Jsou mé peníze u DEGIRO v bezpečí?

Peníze, které pošlete společnosti DEGIRO budou přijaty a spravovány nezávislou nadací. Pokud tyto peníze v daném okamžiku neinvestujete, budou automaticky investovány do jednoho z kvalifikovaných fondů peněžního trhu společnosti Fundshare Fund Management. Tato akce se provádí prostřednictvím trvalého příkazu, který zadáváte při Vaší registraci.

Fondy peněžní trhu

Společnost DEGIRO se domnívá, že je důležité, aby zákazníci pochopili, jak přesně funguje struktura fondů peněžního trhu. DEGIRO není bankou, nýbrž investiční společností. Investiční společnosti v Nizozemsku nemohou u sebe držet peníze svých klientů. Pokud se stanete klientem DEGIRO, udělujete tím pokyn k investování peněz do fondů peněžního trhu (FundShare Cash Funds). Všechny fondy peněžního trhu, které pod DEGIRO spadají, jsou plně kvalifikované. Pro každou měnu, která je v programu WebTrader k dispozici, existuje samostatný fond peněžního trhu.

Náklady na správu těchto prostředků jsou zahrnuty do výnosů fondu. Vzhledem k současným nízkým úrokovým sazbám některých měn je návratnost příslušného fondu peněžního trhu záporná. Záporný výnos v důsledku nízkých úrokových sazeb a nákladů na správu bude společnosti DEGIRO kompenzován až do dalšího oznámení.

Jedním z cílů kvalifikovaných fondů peněžního trhu je dosažení výnosu, který se rovná tržní úrokové sazbě s co nejnižším rizikem. Další výhodou je to, že vaše kvalifikované podíly ve fondu peněžního trhu, stejně jako vaše ostatní investice, jsou striktně odděleny od majetku DEGIRO.

Fondy peněžního trhu jsou často využívány institucionálními investory, jako jsou penzijní fondy k tomu, aby objemné částky byly drženy bezpečným způsobem. V Evropě je v současně době držen přibližně €1 bilion ve fondech peněžního trhu. - (Zdroj)

"Cílem fondů peněžního trhu je dosáhnout výnosu, který se rovná tržní úrokové sazbě, s co nejnižším rizikem."

Poskytovatel fondu

Fondy peněžního trhu Fundshare Cash Funds jsou spravovány společností FundShare Fund Management, sesterskou společností DEGIRO. FundShare Fund Management spravuje kvalifikované fondy peněžního trhu v EUR, USD, GBP, CHF, SEK, NOK, a DKK. Všechny tyto fondy jsou kvalifikované fondy peněžního trhu, což znamená, že fondy musí splňovat přísné požadavky.

Kliknutím zde můžete zobrazit investiční politiku pro každý fond.

Fond peněžního trhu v CZK není k dispozici

Fond peněžního trhu vedený v CZK spravovaný společností Fundshare Fund Management nesplňoval kritéria pro získání statusu “kvalifikovaný fond peněžního trhu (QMMF)“. Z tohoto důvodu tento fond po svém uzavření k 7. prosinci 2018 již není k dispozici. V důsledku toho jsou finanční prostředky, ukládané klienty na české platformě, drženy ve fondu peněžního trhu v EUR. Během vaší registrace budete požádáni, abyste učinili trvalý příkaz do fondu Fundshare EUR Cash Fund. Po připsání vašich CZK na váš DEGIRO účet, budou tyto finanční prostředky konvertovány aktuálním středovým forexovým kurzem na EUR. Za tento převod vám nebudou účtovány žádné poplatky. Při výběru z DEGIRO účtu budou prostředky v EUR nejprve interně převedeny na CZK pomocí aktuálního středového forexového kurzu (také bez poplatku) a poté odeslány zpět na váš hlavní registrovaný účet. Možnost vložit na účet přímo EUR bude k dispozici po prvním převodu v CZK.

