04 Komplexní finanční produkty

Kromě základních finančních produktů zahrnutých v předchozí lekci jste možná slyšeli i složitějších nástrojích, jako jsou opce a produkty s pákovým efektem. Tyto investiční produkty nejsou vhodné pro začínající investory, protože nesou s vyšším riziko ztrát. Toto video vám produkty krátce představí tak, abyste lépe porozuměli účelu, kterému slouží, a rizikům, která s nimi souvisejí.

Textová verze

Člověk přemýšlí, jestli akcie půjdou nahoru nebo dolů.

Úvod do derivátů a pákových produktů

Pokud začnete obchodovat, můžete si vybrat ze široké nabídky finančních produktů, včetně těch velmi komplexních. Příkladem jsou opce a pákové produkty. Tyto investiční produkty nejsou vhodné pro začínajícího investora, protože přicházejí s vyšším rizikem ztrát. Rádi bychom vám je však stručně představili, abyste lépe porozuměli souvisejícímu riziku.

Deriváty

Pokud jste vlastníkem akcií, vlastníte také odpovídající část této společnosti. Existují však také investiční produkty, které odvozují svou hodnotu od podkladového aktiva nebo produktu, jako je například akcie nebo komodita. Tyto produkty jsou souhrnně nazývány deriváty. Zkušení obchodníci mohou pomocí derivátů spekulovat na pohyb cen nebo k zajištění rizika. I když deriváty mohou v některých případech dosáhnout vysoké návratnosti, obvykle jsou také spojeny s vysokými náklady a rizikem.

Opce

Běžným příkladem derivátů je opční smlouva. Pokud máte určité očekávání o tom, jak se cena akcie změní, můžete na základě tohoto očekávání obchodovat s pomocí opce. Jak název napovídá, opce (option) vám dávají právo koupit nebo prodat podkladové aktivum, jako je například akcie, za pevnou cenu k předem stanovenému datu v budoucnosti. Call opce vám dává právo na nákup podkladového produktu, zatímco put opce vám dává právo produkt prodat.

Obchodování s pákou.

Předpokládejme, že cena akcie je 20 €, ale vy v nadcházejícím měsíci očekáváte nárůst. Můžete si tedy koupit jednu call opci, která vám dá právo na nákup této akcie později za předem stanovenou cenu. Řekněme, že si vyberete opci, která vám dává právo na nákup 100 akcií, každou za 21 EUR, za dva měsíce ode dneška. Za získání tohoto práva zaplatíte prémii, například 1,50 EUR. Tato prémie musí být vynásobena množstvím akcií, na které se opce vztahuje, často 100. Pokud si koupíte tuto opční smlouvu, bude částka, kterou investujete, rovna 150 EUR.

Pokud za 2 měsíce cena akcie vzroste na 25 EUR, můžete opci uplatnit a koupit si 100 akcií za cenu 21 EUR za akcii. Vzhledem k vyšší tržní ceně, můžete akcie obratem prodat a dosáhnout tak okamžitého zisku. Za akcii byste pak z prodeje obdrželi 25 eur. Při zohlednění kupní ceny 21 EUR a prémie 1,50 EUR se zisk sníží na 2,50 EUR za akcii, tj. Celkem 250 EUR. Kdybyste použili počáteční investici 150 EUR k přímému nákupu akcií, měli byste zisk ze 7 nakoupených akcií namísto 100 a zisk by byl menší.

Vysvětlení opcí na grafu.

Futures

Dalším běžným typem derivátů jsou futures kontrakty. Futures jsou standardizované smlouvy, které se, stejně jako opce, uzavírají mezi dvěma stranami za pevnou cenu a se stanoveným datem ukončení platnosti. Na rozdíl od opcí jsou téměř všechny futures kontrakty vypořádávány hotovostními platbami, namísto fyzického dodání podkladového aktiva v době vypršení platnosti. Také velikost zakázky bývá ve srovnání s opcemi větší.

Řekněme, že si myslíte, že index akcií půjde nahoru. V současné době je cena 600 EUR vy a uvažujete o futures kontraktu s multiplikátorem 200 EUR. Celková hodnota futures kontraktu by činila 120 000 EUR. Když obchodujete s futures, nemusíte kupovat celou částku, zpravidla dojde pouze k blokaci počátečního marginu. Řekněme, že existuje margin ve výši 15%, což znamená, že můžete získat přístup k podkladovému aktivu ve výši 120 000 EUR provedením vkladu ve výši alespoň 18 000 EUR na váš účet. To znamená, že s futures kontraktem můžete být vystaveni velkému kontraktu pouze s malým množstvím vkladu.

