Kotace v reálném čase na burze Euronext Lisbon

€0

Cizí měny přes AutoFX

0.25%

Debetní sazba přidělená euru

3%

Kotace v reálném čase na burze CHI-X

€0

Zkratování akcií kategorie A

1%

Kotace v reálném čase na burze Euronext Amsterdam

€0

Manuální převod peněz

€0

Kotace v reálném čase na burze Euronext Paris

€0

Kotace v reálném čase na Frankfurtské burze

€0

Platby přes Trustly

€1

Kotace v reálném čase na burze US CME

€0

Zpracování dividend

€0

Debetní sazba přidělená USD

3%

Splátkové dluhopisy

€0

Zpracování kupónů

€0

Hotovostní vypořádání futures

€1 per contract

Kotace v reálném čase na burze Euronext Lisbon

€0

Cizí měny přes AutoFX

0.25%

Debetní sazba přidělená euru

3%

Kotace v reálném čase na burze CHI-X

€0

Zkratování akcií kategorie A

1%

Kotace v reálném čase na burze Euronext Amsterdam

€0

Manuální převod peněz

€0

Kotace v reálném čase na burze Euronext Paris

€0

Kotace v reálném čase na Frankfurtské burze

€0

Platby přes Trustly

€1

Kotace v reálném čase na burze US CME

€0

Zpracování dividend

€0

Debetní sazba přidělená USD

3%

Splátkové dluhopisy

€0

Zpracování kupónů

€0

Hotovostní vypořádání futures

€1 per contract

Podívejte se na naše poplatky

Stáhnout PDF Download icon Download icon

Máte depozitní účet? Podívejte se prosím na následující Sazebník depozitních poplatků.

Euronext Lisbon Real-time quotes

€0

Foreign Currencies via AutoFX

0.25%

Euro Allocated Debit rate

3%

CHI-X Real-time quotes

€0

Shorting Category A Stocks

1%

Euronext Amsterdam Real-time quotes

€0

Manual Money Transfer

€0

Euronext Paris Real-time quotes

€0

Frankfurt Stock Exchange Real-time quotes

€0

Trustly payments

€1

US CME Real-time quotes

€0

Dividend processing

€0

USD Allocated Debit rate

3%

Repayment bonds

€0

Coupon processing

€0

Cash settlement of Futures

€1 per contract

Euronext Lisbon Real-time quotes

€0

Foreign Currencies via AutoFX

0.25%

Euro Allocated Debit rate

3%

CHI-X Real-time quotes

€0

Shorting Category A Stocks

1%

Euronext Amsterdam Real-time quotes

€0

Manual Money Transfer

€0

Euronext Paris Real-time quotes

€0

Frankfurt Stock Exchange Real-time quotes

€0

Trustly payments

€1

US CME Real-time quotes

€0

Dividend processing

€0

USD Allocated Debit rate

3%

Repayment bonds

€0

Coupon processing

€0

Cash settlement of Futures

€1 per contract

Náklady na připojení

Společnost DEGIRO si účtuje poplatek za nastavení obchodních příležitostí mimo váš domovský trh. Cílem je zajistit přístup k velkému počtu burz. Tento poplatek je vybírán od uživatelů, kteří tyto burzy využívají. Při stanovování našich cen využíváme zásadu platby za použití, to znamená, že pokud použijete konkrétní službu, bude vám účtován poplatek, ale pokud ji nepoužijete, žádné další poplatky vám nebudou účtovány.

Poplatky za připojení vás budou stát nejvýše 0,25 % z celkové hodnoty vašeho portfolia (do maximální výše 2,50 €) ročně za každou burzu s výjimkou Burzy cenných papírů Praha. Poplatek za připojení pro americké opce je 5,00 € za burzu a kalendářní měsíc. Tento poplatek vám budou účtován, pokud provedete příslušnou transakci nebo budete držet během kalendářního roku nějakou pozici.

