Jsou mé peníze u DEGIRO v bezpečí?

Peníze, které pošlete společnosti DEGIRO budou přijaty a spravovány nezávislou nadací. Pokud tyto peníze v daném okamžiku neinvestujete, budou automaticky investovány do jednoho z kvalifikovaných fondů peněžního trhu společnosti FundShare Fund Management. Tato akce se provádí prostřednictvím trvalého příkazu, který zadáváte při vaší registraci.

Fondy peněžní trhu

Společnost DEGIRO se domnívá, že je důležité, aby klienti rozuměli tomu, jak funguje struktura fondů peněžního trhu. DEGIRO není banka, ale investiční společnost. V Nizozemsku investiční společnosti nesmějí držet peníze klientů. Proto, když se stanete klientem společnosti DEGIRO, dáváte trvalý příkaz k investování peněz do fondu peněžního trhu. Z tohoto důvodu u DEGIRO nedržíte peníze. Pro každou měnu ve WebTraderu je k dispozici také samostatný fond peněžního trhu. Cílem fondu peněžního trhu je dosáhnout návratnosti, která se rovná tržní úrokové sazbě s co nejmenším rizikem. Další výhodou je, že vaše účasti ve fondu peněžního trhu, stejně jako vaše ostatní investice, jsou přísně odděleny od aktiv společnosti DEGIRO.

Fondy peněžního trhu jsou často využívány institucionálními investory, jako jsou penzijní fondy k tomu, aby objemné částky byly drženy bezpečným způsobem. V Evropě je v současně době držen přibližně €1 bilion ve fondech peněžního trhu. - (Zdroj)

"Cílem fondů peněžního trhu je dosáhnout výnosu, který se rovná tržní úrokové sazbě, s co nejnižším rizikem."

Poskytovatel fondu

Fondy peněžního trhu FundShare Cash Funds jsou spravovány společností FundShare Fund Management. FundShare Fund Management spravuje kvalifikované fondy peněžního trhu v EUR, USD, GBP, CHF, SEK, NOK, a DKK. Všechny tyto fondy jsou kvalifikované fondy peněžního trhu, což znamená, že fondy musí splňovat přísné požadavky.

Fond peněžního trhu v CZK není k dispozici

Fond peněžního trhu vedený v CZK spravovaný společností FundShare Fund Management nesplňoval kritéria pro získání statusu “kvalifikovaný fond peněžního trhu (QMMF)“. Z tohoto důvodu tento fond po svém uzavření k 7. prosinci 2018 již není k dispozici. V důsledku toho jsou finanční prostředky, ukládané klienty na české platformě, drženy ve fondu peněžního trhu v EUR. Během vaší registrace budete požádáni, abyste učinili trvalý příkaz do fondu FundShare EUR Cash Fund. Po připsání vašich CZK na váš DEGIRO účet, budou tyto finanční prostředky konvertovány aktuálním středovým forexovým kurzem na EUR. Za tento převod vám nebudou účtovány žádné poplatky. Při výběru z DEGIRO účtu budou prostředky v EUR nejprve interně převedeny na CZK pomocí aktuálního středového forexového kurzu (také bez poplatku) a poté odeslány zpět na váš hlavní registrovaný účet. Možnost vložit na účet přímo EUR bude k dispozici po prvním převodu v CZK.

Riziko

Hlavním cílem fondu peněžního trhu FundShare Cash Fund je minimalizovat riziko. Díky striktní investiční politice je riziko velmi nízké. Dle dokumentu sdělení klíčových informací daného fondu je riziko 1, na stupnici od 1 do 7.

Pro bližší informace o rizicích a indikátoru rizika, které určil správce fondu, vás odkážeme na informační dokumenty poskytnuté daným správcem fondu: Prospekt a sdělení klíčových informací (KIID).

Risicometer

Upozorňujeme: ztráty způsobené těmito riziky nebudou kompenzovány společností DEGIRO. Pokud investujete, vystavujete se finančnímu riziku. Hodnota Vašich investic může kolísat. Dosažené výsledky v minulosti nezaručují to samé v budoucnosti.

Kvalifikované fondy peněžního trhu

Krátká doba trvání

Kvalifikovaný fond peněžního trhu má krátkou průměrnou dobu 60 dní. To znamená, že půjčky v portfoliu jsou splaceny v průměru do 60 dní. Tím se snižuje riziko nesplácení.

Likvidní portfolio

Kvalifikovaný fond peněžního trhu investuje do takzvaných likvidních půjček, což znamená, že jsou snadno obchodovatelné, a mohou proto být rychle přeměněny na peníze.

Kvalitativní portfolio

Úvěry emitentů jsou průběžně sledovány, což omezuje možnost neočekávaných nedoplatků. V případě, že se úvěrové ratingy zhorší, fond peněžního trhu již nemůže do dotyčné půjčky investovat.

Náklady, výnosy a kompenzace fondu peněžního trhu

Investování do fondu peněžního trhu nese nízké riziko. Jeho nevýhoda spočívá ve formě nízké návratnosti. Z důvodu záporných tržních úrokových sazeb pro krátkodobé EUR dluhopisy je u některých měn tento výnos v současné době záporný. Mimo jiné má i fond peněžního trhu v EUR v současné době záporný výnos.

