10 Jaký je váš plán?

Nyní, když jsme diskutovali o základech investování, poslední věcí, kterou je třeba zvážit, je váš investiční plán. Stanovením cílů a definováním doby, po kterou budete investovat, můžete lépe odhadnout a odůvodnit výši rizika. Toto video ukazuje, jak definovat vaše investiční cíle a vytvořit zdravé investiční portfolio.

Textová verze

Tužka, notebook a kalkulačka pro zahájení přípravy vašeho investičního plánu.

Začněte myslet dopředu

Jelikož jsme již diskutovali o základech investování, poslední věcí, kterou je třeba zvážit, je váš investiční plán. Určením cílů a objasněním toho, jak dlouho budete investovat, můžete lépe odhadnout, jaké riziko je odůvodněné. S tím vám pomůže sestavení investičního plánu.

Investiční cíle

Dobrým prvním krokem je určení vašich investičních cílů. Některé jsou zcela specifické, jako například budoucí vzdělání dětí. Můžete ale také investovat s ohledem na svůj odchod do důchodu, nebo se jen pokusit dosáhnout vyšší míry návratnosti, než nabízí váš spořicí účet.

Další otázkou je, jak dlouho plánujete své peníze investovat. Můžete si dovolit nešáhnout na své investice po dobu 20 let, nebo je potřebujete být schopni v krátkém časovém horizontu použít? Tento časový rámec bude mít zároveň také dopad na úroveň rizika. Obecně platí, že čím dříve očekáváte, že budete peníze znovu potřebovat, tím menší riziko byste měli podstupovat. To proto, že budete mít méně času na zotavení z případných ztrát.

Volba výše rizika a trvání investice.

Důležité jsou tedy vaše cíle, investiční horizont a rizikový profil. Všimněte si, že při investování jsou rizika a výnosy neoddělitelně spojeny. Čím větší je návratnost, kterou chcete dosáhnout, tím vyšší je míra rizika, kterou musíte přijmout. Pokud si stanovíte ambiciózní cíl pro své výnosy, musíte zároveň přijmout vyšší riziko.

Sestavení portfolia

Sestavení vašeho portfolia záleží na vaší osobní situaci a preferencích. Portfolio s větší averzí k riziku se může spoléhat spíše na méně volatilní produkty, jako jsou dluhopisy ze stabilních zemí. Ti, kteří hledají vyšší míru návratnosti, se můžou zaměřit na akcie, trackery a dluhopisy s vyšším rizikem. Samozřejmě můžete také zvolit vyváženější přístup a doplnit produkty s nízkým rizikem o produkty s vyšším rizikem.

Investice do různých odvětví pomáhají diverzifikovat vaše portfolio a rozložit riziko.

Jak bylo diskutováno v předchozích lekcích, riziko může být sníženo, když jsou vaše investice diverzifikovány. Také pomáhá uvědomit si, že i v rámci produktové třídy mohou existovat velké rozdíly v riziku. Dluhopisy ze stabilních zemí mají obvykle nízké výnosy, ale také nízké riziko. Opak je často vidět u korporátních dluhopisů nebo dluhopisů z méně stabilních zemí. To lze vidět i u trackerů. ETF, které sleduje 500 největších akcií na světě, vám může pomoci diverzifikovat vaše portfolio. Ale tracker, který sleduje určitou komoditu, může vést k mimořádným výkyvům a riziku. Samozřejmě, že ne všechny akcie mají stejnou úroveň rizika. Velká, zavedená firma může být stabilnější investicí než nový start-up, i když start-up může růst mnohem rychlejším tempem.

Přehodnocování

Jakmile své portfolio sestavíte, můžete průběžně sledovat své výsledky. Můžete zkontrolovat, zda distribuce produktů ve vašem portfoliu zůstává v souladu s vašimi investičními cíli, a také přehodnotit, zda se změnila vaše osobní situace.

Díky individuálnímu investičnímu plánu a základním principům, které jste se z těchto lekcí naučili, budete lépe připraveni začít investovat prostřednictvím služby DEGIRO.

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete vždy obrátit na naše zákaznické oddělení. Rádi vám pomůžeme.

Nyní, když jsme diskutovali o základech investování, poslední věcí, kterou je třeba zvážit, je váš investiční plán. Stanovením cílů a definováním doby, po kterou budete investovat, můžete lépe odhadnout a odůvodnit výši rizika. Toto video ukazuje, jak definovat vaše investiční cíle a vytvořit zdravé investiční portfolio.

