Silný a spolehlivý

Zabezpečení vašich investic a hotovosti je naší nejvyšší prioritou. DEGIRO využívá k úschově vašich aktiv samostatný uschovatelský subjekt. Pokud by se se společností DEGIRO něco stalo, vaše investice nebudou považovány za vymahatelná aktiva pro věřitele. Když si u nás otevřete investiční účet, zřídíme na vaše jméno také bankovní účet (peněžní účet) u flatexDEGIRO Bank. Všechny vaše neinvestované peníze jsou chráněny až do výše 100 000 EUR v rámci německého systému pojištění vkladů.

Oddělení aktiv

Zabezpečení vašich investic je naší nejvyšší prioritou. Proto k oddělení vašich aktiv používáme samostatný právní subjekt (SPV). To znamená, že jsou drženy odděleně od aktiv společnosti DEGIRO. Jediným úkolem tohoto subjektu je spravovat a chránit vaše investice. Ze zákona nemůže vykonávat žádné komerční činnosti. Pokud by se společnosti DEGIRO něco stalo, vaše investice nebudou považovány za vymahatelná aktiva pro věřitele a zůstanou v úschově samostatného subjektu. Tento subjekt bude vaše aktiva držet u třetích stran. Tam, kde je to možné nebo to vyžaduje zákon, bude společnost DEGIRO od těchto třetích stran vyžadovat oddělení aktiv za účelem ochrany investic našich klientů před jejich případným bankrotem. Pravidla týkající se oddělení aktiv se v každé zemi (v rámci i mimo EU) liší. Pokud by nebyla aktiva týkající se třetí strany v řetězci správy oddělena, mohlo by v případě bankrotu této třetí strany dojít ke ztrátě finančních nástrojů, které má v držení. Více informací naleznete v ISI – Investiční služby.

Hotovostní účet

Při registraci u společnosti DEGIRO vám bude také založen bankovní účet (hotovostní účet) u banky flatexDEGIRO Bank. Na tomto odděleném osobním účtu s osobním IBANem pak budou drženy vaše neinvestované peníze. Zároveň to znamená, že se na vaše peníze vztahuje ručení až do výše 100 000 EUR podle platného německého systému pojištění vkladů (Entschädigungseinrichtung deutscher Banken). Váš nový hotovostní účet bude přímo propojen s vaším stávajícím investičním účtem DEGIRO. Tento hotovostní účet nelze využívat k jiným bankovním úkonům. Můžete jej použít pouze k držení peněz za účelem jejich snadného zpřístupnění při investování na vašem účtu DEGIRO.


Systém odškodnění investorů a systém pojištění vkladů

Vaše aktiva jsou rozdělena samostatným subjektům, což zajišťuje jejich ochranu pro případ insolvence společnosti DEGIRO. V případě, že by oddělená aktiva nemohla být vrácena klientům, což je vysoce nepravděpodobné, spadá společnost DEGIRO do německého systému odškodnění investorů, který kompenzuje případné ztráty z nevrácených aktiv až do výše 90 % (maximálně 20 000 EUR).

Kromě toho jsou všechny peníze uložené na hotovostním účtu DEGIRO u banky flatexDEGIRO Bank AG zaručeny až do výše 100 000 EUR německým systémem pojištění vkladů.

Informace o německém systému ochrany investorů a německém systému pojištění vkladů naleznete v angličtině na webových stránkách regulačního orgánu BaFin zde.

Kdo dohlíží na společnost DEGIRO?

Nizozemská pobočka flatexDEGIRO Bank, která působí pod názvem DEGIRO, je nizozemskou pobočkou flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG je primárně pod dohledem German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin). V Nizozemsku podléhá nizozemská pobočka flatexDEGIRO Bank dohledu nad bezúhonností ze strany DNB a dohledu ze strany AFM.

Vaše investiční cesta začíná zde

Otevřete si bezplatný účet a připojte se k více než 2,5 milionům investorů na naší uživatelsky přívětivé platformě.

Poznámka:
Investování s sebou nese riziko. O své investované prostředky nebo jejich část můžete přijít. Doporučujeme investovat pouze do finančních produktů, které odpovídají vašim znalostem a zkušenostem. Toto není investiční poradenství.

