05 Co určuje cenu akcie?

Bez ohledu na typ produktu mají všechny kvótované finanční produkty svou cenu. Možná vás zajímá, jaké faktory určují cenu akcií, jako jsou Volkswagen nebo Apple? A co způsobuje, že tato cena stoupá nebo klesá? Toto video vysvětlí, jak se určuje cena akcie.

Textová verze

Nabídka a poptávka vyobrazená na stupnici k určení ceny akcie.

Ocenění finančních nástrojů

Akcie, dluhopisy, opce; všechny uvedené finanční nástroje mají cenu. Ale jaké faktory určují cenu akcií jako Volkswagen nebo Shell? A co to způsobuje, že tato cena stoupá nebo klesá?

Původní cena

Aby společnost mohla růst a expandovat, potřebuje způsob, jak financovat své operace. Jedním ze způsobů, jak společnost může získat peníze, je vydávat veřejně obchodovatelné akcie jejich kótováním na burze. To umožní veřejnosti investovat peníze výměnou za malý podíl ve společnosti. Tento proces se také nazývá první veřejná nabídka nebo IPO. Ta se obvykle se provádí ve spolupráci s jednou nebo více investičními bankami, které vystupují jako upisovatel. Tyto banky dohlížejí na proces a zároveň provádějí počáteční ocenění společnosti před veřejným vydáním akcií. Banky publikují odhadované cenové rozpětí pro hodnotu akcií, které mohou investoři použít jako ukazatel při registraci k jejich prvnímu nákupu. S příchodem investorů je stanovena počáteční cena akcií a první akcie jsou prodány veřejnosti.

Pohyby

Jakmile jsou akcie kótovány na burze, jejich cena je určena nabídkou a poptávkou trhu. Ty záleží na veřejném mínění a očekávání, zprávách a výkonnosti společnosti. V případě skandálu, investoři mohou ztratit důvěru a cena akcií bude téměř jistě tlačena dolů. Na druhou stranu, vezměte si farmaceutickou společnost. V případě schválení nového léku, je pravděpodobné, že cena akcií vzroste. Pokud je naopak lék zamítnut, lze očekávat pokles ceny akcií.

Druh odvětví může mít také vliv. Pokud politický zástupce oznámí plánované rozšíření infrastruktury, je pravděpodobné, že podniky ve stavebnictví budou prospívat. Geopolitické a makroekonomické faktory také ovlivní cenu akcií. Během období hospodářského růstu nebo úpadku lze očekávat, že ceny akcií budou reagovat odpovídajícím způsobem.

Tržní kapitalizace je určena cenou akcie vynásobenou množstvím vydaných akcií.

Tržní kapitalizace

Cena akcií sama o sobě není ukazatelem toho, jak je společnost oceňována. To proto, že celková tržní hodnota závisí na počtu vydaných akcií. Při ceně 100 EUR za akcii, se 100 000 vydanými akciemi, celková tržní kapitalizace dosáhne 10 milionů. V dalším příkladu, s cenou za akcii pouze 5 EUR, ale 30 miliony vydaných akcií, činí celková tržní kapitalizace 150 milionů.

Bid je nejvyšší nabídka, Ask je nejnižší poptávková cena. Částka mezi nimi se nazývá spread.

Bid a Ask ceny

Cena za akcii se také nazývá kotace. To je poslední cena, za kterou byla akcie obchodována, a tudíž neexistuje žádná záruka, že ji můžete obchodovat za stejnou cenu znovu. Bid a ask ceny jsou v době zadávání objednávek relevantnější. Nejvyšší cena, kterou je kupující ochoten zaplatit za akcii, se nazývá bid. Nejnižší cena, za kterou je prodávající ochoten prodat, se nazývá ask. Často mezi těmito dvěma cenami existuje rozpětí. U akcií, kde kupující a prodávající mají od společnosti podobná očekávání, může být bid-ask rozpětí velmi malé. Pro ostatní akcie může být tento rozdíl podstatný. Například u těch, které se neobchodují tak často nebo tam, kde kupující a prodávající mají zcela odlišné názory na hodnotu.

Příště se dozvíte

V další lekci se budeme hlouběji zabývat tím, jak lze akcie ocenit, a jaké věci je u obchodu potřeba zvážit.

Bez ohledu na typ produktu mají všechny kvótované finanční produkty svou cenu. Možná vás zajímá, jaké faktory určují cenu akcií, jako jsou Volkswagen nebo Apple? A co způsobuje, že tato cena stoupá nebo klesá? Toto video vysvětlí, jak se určuje cena akcie.

Textová verze

Nabídka a poptávka vyobrazená na stupnici k určení ceny akcie.

Ocenění finančních nástrojů

Akcie, dluhopisy, opce; všechny uvedené finanční nástroje mají cenu. Ale jaké faktory určují cenu akcií jako Volkswagen nebo Shell? A co to způsobuje, že tato cena stoupá nebo klesá?