Textová verze

Tužka, notebook a kalkulačka pro zahájení přípravy vašeho investičního plánu.

Začněte myslet dopředu

Jelikož jsme již diskutovali o základech investování, poslední věcí, kterou je třeba zvážit, je váš investiční plán. Určením cílů a objasněním toho, jak dlouho budete investovat, můžete lépe odhadnout, jaké riziko je odůvodněné. S tím vám pomůže sestavení investičního plánu.

Investiční cíle

Dobrým prvním krokem je určení vašich investičních cílů. Některé jsou zcela specifické, jako například budoucí vzdělání dětí. Můžete ale také investovat s ohledem na svůj odchod do důchodu, nebo se jen pokusit dosáhnout vyšší míry návratnosti, než nabízí váš spořicí účet.

Další otázkou je, jak dlouho plánujete své peníze investovat. Můžete si dovolit nešáhnout na své investice po dobu 20 let, nebo je potřebujete být schopni v krátkém časovém horizontu použít? Tento časový rámec bude mít zároveň také dopad na úroveň rizika. Obecně platí, že čím dříve očekáváte, že budete peníze znovu potřebovat, tím menší riziko byste měli podstupovat. To proto, že budete mít méně času na zotavení z případných ztrát.

Volba výše rizika a trvání investice.

Důležité jsou tedy vaše cíle, investiční horizont a rizikový profil. Všimněte si, že při investování jsou rizika a výnosy neoddělitelně spojeny. Čím větší je návratnost, kterou chcete dosáhnout, tím vyšší je míra rizika, kterou musíte přijmout. Pokud si stanovíte ambiciózní cíl pro své výnosy, musíte zároveň přijmout vyšší riziko.

Sestavení portfolia

Sestavení vašeho portfolia záleží na vaší osobní situaci a preferencích. Portfolio s větší averzí k riziku se může spoléhat spíše na méně volatilní produkty, jako jsou dluhopisy ze stabilních zemí. Ti, kteří hledají vyšší míru návratnosti, se můžou zaměřit na akcie, trackery a dluhopisy s vyšším rizikem. Samozřejmě můžete také zvolit vyváženější přístup a doplnit produkty s nízkým rizikem o produkty s vyšším rizikem.

Investice do různých odvětví pomáhají diverzifikovat vaše portfolio a rozložit riziko.

Jak bylo diskutováno v předchozích lekcích, riziko může být sníženo, když jsou vaše investice diverzifikovány. Také pomáhá uvědomit si, že i v rámci produktové třídy mohou existovat velké rozdíly v riziku. Dluhopisy ze stabilních zemí mají obvykle nízké výnosy, ale také nízké riziko. Opak je často vidět u korporátních dluhopisů nebo dluhopisů z méně stabilních zemí. To lze vidět i u trackerů. ETF, které sleduje 500 největších akcií na světě, vám může pomoci diverzifikovat vaše portfolio. Ale tracker, který sleduje určitou komoditu, může vést k mimořádným výkyvům a riziku. Samozřejmě, že ne všechny akcie mají stejnou úroveň rizika. Velká, zavedená firma může být stabilnější investicí než nový start-up, i když start-up může růst mnohem rychlejším tempem.

Přehodnocování

Jakmile své portfolio sestavíte, můžete průběžně sledovat své výsledky. Můžete zkontrolovat, zda distribuce produktů ve vašem portfoliu zůstává v souladu s vašimi investičními cíli, a také přehodnotit, zda se změnila vaše osobní situace.

Díky individuálnímu investičnímu plánu a základním principům, které jste se z těchto lekcí naučili, budete lépe připraveni začít investovat prostřednictvím služby DEGIRO.

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete vždy obrátit na naše zákaznické oddělení. Rádi vám pomůžeme.

Poslední lekce

backtotop

Investování zahrnuje rizika: Můžete přijít o část nebo celý svůj vklad. Doporučujeme investovat pouze do těch finančních produktů, které odpovídají vašim znalostem a zkušenostem.

Investování zahrnuje rizika:
Můžete přijít o část nebo celý svůj vklad. Doporučujeme investovat pouze do těch finančních produktů, které odpovídají vašim znalostem a zkušenostem.