VAŠE INVESTICE JSOU S BROKEREM DEGIRO V BEZPEČÍ

S DEGIRO můžete investovat naprosto bezpečně. Vaše investice jsou 100% odděleny a jsou drženy v rámci samostatné úschovy. To znamená, že všechna vaše aktiva jsou bezpečně oddělena od DEGIRO BV a společností, které stojí za DEGIRO. Společnost zajišťující úschovu vašich investic je pasivní entitou a proto jediné úlohy tohoto opatrovnického subjektu jsou správa a úschova vašich investic. V souladu se zákonem nevykonává žádné jiné činnosti. V případě, že se DEGIRO dostane do problémů, finanční prostředky klientů se nedostanou do konkurzní podstaty, ale zůstanou majetkem společnosti zajišťující úschovu. Peníze jsou zde účelově vázány, bezpečně drženy a nejsou smíšeny s majetkem DEGIRO.

Úroveň ochrany majetku a statusu investic je něco, čeho si mnozí stávající investoři stále nejsou vědomi u jejich stávajícího makléře.

V protikladu k zažitým bankovním standardům, v DEGIRO se nemusíte obávat o naší bonitu.

Online broker DEGIRO vychází ve srovnání s ostatními brokery nejlevněji.
NA ROZVAHOVÝCH ÚČTECH
ODDĚLENO
 Dluhopisy a akcie
 Finanční prostředky (peněžní fondy)
 Deriváty
BANKA
NA ROZVAHOVÝCH ÚČTECH
ODDĚLENO
 Finanční prostředky
 Deriváty
 Dluhopisy a akcie

VOLNÉ PENÍZE V PĚNĚŽNÍCH FONDECH

V DEGIRO jsou všechny vaše investice (včetně derivátů) drženy v oddělené samostatné úschovně. Nicméně jsme se rozhodli zajít ještě o krok dál, abychom se ujistili, že vaše peníze jsou ještě více chráněné. Proto umisťujeme vaše finanční prostředky zdarma do 'FundShare Cash Fund'. Tento fond vaše peníze investuje co nejbezpečněji do krátkodobých státních dluhopisů s vysokým ratingem. Tato služba je poskytována zcela automaticky a sami si toho vůbec nevšimnete. Tímto způsobem jsou vaše peníze zcela odděleny od DEGIRO a od třetích osob. Pouze v případě, pokud budete investovat do Derivátů, využívat Debit money nebo Shortování cenných papírů, můžeme převést vaše peníze do "Margin Cash Fund". Investice do "Margin Cash Fund" mohou být použity jako záruka pro pozice, které "Beleggersgiro" domlouvá pro své klienty u třetích osob. Další vysvětlení naleznete v dokumentu "Investiční služby" v Bližších informacích o investičních službách.

ÚROK NA PENĚŽNÍM FONDU

Z Peněžního fondu obdržíte úrok. Pro Peněžní fondy v Českých korunách je to PRIBOR snížený o 1 %. PRIBOR znamená Prague Interbank Offered Rate. Podle nejhoršího scénaře obdržíte nulový úrok, takže úrok nemůže být nikdy negativní.

POJIŠTĚNÍ VKLADŮ = OCHRANA INVESTIC

Podle nizozemského práva existuje systém pojištění klientských portfolií, pro firmy jako je DEGIRO, do výše 20.000€. Nicméně dle našeho názoru je tento systém zbytečný díky přítomnosti samostatné oddělené úschovny peněz a peněžního fondu.

KDO DOHLÍŽÍ NA BROKERA DEGIRO?

DEGIRO je investiční společnost a jako taková je pod dohledem Úřadu pro finanční trhy (AFM), který dohlíží na její poskytované služby, a pod dohledem Nizozemské státní banky (DNB), která dohlíží na ostatní aspekty jejího podnikání.

Ano, chci se stát zákazníkem Chci vědět víc