Kvalifikované fondy peněžního trhu

Krátká doba trvání

Kvalifikovaný fond peněžního trhu má krátkou průměrnou dobu 60 dní. To znamená, že půjčky v portfoliu jsou splaceny v průměru do 60 dní. Tím se snižuje riziko nesplácení.

Likvidní portfolio

Kvalifikovaný fond peněžního trhu investuje do takzvaných likvidních půjček, což znamená, že jsou snadno obchodovatelné, a mohou proto být rychle přeměněny na peníze.

Kvalitativní portfolio

Úvěry emitentů jsou průběžně sledovány, což omezuje možnost neočekávaných nedoplatků. V případě, že se úvěrové ratingy zhorší, fond peněžního trhu již nemůže do dotyčné půjčky investovat.

Riziko

Hlavním cílem fondu peněžního trhu FundShare Cash Fund je minimalizovat riziko. Díky striktní investiční politice je riziko velmi nízké. Dle dokumentu Sdělení klíčových informací daného fondu je riziko 1, na stupnici od 1 do 7.

Pro bližší informace o rizicích a indikátoru rizika, které určil správce fondu, vás odkážeme na informační dokumenty poskytnuté daným správcem fondu: Prospekt a Sdělení klíčových informací (KIID).

Risicometer

Please note: losses caused by these risks will not be compensated by DEGIRO. If you invest, you run a financial risk. The value of your investments may fluctuate. Results achieved in the past do not guarantee the future.

 

Ke stažení:

Kvalifikované fondy peněžního trhu Investiční politika Sdělení klíčových informací (KIID) Prospekt
EUR UCITS Link Link Link
USD Link Link Link
GBP Link Link Link
CHF Link Link Link
SEK Link Link Link
NOK Link Link Link
HUF Link Link Link
DKK Link Link Link
Risicometer

Upozorňujeme, že ztráty způsobené těmito riziky nebudou kompenzovány společností DEGIRO. Pokud investujete, vystavujete se finančnímu riziku. Hodnota Vašich investic může kolísat. Dosažené výsledky v minulosti nezaručují to samé v budoucnosti.

Náklady a výnosy fondu peněžního trhu FundShare Cash Fund

V současné době jsou tržní úrokové sazby pro krátkodobé půjčky v EUR s nízkým rizikem negativní. Výsledkem je, že EUR Cash Fund v současné době dosahuje negativního výsledku.

Každoročně je účtována částka 0,09% z prostředků fondu jako náklady na správu kvalifikovaných fondů peněžního trhu. Tyto náklady jsou zahrnuty do výnosu fondu.

Jakýkoliv pozitivní výnos z Vašich investic náleží Vám, negativní výnos v důsledku současných úrokových sazeb je aktuálně (nezávazně) kompenzován společností DEGIRO. Klikněte pro bližší informace. Kvalifikované fondy peněžního trhu, které jsou u DEGIRO k dispozici, nemají žádné vstupní a výstupní náklady.

Níže je uveden obecný přehled situace fondů peněžního trhu ke konci září 2018;

Důležité: od 15. listopadu 2019 částečně zastavíme kompenzaci, pro více informací klikněte zde.

Kvalifikované fondy peněžního trhu Současný úrok Kompenzace
EUR Negativní Ano
USD Pozitivní N/a
GBP Pozitivní N/a
CHF Negativní Ano
SEK Negativní Ano
NOK pozitivní N/a
DKK Negativní Ano

Upozorňujeme, že kompenzace se vztahuje pouze na záporné výnosy v důsledku záporných úroků a nákladů na správu. Ztráty způsobené investováním fondu nebudou kompenzovány společností DEGIRO. Toto riziko je však malé.