Původní cena

Aby společnost mohla růst a expandovat, potřebuje způsob, jak financovat své operace. Jedním ze způsobů, jak společnost může získat peníze, je vydávat veřejně obchodovatelné akcie jejich kótováním na burze. To umožní veřejnosti investovat peníze výměnou za malý podíl ve společnosti. Tento proces se také nazývá první veřejná nabídka nebo IPO. Ta se obvykle se provádí ve spolupráci s jednou nebo více investičními bankami, které vystupují jako upisovatel. Tyto banky dohlížejí na proces a zároveň provádějí počáteční ocenění společnosti před veřejným vydáním akcií. Banky publikují odhadované cenové rozpětí pro hodnotu akcií, které mohou investoři použít jako ukazatel při registraci k jejich prvnímu nákupu. S příchodem investorů je stanovena počáteční cena akcií a první akcie jsou prodány veřejnosti.

Pohyby

Jakmile jsou akcie kótovány na burze, jejich cena je určena nabídkou a poptávkou trhu. Ty záleží na veřejném mínění a očekávání, zprávách a výkonnosti společnosti. V případě skandálu, investoři mohou ztratit důvěru a cena akcií bude téměř jistě tlačena dolů. Na druhou stranu, vezměte si farmaceutickou společnost. V případě schválení nového léku, je pravděpodobné, že cena akcií vzroste. Pokud je naopak lék zamítnut, lze očekávat pokles ceny akcií.

Druh odvětví může mít také vliv. Pokud politický zástupce oznámí plánované rozšíření infrastruktury, je pravděpodobné, že podniky ve stavebnictví budou prospívat. Geopolitické a makroekonomické faktory také ovlivní cenu akcií. Během období hospodářského růstu nebo úpadku lze očekávat, že ceny akcií budou reagovat odpovídajícím způsobem.

Tržní kapitalizace je určena cenou akcie vynásobenou množstvím vydaných akcií.

Tržní kapitalizace

Cena akcií sama o sobě není ukazatelem toho, jak je společnost oceňována. To proto, že celková tržní hodnota závisí na počtu vydaných akcií. Při ceně 100 EUR za akcii, se 100 000 vydanými akciemi, celková tržní kapitalizace dosáhne 10 milionů. V dalším příkladu, s cenou za akcii pouze 5 EUR, ale 30 miliony vydaných akcií, činí celková tržní kapitalizace 150 milionů.

Bid je nejvyšší nabídka, Ask je nejnižší poptávková cena. Částka mezi nimi se nazývá spread.

Bid a Ask ceny

Cena za akcii se také nazývá kotace. To je poslední cena, za kterou byla akcie obchodována, a tudíž neexistuje žádná záruka, že ji můžete obchodovat za stejnou cenu znovu. Bid a ask ceny jsou v době zadávání objednávek relevantnější. Nejvyšší cena, kterou je kupující ochoten zaplatit za akcii, se nazývá bid. Nejnižší cena, za kterou je prodávající ochoten prodat, se nazývá ask. Často mezi těmito dvěma cenami existuje rozpětí. U akcií, kde kupující a prodávající mají od společnosti podobná očekávání, může být bid-ask rozpětí velmi malé. Pro ostatní akcie může být tento rozdíl podstatný. Například u těch, které se neobchodují tak často nebo tam, kde kupující a prodávající mají zcela odlišné názory na hodnotu.

Příště se dozvíte

V další lekci se budeme hlouběji zabývat tím, jak lze akcie ocenit, a jaké věci je u obchodu potřeba zvážit.

backtotop

Vaše investiční cesta začíná zde

Otevřete si bezplatný účet a připojte se k více než 2,5 milionům investorů na naší uživatelsky přívětivé platformě.

Poznámka:
Investování s sebou nese riziko. O své investované prostředky nebo jejich část můžete přijít. Doporučujeme investovat pouze do finančních produktů, které odpovídají vašim znalostem a zkušenostem. Toto není investiční poradenství.

Investování s sebou nese riziko.

icon_close

Chceme lidem umožnit stát se nejlepšími investory, kterými mohou být. Nabízíme na naší uživatelsky přívětivé platformě vesmír nekonečných možností, a odstraňujeme tak překážky a zpřístupňujeme investování všem: začínajícím investorům i odborníkům. Získáte přístup k nejrůznějším produktům na více než 50 burzách po celém světě, a tudíž i svobodu investovat tak, jak se vám líbí. V našem světě získáte rovněž skvělou nabídku za příznivou cenu. Nabízíme totiž neuvěřitelně nízké poplatky, aniž by došlo k omezení kvality, bezpečnosti nebo rozsahu našich investičních služeb. To, že upřednostňujeme vaše potřeby, nám pomohlo stát se předním evropským online makléřem. Důkazem našeho úspěchu jsou více než 2,5 miliony klientů a více než 100 mezinárodních ocenění.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, zahraniční pobočka banky flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | telefon: +31 20 2613072 | e-mail: clients@degiro.com | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch je registrována u Nizozemské obchodní komory pod číslem 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, obchodující pod názvem DEGIRO, je nizozemská pobočka flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG je primárně pod dohledem německého finančního regulátora (BaFin). V Nizozemsku je flatexDEGIRO Bank Dutch Branch registrována u DNB a je pod dohledem AFM a DNB. | flatexDEGIRO Bank AG je licencovanou německou bankou pod dohledem německého finančního regulátora a je registrována u Německé obchodní komory pod číslem HRB 105687.