Vysvětlení velikosti kontraktu a požadované marže u futures.

Na rozdíl od opcí se futures vypořádávají denně. To znamená, že pokud hodnota futures stoupne o 3 body na konci obchodního dne, obdržíte trojnásobek multiplikátoru 200 EUR, v tedy 600 EUR. Všimněte si, že kvůli obchodování s marginem, můžete s futures ztratit i více než svůj vklad.

Pákové produkty

Existují také pákové produkty, které vydávají finanční instituce a které mají různé názvy a vlastnosti. S těmito produkty si často půjčujete peníze od emitenta produktu za účelem obchodování s větším množstvím podkladového aktiva, což vytváří zmíněný pákový efekt. Tyto produkty v sobě obvykle nesou vysoké náklady, které jsou účtovány emitentem. Příkladem těchto produktů jsou warranty a certifikáty. Tyto produkty, ale i opce a futures, nejsou vhodné pro začínajícího investora kvůli jejich složitosti, volatilitě a rizikovosti. V této lekci jsme se zabývali jen základy. Pokud chcete s těmito produkty obchodovat, důrazně doporučujeme, abyste se o nich před začátkem dozvěděli více.

Příště se dozvíte

V další lekci budeme mluvit o tom, co určuje ceny finančních nástrojů, proč se mění a jak rozlišovat mezi různými cenami.

Kromě základních finančních produktů zahrnutých v předchozí lekci jste možná slyšeli i složitějších nástrojích, jako jsou opce a produkty s pákovým efektem. Tyto investiční produkty nejsou vhodné pro začínající investory, protože nesou s vyšším riziko ztrát. Toto video vám produkty krátce představí tak, abyste lépe porozuměli účelu, kterému slouží, a rizikům, která s nimi souvisejí.

Textová verze

Člověk přemýšlí, jestli akcie půjdou nahoru nebo dolů.

Úvod do derivátů a pákových produktů

Pokud začnete obchodovat, můžete si vybrat ze široké nabídky finančních produktů, včetně těch velmi komplexních. Příkladem jsou opce a pákové produkty. Tyto investiční produkty nejsou vhodné pro začínajícího investora, protože přicházejí s vyšším rizikem ztrát. Rádi bychom vám je však stručně představili, abyste lépe porozuměli souvisejícímu riziku.

Deriváty

Pokud jste vlastníkem akcií, vlastníte také odpovídající část této společnosti. Existují však také investiční produkty, které odvozují svou hodnotu od podkladového aktiva nebo produktu, jako je například akcie nebo komodita. Tyto produkty jsou souhrnně nazývány deriváty. Zkušení obchodníci mohou pomocí derivátů spekulovat na pohyb cen nebo k zajištění rizika. I když deriváty mohou v některých případech dosáhnout vysoké návratnosti, obvykle jsou také spojeny s vysokými náklady a rizikem.

Opce

Běžným příkladem derivátů je opční smlouva. Pokud máte určité očekávání o tom, jak se cena akcie změní, můžete na základě tohoto očekávání obchodovat s pomocí opce. Jak název napovídá, opce (option) vám dávají právo koupit nebo prodat podkladové aktivum, jako je například akcie, za pevnou cenu k předem stanovenému datu v budoucnosti. Call opce vám dává právo na nákup podkladového produktu, zatímco put opce vám dává právo produkt prodat.

Obchodování s pákou.

Předpokládejme, že cena akcie je 20 €, ale vy v nadcházejícím měsíci očekáváte nárůst. Můžete si tedy koupit jednu call opci, která vám dá právo na nákup této akcie později za předem stanovenou cenu. Řekněme, že si vyberete opci, která vám dává právo na nákup 100 akcií, každou za 21 EUR, za dva měsíce ode dneška. Za získání tohoto práva zaplatíte prémii, například 1,50 EUR. Tato prémie musí být vynásobena množstvím akcií, na které se opce vztahuje, často 100. Pokud si koupíte tuto opční smlouvu, bude částka, kterou investujete, rovna 150 EUR.

Pokud za 2 měsíce cena akcie vzroste na 25 EUR, můžete opci uplatnit a koupit si 100 akcií za cenu 21 EUR za akcii. Vzhledem k vyšší tržní ceně, můžete akcie obratem prodat a dosáhnout tak okamžitého zisku. Za akcii byste pak z prodeje obdrželi 25 eur. Při zohlednění kupní ceny 21 EUR a prémie 1,50 EUR se zisk sníží na 2,50 EUR za akcii, tj. Celkem 250 EUR. Kdybyste použili počáteční investici 150 EUR k přímému nákupu akcií, měli byste zisk ze 7 nakoupených akcií namísto 100 a zisk by byl menší.

