08 Klíčem je rozprostření rizika

Představte si, že celé vaše portfolio tvoří akcie jedné společnosti. Pokud by tato společnost zkrachovala nebo její cena prudce klesla, celé vaše investiční portfolio by utrpělo značnou ztrátu. Proto je důležité vyváženě spravovat své portfolio. Toto video vám poskytne informace o tom, jak snížit riziko pomocí diverzifikace portfolia.

Textová verze

Ukazatel, které představuje riziko spreadu při investování.

Vkládání vajíček do různých košíků

Předpovědět, které akcie budou růst a které budou klesat, není snadný úkol. Žádný investor to nedokáže ve všech případech správně předpovědět. Nejznámější investor světa, Warren Buffett, dokonce vsadil 1 milion dolarů na to, že výběr aktivně spravovaných fondů za deset let nebude schopný překonat americký tržní průměr. Víte, jak to dopadlo? Sázku vyhrál.

Warren Buffet Hedge fund výsledky 2017.

Diverzifikace portfolia

I když předvídání může být obtížné, investoři mohou být utěšeni tím, že diverzifikace jim může s tímto problémem pomoci. Představte si, že celé portfolio by se skládalo z jedné akcie. Pokud tato společnost zkrachuje nebo prudce poklesne, vaše investiční portfolio utrží značnou ztrátu. S dobře diverzifikovaným portfoliem mohou být ztráty z jedné pozice vyrovnány zisky z druhé pozice. To je hlavní přínos diverzifikace: snížení rizika.

Rozložte své investice do různých sektorů.

Správná diverzifikace není jen o výběru více akcií, ale také o zohlednění dalších tržních faktorů, které mohou ovlivnit vaše výnosy. Pokud byste investovali do Facebooku, Twitteru a společnosti Alphabet (Google) a technologický sektor zažil náhlý pokles růstu, je pravděpodobné, že by došlo k poklesu celého vašeho portfolia. Pokud doplníte tyto akcie o společnosti ze spotřebního, farmaceutického nebo stavebního sektoru, můžete snížit vliv, který na vás má jedno odvětví.

Rozložte své investice do různých zemí.

Zahraniční investice

Investice není nutné směřovat pouze do jedné země. Národní recese může ovlivnit všechny sektory v zemi, takže jeden způsob, jak ochránit své investice před domácím poklesem, je investovat nějaké peníze na mezinárodní úrovni. S DEGIRO lze snadno investovat na více než 60 globálních trzích, dostupných na naší obchodní platformě. Mezi ně patří evropské burzy jako LSE v Londýně a Xetra v Německu, nebo americká burza v New Yorku a Tokijská burza v Japonsku.

Pohyb indexu S&P 500 v průběhu několika let.

Načasování investic

Načasování vaší investice může mít také podstatný dopad na vaše výnosy. Zde vidíte graf amerického indexu S&P 500 s vrcholem v roce 2007 a minimem v roce 2009.

Spíše než investovat jednorázovou částku najednou, čímž se vystavujete jednorázovým nákladům svých cenných papírů v jednom okamžiku, se můžete místo toho rozhodnout investovat postupně po delší dobu. Investováním v menších částkách, řekněme na měsíční nebo čtvrtletní bázi, budete méně vystaveni ceně zaplacené v době investice, ale investice bude zprůměrována v delším časovém rámci. Tato metoda je známá jako průměrování jednotkových nákladů.

Graf indexu S&P 500 se zaměřením na načasování investice.

Pro ilustraci vlivu načasování na vaše výnosy porovnáme výsledky investice ve výši 60 000 EUR sledující index S&P 500 v průběhu 5 let. Za prvé, vidíme investici, pokud by byla učiněna v nejlepším možném okamžiku; v roce 2009. V průběhu příštích pěti let by návratnost činila 105%. Pokud by byla stejná investice ve výši 60 000 EUR uskutečněna jen o dva roky dříve, během vrcholu hospodářského cyklu v roce 2007, vaše návratnost, s negativním výnosem ve výši 5%, by byla velmi odlišná.

5-letá projekce výsledků v závislosti na okamžiku, kdy investor koupil svou investici.

Nyní výnosy, kdybyste místo jednorázové investice, prováděli pravidelné měsíční nákupy ve výši 1 000 EUR po dobu pěti let. Zatímco se vaše návratnost bude stále lišit v závislosti na době, kdy jste začali, výsledky jsou mnohem méně extrémní. To ukazuje, že díky dlouhodobému investování v delším časovém horizontu mohou být vaše výnosy v porovnání se snahou o ‘načasování trhu‘ mnohem konzistentnější.

Příklad výsledků průměrování jednotkových nákladů za 5 let.

Příště se dozvíte

Pokud své investice diversifikujete a vlastníte portfolio po delší dobu, můžete profitovat ze složeného úroku. V další lekci zjistíme, o co jde a jak tento potenciál maximalizovat.