Investování s sebou nese riziko.

icon_close

Chceme lidem umožnit stát se nejlepšími investory, kterými mohou být. Nabízíme na naší uživatelsky přívětivé platformě vesmír nekonečných možností, a odstraňujeme tak překážky a zpřístupňujeme investování všem: začínajícím investorům i odborníkům. Získáte přístup k nejrůznějším produktům na více než 50 burzách po celém světě, a tudíž i svobodu investovat tak, jak se vám líbí. V našem světě získáte rovněž skvělou nabídku za příznivou cenu. Nabízíme totiž neuvěřitelně nízké poplatky, aniž by došlo k omezení kvality, bezpečnosti nebo rozsahu našich investičních služeb. To, že upřednostňujeme vaše potřeby, nám pomohlo stát se předním evropským online makléřem. Důkazem našeho úspěchu jsou více než 2,5 miliony klientů a více než 100 mezinárodních ocenění.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, zahraniční pobočka banky flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | telefon: +31 20 2613072 | e-mail: clients@degiro.com | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch je registrována u Nizozemské obchodní komory pod číslem 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, obchodující pod názvem DEGIRO, je nizozemská pobočka flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG je primárně pod dohledem německého finančního regulátora (BaFin). V Nizozemsku je flatexDEGIRO Bank Dutch Branch registrována u DNB a je pod dohledem AFM a DNB. | flatexDEGIRO Bank AG je licencovanou německou bankou pod dohledem německého finančního regulátora a je registrována u Německé obchodní komory pod číslem HRB 105687.

Logo

Podmínky nabídky transakčních poplatků ve výši 100 EUR

Pokud si svůj investiční účet DEGIRO aktivujete před 1. Červen 2024, DEGIRO vám uhradí transakční poplatky až do výše 100 EUR. Na tuto nabídku se vztahují následující podmínky:

 • Nabídka platí do 31. Květen 2024.
 • Noví klienti, kteří si aktivují účet, získají během období nabídky náhradu transakčních poplatků ve výši až 100 EUR.
 • První transakční náklady a externí manipulační poplatky do výše 100 EUR v období do 30. Červen 2024 budou uhrazeny.
 • Poplatky za manipulaci s měnou (automatický obchodník FX a manuální obchod) nelze v rámci této akce vrátit.
 • Náklady na transakce a externí manipulační poplatky, které jste vynaložili (maximálně do výše 100 EUR), vám začátkem červenec 2024 vrátíme na váš účet DEGIRO.
 • Tato nabídka platí pouze pro nové klienty s českým účtem DEGIRO.
 • Transakční a manipulační náklady se převádějí a proplácejí v eurech, i když jsou účtovány v korunách. Částka, která bude vrácena v eurech, se vypočítá na základě směnného kurzu platného v den úhrady.
 • Jakmile podepíšete klientskou smlouvu, váš účet se aktivuje a rozběhne se období nabídky.
 • Nový klient bude moci začít obchodovat a využít tak poukaz v hodnotě 100 eur až po provedení prvního vkladu (minimální částka je 0,01 eur).
 • Na tuto nabídku mají nárok i noví klienti, kteří zahájili registraci před obdobím platnosti nabídky, ale aktivovali si účet DEGIRO během tohoto období.
 • Pokud je s adresou nového klienta již spojen existující účet, je účast vyloučena.
 • Každý nový klient může požádat o transakční kredit ve výši 100 EUR pouze jednou.
 • Na tuto propagaci se vztahují nizozemské právní předpisy.

Přijetí podmínek nabídky

Využitím této nabídky klient automaticky přijímá podmínky této nabídky. Společnost DEGIRO může kampaň kdykoli před jejím vypršením platnosti ukončit nebo změnit její podmínky. Společnost DEGIRO bude o všech případných změnách informovat na webových stránkách.

Účast

Nabídky se mohou zúčastnit všichni klienti, kteří si aktivovali účet u DEGIRO do 31. Květen 2024 včetně.

icon_close