Zatímco jakákoli pozitivní návratnost vaší investice do fondů peněžního trhu vám zůstane, záporná návratnost v důsledku současných úrokových sazeb a nákladů fondu je částečně nezávazně kompenzována společností DEGIRO. Fondy peněžního trhu nemají žádné vstupní a výstupní náklady.

Politika kompenzací fondů peněžního trhu

DEGIRO kompenzuje záporný výnos FPT ve vaší základní měně (EUR) za těchto podmínek:

  • Kompenzace bude poskytnuta pouze za prvních 2500 EUR ve FPT a pouze za fond FundShare EUR Money Market Fund.

  • Pokud zaplatíte 350 EUR nebo více na transakčních poplatcích během 60 denního období, bude se na vás vztahovat limit 100 000 EUR. Tato částka bude přezkoumávána každý měsíc.

Když se stanete klientem, dáte trvalý příkaz k investování vašeho hotovostního zůstatku do fondu FundShare EUR Money Market Fund.

Níže naleznete přehledy (ke konci červen) výnosů jednotlivých fondů, KIID dokumenty a prospekty. Nejpřesnější informace o výnosech naleznete na webových stránkách správce fondu.

Výnos k červen 2021KIID
FundShare Money Market Funds
EUR -0,73% KIID
USD -0,38% KIID
GBP -0,68% KIID
CHF -1,02% KIID
SEK -0,54% KIID
NOK -0,57% KIID
DKK -0,99% KIID

Výsledky dosažené v minulosti nezaručují budoucí výkon. Nejnovější výnosy naleznete na webových stránkách správce fondu.

Upozorňujeme: kompenzace poskytnutá společností DEGIRO je nezávazná. Společnost DEGIRO není povinna tak činit a může kompenzace kdykoli změnit nebo ukončit. Tyto změny vám samozřejmě vždy sdělíme. Kompenzace se vztahuje pouze na záporné výnosy v důsledku negativních úroků a nákladů na správu. Ztráta způsobená investicí do fondu nebude společností DEGIRO kompenzována. Toto riziko je nízké.

Eonia interest rate

cashfund

Dotazy

V zásadě, pokud se taková úvěrová událost uskuteční bez zajištění, může být celá částka investovaná do emitující instituce ztracena. V případě, že jsou aktiva fondu vystavena této úvěrové události ve výši 5%, pak hodnota fondu může klesnout o 5%. Každých 100 EUR v podílech fondu peněžního trhu pak tedy oceněno na 95 EUR. Riziko pro takovou úvěrovou událost je velmi nízké.
Ne, v Nizozemsku nemají investiční firmy možnost držet peníze svých klientů. Proto byla vytvořena struktura fondu peněžního trhu.
Neexistují žádné náklady spojené s nákupem a prodejem podílů ve fondech peněžního trhu. Poplatek za správu kvalifikovaných fondů peněžního trhu FundShare Cash Fund činí 0,09% ročně. Tyto náklady jsou zahrnuty do výnosu fondu. Společnost DEGIRO se rozhodla kompenzovat záporný výnos v důsledku nákladů na správu a záporného tržního úroku (nezávazně). Další informace naleznete níže v části "Jak funguje kompenzace záporného úroku u fondů peněžního trhu FundShare Cash Fund?".

Pro mnoho klientů bude tržní úrok v domácí měně negativní. Chceme zabránit tomu, aby byli naši klienti zasaženi tímto negativním úrokem, proto jsme se rozhodli nezávazně kompenzovat záporný výnos fondů peněžního trhu v důsledku nákladů na správu a úroku.

Je možné, že hodnota fondu peněžního trhu bude klesat v důsledku ztrát, které vyplynou z investic daného fondu. V takovém případě společnost DEGIRO nenabízí žádné kompenzace za vzniklé ztráty. Toto riziko je velmi malé.

Kompenzace je zcela nezávislé rozhodnutí a nevytváří žádná práva a povinnosti pro DEGIRO, že v budoucnu bude aplikován stejný přístup. DEGIRO vyplácí tuto kompenzaci na základě obchodních úvah. DEGIRO si vyhrazuje právo upustit od této kompenzace. DEGIRO Vás o tom bude včas informovat.

DEGIRO částečně kompenzuje fond peněžního trhu FundShare EUR Money Market Fund. Další informace o kompenzační politice naleznete zde.

Pro komfort svých klientů DEGIRO poskytuje tuto stánku v několika jazycích. V případě sporu je Anglická verze této stránky (zde) řídící verzí.

Investování zahrnuje rizika: Můžete přijít o část nebo celý svůj vklad. Doporučujeme investovat pouze do těch finančních produktů, které odpovídají vašim znalostem a zkušenostem.

Investování zahrnuje rizika:
Můžete přijít o část nebo celý svůj vklad. Doporučujeme investovat pouze do těch finančních produktů, které odpovídají vašim znalostem a zkušenostem.