Představte si, že celé vaše portfolio tvoří akcie jedné společnosti. Pokud by tato společnost zkrachovala nebo její cena prudce klesla, celé vaše investiční portfolio by utrpělo značnou ztrátu. Proto je důležité vyváženě spravovat své portfolio. Toto video vám poskytne informace o tom, jak snížit riziko pomocí diverzifikace portfolia.

Textová verze

Ukazatel, které představuje riziko spreadu při investování.

Vkládání vajíček do různých košíků

Předpovědět, které akcie budou růst a které budou klesat, není snadný úkol. Žádný investor to nedokáže ve všech případech správně předpovědět. Nejznámější investor světa, Warren Buffett, dokonce vsadil 1 milion dolarů na to, že výběr aktivně spravovaných fondů za deset let nebude schopný překonat americký tržní průměr. Víte, jak to dopadlo? Sázku vyhrál.

Warren Buffet Hedge fund výsledky 2017.

Diverzifikace portfolia

I když předvídání může být obtížné, investoři mohou být utěšeni tím, že diverzifikace jim může s tímto problémem pomoci. Představte si, že celé portfolio by se skládalo z jedné akcie. Pokud tato společnost zkrachuje nebo prudce poklesne, vaše investiční portfolio utrží značnou ztrátu. S dobře diverzifikovaným portfoliem mohou být ztráty z jedné pozice vyrovnány zisky z druhé pozice. To je hlavní přínos diverzifikace: snížení rizika.

Rozložte své investice do různých sektorů.

Správná diverzifikace není jen o výběru více akcií, ale také o zohlednění dalších tržních faktorů, které mohou ovlivnit vaše výnosy. Pokud byste investovali do Facebooku, Twitteru a společnosti Alphabet (Google) a technologický sektor zažil náhlý pokles růstu, je pravděpodobné, že by došlo k poklesu celého vašeho portfolia. Pokud doplníte tyto akcie o společnosti ze spotřebního, farmaceutického nebo stavebního sektoru, můžete snížit vliv, který na vás má jedno odvětví.

Rozložte své investice do různých zemí.

Zahraniční investice

Investice není nutné směřovat pouze do jedné země. Národní recese může ovlivnit všechny sektory v zemi, takže jeden způsob, jak ochránit své investice před domácím poklesem, je investovat nějaké peníze na mezinárodní úrovni. S DEGIRO lze snadno investovat na více než 60 globálních trzích, dostupných na naší obchodní platformě. Mezi ně patří evropské burzy jako LSE v Londýně a Xetra v Německu, nebo americká burza v New Yorku a Tokijská burza v Japonsku.

Pohyb indexu S&P 500 v průběhu několika let.

Načasování investic

Načasování vaší investice může mít také podstatný dopad na vaše výnosy. Zde vidíte graf amerického indexu S&P 500 s vrcholem v roce 2007 a minimem v roce 2009.

Spíše než investovat jednorázovou částku najednou, čímž se vystavujete jednorázovým nákladům svých cenných papírů v jednom okamžiku, se můžete místo toho rozhodnout investovat postupně po delší dobu. Investováním v menších částkách, řekněme na měsíční nebo čtvrtletní bázi, budete méně vystaveni ceně zaplacené v době investice, ale investice bude zprůměrována v delším časovém rámci. Tato metoda je známá jako průměrování jednotkových nákladů.

Graf indexu S&P 500 se zaměřením na načasování investice.

Pro ilustraci vlivu načasování na vaše výnosy porovnáme výsledky investice ve výši 60 000 EUR sledující index S&P 500 v průběhu 5 let. Za prvé, vidíme investici, pokud by byla učiněna v nejlepším možném okamžiku; v roce 2009. V průběhu příštích pěti let by návratnost činila 105%. Pokud by byla stejná investice ve výši 60 000 EUR uskutečněna jen o dva roky dříve, během vrcholu hospodářského cyklu v roce 2007, vaše návratnost, s negativním výnosem ve výši 5%, by byla velmi odlišná.

5-letá projekce výsledků v závislosti na okamžiku, kdy investor koupil svou investici.

Nyní výnosy, kdybyste místo jednorázové investice, prováděli pravidelné měsíční nákupy ve výši 1 000 EUR po dobu pěti let. Zatímco se vaše návratnost bude stále lišit v závislosti na době, kdy jste začali, výsledky jsou mnohem méně extrémní. To ukazuje, že díky dlouhodobému investování v delším časovém horizontu mohou být vaše výnosy v porovnání se snahou o ‘načasování trhu‘ mnohem konzistentnější.

Příklad výsledků průměrování jednotkových nákladů za 5 let.

Příště se dozvíte

Pokud své investice diversifikujete a vlastníte portfolio po delší dobu, můžete profitovat ze složeného úroku. V další lekci zjistíme, o co jde a jak tento potenciál maximalizovat.

backtotop

Investování zahrnuje rizika: Můžete přijít o část nebo celý svůj vklad. Doporučujeme investovat pouze do těch finančních produktů, které odpovídají vašim znalostem a zkušenostem.

Investování zahrnuje rizika:
Můžete přijít o část nebo celý svůj vklad. Doporučujeme investovat pouze do těch finančních produktů, které odpovídají vašim znalostem a zkušenostem.