Bezpečné a spolehlivé

Dbáme na to, aby byly všechny vaše investice v bezpečí. Pokud by se společnosti DEGIRO něco stalo, vaše investice nebudou považovány za vymahatelná aktiva pro věřitele. Kromě toho jsme součástí banky (flatexDEGIRO Bank AG) a vaše neinvestované peníze jsou chráněny až do výše 100 000 EUR v rámci německého systému pojištění vkladů.

Oddělení aktiv

U společnosti DEGIRO si můžete být jisti, že vaše investice budou bezpečně drženy. K držení vašich aktiv používáme samostatný právní subjekt (SPV). To znamená, že jsou drženy odděleně od aktiv společnosti DEGIRO. Jediným úkolem tohoto subjektu je spravovat a chránit vaše investice. Ze zákona nemůže vykonávat žádné komerční činnosti. Pokud by se společnosti DEGIRO něco stalo, vaše investice nebudou považovány za vymahatelná aktiva pro věřitele a zůstanou v úschově samostatného subjektu. Tento subjekt bude vaše aktiva držet u třetích stran. Tam, kde je to možné nebo to vyžaduje zákon, bude společnost DEGIRO od těchto třetích stran vyžadovat oddělení aktiv za účelem ochrany investic našich klientů před jejich případným bankrotem. Pravidla týkající se oddělení aktiv se v každé zemi (v rámci i mimo EU) liší. Pokud by nebyla aktiva týkající se třetí strany v řetězci správy oddělena, mohlo by v případě bankrotu této třetí strany dojít ke ztrátě finančních nástrojů, které má v držení. Více informací naleznete v ISI – Investiční služby.

Hotovostní účet

Při registraci u společnosti DEGIRO vám bude také založen bankovní účet (hotovostní účet) u banky flatexDEGIRO Bank. Na tomto odděleném osobním účtu s osobním IBANem pak budou drženy vaše neinvestované peníze. Zároveň to znamená, že se na vaše peníze vztahuje ručení až do výše 100 000 EUR podle platného německého systému pojištění vkladů (Entschädigungseinrichtung deutscher Banken). Váš nový hotovostní účet bude přímo propojen s vaším stávajícím investičním účtem DEGIRO. Tento hotovostní účet nelze využívat k jiným bankovním úkonům. Můžete jej použít pouze k držení peněz za účelem jejich snadného zpřístupnění při investování na vašem účtu DEGIRO.


Systém odškodnění investorů a systém pojištění vkladů

Vaše aktiva jsou rozdělena samostatným subjektům, což zajišťuje jejich ochranu pro případ insolvence společnosti DEGIRO. V případě, že by oddělená aktiva nemohla být vrácena klientům, což je vysoce nepravděpodobné, spadá společnost DEGIRO do německého systému odškodnění investorů, který kompenzuje případné ztráty z nevrácených aktiv až do výše 90 % (maximálně 20 000 EUR).

Kromě toho jsou všechny peníze uložené na hotovostním účtu DEGIRO u banky flatexDEGIRO Bank AG zaručeny až do výše 100 000 EUR německým systémem pojištění vkladů.

Informace o německém systému ochrany investorů a německém systému pojištění vkladů naleznete v angličtině na webových stránkách regulačního orgánu BaFin zde.

Kdo dohlíží na společnost DEGIRO?

Nizozemská pobočka flatexDEGIRO Bank, která působí pod názvem DEGIRO, je nizozemskou pobočkou flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG je primárně pod dohledem German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin). V Nizozemsku podléhá nizozemská pobočka flatexDEGIRO Bank dohledu nad bezúhonností ze strany DNB a dohledu ze strany AFM.

Vaše investiční cesta začíná zde

Otevřete si bezplatný účet a připojte se k více než 2 milionům investorů na naší uživatelsky přívětivé platformě.

Pojďme na to

Investování zahrnuje rizika:
Můžete přijít o část nebo celý svůj vklad. Doporučujeme investovat pouze do těch finančních produktů, které odpovídají vašim znalostem a zkušenostem.

Chceme lidem umožnit stát se nejlepšími investory, kterými mohou být. Nabízíme na naší uživatelsky přívětivé platformě vesmír nekonečných možností, a odstraňujeme tak překážky a zpřístupňujeme investování všem: začínajícím investorům i odborníkům. Získáte přístup k nejrůznějším produktům na více než 50 burzách po celém světě, a tudíž i svobodu investovat tak, jak se vám líbí. V našem světě získáte rovněž skvělou nabídku za příznivou cenu. Nabízíme totiž neuvěřitelně nízké poplatky, aniž by došlo k omezení kvality, bezpečnosti nebo rozsahu našich investičních služeb. To, že upřednostňujeme vaše potřeby, nám pomohlo stát se předním evropským online makléřem. Důkazem našeho úspěchu jsou více než 2 miliony klientů a více než 80 mezinárodních ocenění.

Logo

Podmínky pro akci transakčních poplatků ve výši 100 €

Pokud si aktivujete svůj investiční účet DEGIRO do 1. lednem 2023, DEGIRO vám uhradí transakční poplatky až do výše 100 €. Pro tuto nabídku platí následující podmínky:

  • Nabídka platí do 31. prosince 2022.
  • Během období platnosti nabídky budou novým klientům, kteří si aktivovali účet, vráceny transakční poplatky až do výše 100 €.
  • První transakční náklady a externí manipulační poplatky do výše 100 € v období do 31. ledna 2023 budou uhrazeny.
  • Vámi vynaložené transakční náklady a externí manipulační poplatky (do maximální výše 100 €) vám vrátíme na váš účet DEGIRO začátkem února.
  • Tato nabídka platí pouze pro nové klienty s českým účtem DEGIRO.
  • Aby mohl nový klient tuto nabídku využít, musí provést první vklad k ověření účtu (minimální vklad je 0,01 €) a aktivovat svůj účet DEGIRO.
  • Na tuto nabídku mají nárok i noví klienti, kteří zahájili registraci před obdobím platnosti nabídky, ale aktivují si svůj účet DEGIRO během tohoto období.
  • Pokud je s adresou nového klienta již spojen existující účet, je účast vyloučena.
  • Každý nový klient může požádat o transakční kredit ve výši 100 EUR pouze jednou.

Podmínky přijetí nabídky

Účastí v nabídce klient automaticky přijímá podmínky nabídky. Společnost DEGIRO může kampaň předčasně ukončit nebo změnit její podmínky. O případných změnách bude společnost DEGIRO informovat prostřednictvím webových stránek.

Účast

Nabídky se mohou zúčastnit všichni klienti, kteří si aktivovali účet u DEGIRO do 31. prosince 2022 včetně.

icon_close