Vysvětlení opcí na grafu.

Futures

Dalším běžným typem derivátů jsou futures kontrakty. Futures jsou standardizované smlouvy, které se, stejně jako opce, uzavírají mezi dvěma stranami za pevnou cenu a se stanoveným datem ukončení platnosti. Na rozdíl od opcí jsou téměř všechny futures kontrakty vypořádávány hotovostními platbami, namísto fyzického dodání podkladového aktiva v době vypršení platnosti. Také velikost zakázky bývá ve srovnání s opcemi větší.

Řekněme, že si myslíte, že index akcií půjde nahoru. V současné době je cena 600 EUR vy a uvažujete o futures kontraktu s multiplikátorem 200 EUR. Celková hodnota futures kontraktu by činila 120 000 EUR. Když obchodujete s futures, nemusíte kupovat celou částku, zpravidla dojde pouze k blokaci počátečního marginu. Řekněme, že existuje margin ve výši 15%, což znamená, že můžete získat přístup k podkladovému aktivu ve výši 120 000 EUR provedením vkladu ve výši alespoň 18 000 EUR na váš účet. To znamená, že s futures kontraktem můžete být vystaveni velkému kontraktu pouze s malým množstvím vkladu.

Vysvětlení velikosti kontraktu a požadované marže u futures.

Na rozdíl od opcí se futures vypořádávají denně. To znamená, že pokud hodnota futures stoupne o 3 body na konci obchodního dne, obdržíte trojnásobek multiplikátoru 200 EUR, v tedy 600 EUR. Všimněte si, že kvůli obchodování s marginem, můžete s futures ztratit i více než svůj vklad.

Pákové produkty

Existují také pákové produkty, které vydávají finanční instituce a které mají různé názvy a vlastnosti. S těmito produkty si často půjčujete peníze od emitenta produktu za účelem obchodování s větším množstvím podkladového aktiva, což vytváří zmíněný pákový efekt. Tyto produkty v sobě obvykle nesou vysoké náklady, které jsou účtovány emitentem. Příkladem těchto produktů jsou warranty a certifikáty. Tyto produkty, ale i opce a futures, nejsou vhodné pro začínajícího investora kvůli jejich složitosti, volatilitě a rizikovosti. V této lekci jsme se zabývali jen základy. Pokud chcete s těmito produkty obchodovat, důrazně doporučujeme, abyste se o nich před začátkem dozvěděli více.

Příště se dozvíte

V další lekci budeme mluvit o tom, co určuje ceny finančních nástrojů, proč se mění a jak rozlišovat mezi různými cenami.

backtotop

Vaše investiční cesta začíná zde

Otevřete si bezplatný účet a připojte se k více než 2,5 milionům investorů na naší uživatelsky přívětivé platformě.

Poznámka:
Investování s sebou nese riziko. O své investované prostředky nebo jejich část můžete přijít. Doporučujeme investovat pouze do finančních produktů, které odpovídají vašim znalostem a zkušenostem. Toto není investiční poradenství.

Investování s sebou nese riziko.

icon_close

Chceme lidem umožnit stát se nejlepšími investory, kterými mohou být. Nabízíme na naší uživatelsky přívětivé platformě vesmír nekonečných možností, a odstraňujeme tak překážky a zpřístupňujeme investování všem: začínajícím investorům i odborníkům. Získáte přístup k nejrůznějším produktům na více než 50 burzách po celém světě, a tudíž i svobodu investovat tak, jak se vám líbí. V našem světě získáte rovněž skvělou nabídku za příznivou cenu. Nabízíme totiž neuvěřitelně nízké poplatky, aniž by došlo k omezení kvality, bezpečnosti nebo rozsahu našich investičních služeb. To, že upřednostňujeme vaše potřeby, nám pomohlo stát se předním evropským online makléřem. Důkazem našeho úspěchu jsou více než 2,5 miliony klientů a více než 100 mezinárodních ocenění.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, zahraniční pobočka banky flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | telefon: +31 20 2613072 | e-mail: clients@degiro.com | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch je registrována u Nizozemské obchodní komory pod číslem 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, obchodující pod názvem DEGIRO, je nizozemská pobočka flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG je primárně pod dohledem německého finančního regulátora (BaFin). V Nizozemsku je flatexDEGIRO Bank Dutch Branch registrována u DNB a je pod dohledem AFM a DNB. | flatexDEGIRO Bank AG je licencovanou německou bankou pod dohledem německého finančního regulátora a je registrována u Německé obchodní komory pod číslem HRB 105687.