DEGIRO OCHRANA SOUKROMÍ & COOKIES

Společnost DEGIRO respektuje a chrání vaše soukromí. Tuto stránku můžete navštívit také anonymně. DEGIRO nemá zájem o jména nebo jiné údaje, které vypovídají o identitě návštěvníků těchto webových stránek. Údaje o vás nebo vašem počítači jsou proto registrovány pomocí cookies nebo jiných prostředků výlučně z technických důvodů nebo v rámci toho, když se stáváte zákazníkem společnosti DEGIRO.

Cookies

Co jsou to cookies?

Cookies jsou malé soubory, které se ukládají na pevný disk vašeho počítače. Cookies zajišťují, aby byl váš počítač rozpoznán serverem společnosti DEGIRO..

Proč používá DEGIRO cookies a web bugs?

Webové stránky nemají paměť. Návštěvník, který surfuje ze stránky na stránku v rámci webových stránek je webovým serverem vždy znovu považován za nového návštěvníka. Cookies zajišťují, že webová stránka rozpoznává váš prohlížeč. Web bugs dělají v podstatě to samé co cookies..

Dělají všechny cookies to samé?

Ne. Mezi cookies jsou rozdíly. Rozlišují se podle funkce, doby trvání a strany, která cookies umísťuje.

Funkce:

Technické cookies jsou nezbytně nutné, aby mohly fungovat webové stránky a určité funkce (technicky) na prohlížeči návštěvníka. Jedná se například o přístup k chráněným nebo zabezpečeným částem webových stránek. Bez tohoto typu cookies některé služby jako například přihlášení, nákupní košík a elektronické platby vůbec nefungují.

Analyzační cookies sbírají informace o tom, jak uživatelé používají webové stránky. Například které stránky se nejvíc používají a kde se objevují chybová hlášení. Cílem tohoto typu cookies je poskytnout majiteli webových stránek přehled, jak webové stránky fungují a jak je může vylepšit. Tyto cookies také napomáhají vylepšení uživatelského pohodlí pro návštěvníky.

Funkční cookies slouží k zapamatování uživatelských voleb. Jedná se například o volbu uživatelského jména, měny, jazyka nebo regionu. Uživatel pak nemusí vždy znovu zadávat, co je pro něj vhodné a jaké jsou jeho volby. Funkční cookies tak napomáhají vylepšení uživatelského pohodlí pro návštěvníky.

Reklamní cookies se používají k tomu, aby byly reklamní inzeráty co nejvíce zacíleny na určitého uživatele webových stránek, aby se zajistilo, že neuvidí stále tu samou reklamu a aby se měřila účinnost reklamní kampaně. Většinou je umísťují síťové reklamní agentury se svolením správce webových stránek. Registrují, když je stránka navštívena.

Doba trvání

Relační cookies jsou instalováno na počítači návštěvníka a sbírají data tak dlouho, dokud je návštěvník skutečně na webových stránkách. Když svůj prohlížeč zavřete, cookies jsou odstraněny.

Permanentní cookies jsou na váš počítač instalovány na pevně stanovenou (delší) dobu.

Přímé cookie (first party cookie) je cookie, které je propojeno s webovou stránkou, kterou návštěvník navštěvuje v daný okamžik. Jedná se například o cookie společnosti DEGIRO při návštěvě www.degiro.cz nebo spřízněných poddomén.

Cookie třetí strany (third party cookie) je cookie, které je umístěno jinou stranou, než je společnost DEGIRO (majitel navštívené stránky). Jedná se například o inzerenty a (externí) nabídce aplikací, jejichž reklama nebo aplikace je integrována v navštívených webových stránkách.

Co je to web bug?

Web bug je elektronické zobrazení o velikosti jednoho pixelu (1 x 1) nebo tak zvané „bezbarvé GIF“ v kódu webové stránky. Web bugy dělají v podstatě to samé co cookies. Kromě toho se web beacons používají k sledování pohybu uživatelů ze stránky na stránku, aby se dal optimalizovat pohyb na stránkách.