Například: Hodnota vašeho portfolia je 5 000 € a obchodovali jste na Burze cenných papírů Praha, Londýnské burze cenných papírů, s deriváty Euronext a také držíte pozice na burze NYSE a Burze cenných papírů Praha. Výpočet poplatků bude probíhat následovně:

Burza cenných papírů Praha

€0.00 (pozice a transakce pro domácí trh)

Londýnská burza

€2.50 (transakce)

Deriváty Euronext

€2.50 (transakce)

NYSE

€2.50 (pozice)

Celkové náklady na připojení za rok

3 x €2.50 = €7.50

Externí náklady na spready a produkty

Řada dalších burzovních makléřů, kteří nabízejí investování bez provize, poskytuje přístup na trh pouze prostřednictvím alternativních burz a nikoli prostřednictvím těch největších a nejdůležitějších. Vzhledem k tomu, že je likvidita na těchto alternativních burzách mnohem nižší, rozpětí mezi nabídkou a poptávkou je vyšší, což má za následek vyšší náklady na spready mezi nabídkou a poptávkou. Náklady na spready mezi cenou nabídky a poptávky vyplývají z rozdílu, za který lze daný produkt koupit a prodat. Jedná se o implicitní náklady, nikoliv o přímé náklady burzovního makléře. Je však důležité je vzít v úvahu, protože mohou způsobit zvýšení nebo snížení ceny při nákupu nebo prodeji.

Náklady na produkty se neplatí nám, ale emitentovi daných produktů a jsou zahrnuty v ceně. Například emitenti ETF a fondů si účtují celkový poměr nákladů (TER) a emitenti pákových produktů si účtují finanční poplatek. Tyto náklady a další informace související s produkty naleznete na webových stránkách emitentů. Náklady na produkt jsou tedy u každého burzovního makléře stejné.

Vaše investiční cesta začíná zde

Otevřete si bezplatný účet a připojte se k více než 2 milionům investorů na naší uživatelsky přívětivé platformě.

Pojďme na to

Poznámka:
Investování s sebou nese riziko. O své investované prostředky nebo jejich část můžete přijít. Doporučujeme investovat pouze do finančních produktů, které odpovídají vašim znalostem a zkušenostem. Toto není investiční poradenství.

Chceme lidem umožnit stát se nejlepšími investory, kterými mohou být. Nabízíme na naší uživatelsky přívětivé platformě vesmír nekonečných možností, a odstraňujeme tak překážky a zpřístupňujeme investování všem: začínajícím investorům i odborníkům. Získáte přístup k nejrůznějším produktům na více než 50 burzách po celém světě, a tudíž i svobodu investovat tak, jak se vám líbí. V našem světě získáte rovněž skvělou nabídku za příznivou cenu. Nabízíme totiž neuvěřitelně nízké poplatky, aniž by došlo k omezení kvality, bezpečnosti nebo rozsahu našich investičních služeb. To, že upřednostňujeme vaše potřeby, nám pomohlo stát se předním evropským online makléřem. Důkazem našeho úspěchu jsou více než 2 miliony klientů a více než 90 mezinárodních ocenění.

Logo

Podmínky nabídky transakčních poplatků ve výši 100 EUR

Pokud si svůj investiční účet DEGIRO aktivujete před 1. dubnem 2023st , DEGIRO vám uhradí transakční poplatky až do výše 100 EUR. Na tuto nabídku se vztahují následující podmínky:

  • Nabídka platí do 31. března 2023.
  • Noví klienti, kteří si aktivují účet, získají během období nabídky náhradu transakčních poplatků ve výši až 100 EUR.
  • První transakční náklady a externí manipulační poplatky do výše 100 EUR v období do 30. dubna 2023 budou uhrazeny.
  • U poplatků za manipulaci s měnou (Auto FX trader a manuální převod) není při této akci nárok na jejich vrácení.
  • Počátkem května vám na účet DEGIRO vrátíme vynaložené transakční náklady a externí manipulační poplatky (maximálně do výše 100 EUR).
  • Tato nabídka platí pouze pro nové klienty s českým účtem DEGIRO.
  • Aby mohl nový klient využít této nabídky, musí provést první vklad pro potvrzení účtu (minimální vklad je 0,01 EUR) a aktivovat svůj účet DEGIRO.
  • Na tuto nabídku mají nárok i noví klienti, kteří zahájili registraci před obdobím platnosti nabídky, ale aktivovali si účet DEGIRO během tohoto období.
  • Pokud je s adresou nového klienta již spojen existující účet, je účast vyloučena.
  • Každý nový klient může požádat o transakční kredit ve výši 100 EUR pouze jednou.

Přijetí podmínek nabídky

Účastí v nabídce klient automaticky přijímá podmínky nabídky. Společnost DEGIRO může kampaň předčasně ukončit nebo změnit její podmínky. O případných změnách bude společnost DEGIRO informovat prostřednictvím webových stránek.

Účast

Nabídky se mohou zúčastnit všichni klienti, kteří si aktivovali účet u DEGIRO do 31. března 2023 včetně.

icon_close