Bezpečí a Důvěra.

S DEGIRO budou vaše investice v bezpečí.

U DEGIRO si můžete být jisti, že Vaše investice jsou drženy bezpečným způsobem. DEGIRO využívá oddělenou správcovskou entitu za účelem držení Vašich aktiv. To znamená, že vaše aktiva jsou oddělena od aktiv DEGIRO. Jedinou úlohou této správcovské entity je správa a úschova vašich investic. V souladu se zákonem nevykonává žádné jiné činnosti. V nepravděpodobném případě, že se DEGIRO dostane do problémů, Vaše investice nespadají do konkurzní podstaty, ale zůstanou pod správou dané správcovské entity.

Degiro
Na rozvahových účtech Odděleno
  Akcie a dluhopisy
  Fondy Peněnžního Trhu
  Deriváty

Fondy Peněžního Trhu

DEGIRO není bankou, ale investiční společností. Banky mohou použít peníze, které jejich klienti drží na účtech, pro vlastní podnikání, pro půjčky třetím stranám, nebo na investice. Jelikož klienti banky podstupují riziko ztráty svých finančních prostředků, existuje u bankovních vkladů také systém bankovní garance. Protože společnost DEGIRO není bankou, nemá povoleno držet peníze klientů na svých účtech nebo je využít pro své vlastní investice. Vaše peníze tak nejsou drženy u DEGIRO. Peníze, které od Vás DEGIRO obdrží, jsou okamžitě investovány (na základě trvalého příkazu) ve Fondech Peněžního Trhu.

Fondy peněžního trhu jsou investiční fondy, jejichž cílem je s co nejnižším rizikem dosáhnout výnosu, který je mírně nižší než obvyklá tržní sazba v příslušné měně. Hodnota těchto fondů může kolísat, stejně jako u jakékoli jiné investice. Pokud nechcete investovat do Peněžního fondu vůbec či méně, můžete investovat hodnotu svých investic v Peněžním fondu do jiných finančních nástrojů dle vašeho výběru. Můžete také dát DEGIRO instrukci pro výměnu peněz zpět na Váš bankovní účet. Veškerý majetek v rámci Fondu peněžního trhu je držen odděleně od jeho emitenta, a proto nepředstavuje žádné riziko v případě bankrotu DEGIRO nebo emitenta. Více informací o Fondech Peněžního Trhu můžete nalézt zde.

Systém ochrany investorů

Jelikož DEGIRO je licencovaná investiční společnost schválená nizozemským orgánem pro finanční trhy (AFM) pro poskytování investičních služeb, je využíván Nizozemský systém ochrany investorů (Beleggerscompensatiestelsel). Informace o holandském systému ochrany investorů naleznete v angličtině na webových stránkách De Nederlandsche Bank (Nizozemská centrální banka) zde

Kdo dohlíží na DEGIRO?

DEGIRO je investiční společnost a jako taková je pod dohledem Úřadu pro finanční trhy (AFM), který dohlíží na její poskytované služby, a pod dohledem Nizozemské státní banky (DNB), která dohlíží na ostatní aspekty jejího podnikání.

Otevřete si účet ještě dnes.
Otevřete si účet ještě dnes.
  • Neuvěřitelně nízké poplatky.
  • Komplexní nástroje, schopnosti a služby.
  • Celosvětově. Kdykoli a odkudkoli.
  • Bezpečná struktura.
  • Neuvěřitelně nízké poplatky.
  • Komplexní nástroje, schopnosti a služby.
  • Celosvětově. Kdykoli a odkudkoli.
  • Bezpečná struktura.

Partneři a Poskytovatelé

Investování zahrnuje rizika: Můžete přijít o část nebo celý svůj vklad. Doporučujeme investovat pouze do těch finančních produktů, které odpovídají vašim znalostem a zkušenostem.

Investování zahrnuje rizika:
Můžete přijít o část nebo celý svůj vklad. Doporučujeme investovat pouze do těch finančních produktů, které odpovídají vašim znalostem a zkušenostem.