Eonia úroková sazba

cashfund

Eonia úroková sazba

cashfund

Dotazy

V zásadě, pokud se taková úvěrová událost uskuteční bez zajištění, může být celá částka investovaná do emitující instituce ztracena. V případě, že jsou aktiva fondu vystavena této úvěrové události ve výši 5%, pak hodnota fondu může klesnout o 5%. Každých 100 EUR v podílech fondu peněžního trhu pak tedy oceněno na 95 EUR. Riziko pro takovou úvěrovou událost je velmi nízké.
Ne, v Nizozemsku nemají investiční firmy možnost držet peníze svých klientů. Proto byla vytvořena struktura fondu peněžního trhu.
Neexistují žádné náklady spojené s nákupem a prodejem podílů ve fondech peněžního trhu. Poplatek za správu kvalifikovaných fondů peněžního trhu FundShare Cash Fund činí 0,09% ročně. Tyto náklady jsou zahrnuty do výnosu fondu. Společnost DEGIRO se rozhodla kompenzovat záporný výnos v důsledku nákladů na správu a záporného tržního úroku (nezávazně). Další informace naleznete níže v části "Jak funguje kompenzace záporného úroku u fondů peněžního trhu FundShare Cash Fund?".

Pro mnoho klientů bude tržní úrok v domácí měně negativní. Chceme zabránit tomu, aby byli naši klienti zasaženi tímto negativním úrokem, proto jsme se rozhodli nezávazně kompenzovat záporný výnos fondů peněžního trhu v důsledku nákladů na správu a úroku.

Je možné, že hodnota fondu peněžního trhu bude klesat v důsledku ztrát, které vyplynou z investic daného fondu. V takovém případě společnost DEGIRO nenabízí žádné kompenzace za vzniklé ztráty. Toto riziko je velmi malé.

Kompenzace je zcela nezávislé rozhodnutí a nevytváří žádná práva a povinnosti pro DEGIRO, že v budoucnu bude aplikován stejný přístup. DEGIRO vyplácí tuto kompenzaci na základě obchodních úvah. DEGIRO si vyhrazuje právo upustit od této kompenzace. DEGIRO Vás o tom bude včas informovat.

Důležité: od 15. listopadu 2019 částečně zastavíme kompenzaci, pro více informací klikněte zde.

Kompenzace negativních výnosů fondů peněžního trhu je nákladná. Vzhledem k poklesu úrokových sazeb a rostoucímu počtu klientů tyto náklady neustále rostou. To nám ztěžuje nabídku vysoce kvalitního produktu za nízké poplatky.

Z výše uvedeného důvodu provedeme k 15. listopadu tohoto roku následující změny ve vyplácení kompenzací:

  • Kompenzace budou udělovány pouze za prvních 2 500 EUR v fondech peněžního trhu. Pokud během 60 denního období zaplatíte na transakčních poplatcích 350 EUR nebo více, bude se na vás vztahovat limit 100 000 EUR. To bude přezkoumáváno každý měsíc.
  • Kompenzace budou vypláceny pouze za peníze držené v základní měně vašeho účtu (EUR).

Pro komfort svých klientů DEGIRO poskytuje tuto stánku v několika jazycích. V případě sporu je Anglická verze této stránky (zde) řídící verzí.

Otevřete si účet ještě dnes.
Otevřete si účet ještě dnes.
  • Neuvěřitelně nízké poplatky.
  • Komplexní nástroje, schopnosti a služby.
  • Celosvětově. Kdykoli a odkudkoli.
  • Bezpečná struktura.
  • Neuvěřitelně nízké poplatky.
  • Komplexní nástroje, schopnosti a služby.
  • Celosvětově. Kdykoli a odkudkoli.
  • Bezpečná struktura.

Partneři a Poskytovatelé

Investování zahrnuje rizika: Můžete přijít o část nebo celý svůj vklad. Doporučujeme investovat pouze do těch finančních produktů, které odpovídají vašim znalostem a zkušenostem.

Investování zahrnuje rizika:
Můžete přijít o část nebo celý svůj vklad. Doporučujeme investovat pouze do těch finančních produktů, které odpovídají vašim znalostem a zkušenostem.