Co mám dělat, když (určitá) cookies nechci?

Přes nastavení svého prohlížeče (například Internet Explorer, Safari, Firefox, Mozilla nebo Chrome) můžete označit jestli, a pokud ano která, přijímáte cookies. Místo, kde se nachází toto nastavení, je u každého prohlížeče jiné. Pomocí funkce „nápověda“ na svém prohlížeči najdete přesné místo a způsob nastavení.

Počítejte s tím, že když odmítnete (určitá) cookies, nebudete možná vůbec nebo částečně moci využívat funkce našich webových stránek!

Pokud nechcete dostávat žádná reklamní cookies, můžete na svém prohlížeči aktivovat funkci „do not track“.

Na webové stránce www.youronlinechoices.eu můžete zadat, že nechcete dostávat žádná cookies od reklamních podniků.

K čemu používá společnost DEGIRO vaše osobní údaje?

Na základě vašeho výslovného svolení nebo pokud se stanete zákazníkem společnosti DEGIRO, registruje společnost DEGIRO (osobní) údaje, na které se vás ptala. Bez těchto údajů nemůže a nesmí společnost DEGIRO provozovat svoje podnikatelské činnosti. Společnost DEGIRO a společnosti skupiny DEGIRO používají údaje o vás pro to, aby vám poskytovaly služby, aby vás informovaly o (nových) produktech a službách společnosti DEGIRO a společností ve skupině, dále pro vytváření statistických analýz a pro plnění zákonných povinností.

Všechny telefonické hovory mezi zákazníkem a společností DEGIRO jsou zaznamenávány na zvukový nosič. Tyto záznamy jsou archivovány a používají se pro:

  • dodání důkazu, například v případě různé interpretace nebo sporu týkajícího se obsahu telefonického hovoru;
  • vyšetřování a stíhání (podvody);
  • hodnocení kvality poskytovaných služeb;
  • školení, koučing a hodnocení.

Zodpovědnost

Společnost DEGIRO dbá na to, aby zpracování vašich (osobních) údajů probíhalo způsobem, který splňuje požadavky na zajištění ochrany osobních dat. Společnost DEGIRO dodržuje při všech činnostech ustanovení Zákona na ochranu osobních dat a Zákona o finančním dozoru. Vaše (osobní) údaje nejsou poskytovány třetím osobám vně společnosti DEGIRO a vně společností skupiny DEGIRO bez vašeho výslovného souhlasu, kromě případů vyžadovaných povinnostmi vyplývajícími ze zákona.

Webové stránky třetích osob

Společnost DEGIRO a další společnosti skupiny nejsou odpovědné za opatření na ochranu osobních dat, která dodržují jiné webové stránky, a to ani v případě že jsou tyto spojeny s webovými stránkami společnosti DEGIRO a společností ve skupině hyperlinky nebo jiným způsobem.

Výkon práv

Máte právo nahlížet do svých údajů a pokud je to třeba, opravovat je. Můžete za tímto účelem kontaktovat společnost DEGIRO přes tyto webové stránky.

Rádi vás budeme e-mailem informovat o (nových) produktech a službách společnosti DEGIRO a dalších společností skupiny. Pokud o to nemáte zájem, dejte nám to vědět e-mailem na klienti@degiro.cz

Změny

Společnost DEGIRO si ponechává právo změnit smlouvu o ochraně osobních údajů. Doporučujeme vám proto pravidelně sledovat smlouvu o ochraně osobních údajů při návštěvách těchto webových stránek.

Jste toho názoru, že dochází k jednání, které je v rozporu s touto smlouvou o ochraně osobních údajů, nebo jste nespokojeni s jiným aspektem námi poskytovaných služeb? Budeme rádi, když nám to sdělíte. Vaši stížnost vyřídí osoba pověřená dodržováním pravidel ve společnosti DEGIRO. Pokud by pro vás závěr šetření společnosti DEGIRO nebyl uspokojující, můžete se obrátit na Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG v Den Haag (www.kifid.nl).