Náš dosavadní příběh...

DEGIRO je velkoobchodní broker poskytující online platformu pro všechny typy investorů. Všichni naši klienti obchodují s neuvěřitelně nízkými poplatky na trzích po celém světě.

V roce 2013 DEGIRO začalo nabízet své online služby v Nizozemsku také drobným investorům a od té doby se společnost rozšířila do 18 evropských zemí. To umožnilo drobným investorům v celé Evropě využívat vysoce konkurenceschopné struktury poplatků DEGIRO, které jsou až o 83% nižší než místních konkurentů, čímž se DEGIRO stalo jednou z nejvíce konkurenceschopných platforem na světě.

DEGIRO AMSTERDAM

Naše mise:

DEGIRO usiluje o to, aby finanční plánování a investování byly dostupné všem po celém světě.

Naše vize:

Kombinací technologií a finančního know-how vytváří DEGIRO špičkové a nákladově efektivní finanční služby pro každého.

Inovace jako základ našeho byznysu.

Zatímco řada konkurentů je již zaseknuta ve starých kolejích, u DEGIRO se zabýváme inovacemi našich jedinečných nabídek. Níže jsou čtyři pilíře, kolem kterých jsme vybudouvali své podnikání.

Globální Přístup

Prostřednictvím společnosti DEGIRO jsou evropští investoři propojeni se světovými trhy. Na rozdíl od našich konkurentů, z nichž mnozí z nich nabízejí přístup pouze k evropským a americkým burzám, nabízí DEGIRO také přístup na trhy v Austrálii, Japonsku, Hongkongu a mnoho dalších po celém světě. To poskytuje klientům příležitost těžit ze skutečně globální diverzifikace aktiv.

Interní Vývoj

Vedle konkurenceshopných poplatků a přístupu ke značnému množství trhů se společnost DEGIRO rovněž zavázala k inovativnímu vývoji obchodních nástrojů. Všechny naše platformy jsou vyvíjeny interně a přizpůsobené potřebám našich klientů. V současné době více než 250 000 klientů přispívá k lepšímu obchodnímu prostředí, přičemž současně využívá výhod nízkých provizí a přístupu k celosvětovým burzám. Nikdy nebylo tak snadné dosáhnout diverzifikovaného portfolia v celosvětovém měřítku.

Snížení nákladů

DEGIRO nabízí online platformu, která umožňuje našim klientům neustálé snižování nákladů. Tato platforma je založena na nejmodernější konektivitě a serverové infrastruktuře, takže platforma DEGIRO je ideální pro investory všech velikostí, kteří spravují svá portfolia online.

Regulované služby

DEGIRO je investiční společnost a jako taková je pod dohledem Úřadu pro finanční trhy (AFM), který dohlíží na její poskytované služby, a pod dohledem Nizozemské státní banky (DNB), která dohlíží na ostatní aspekty jejího podnikání. Společnost DEGIRO získala licenci podle článku 2:96 zákona o finančním dohledu v Nizozemsku, aby jednala jako investiční podnik. DEGIRO má své sídlo a statutární sídlo v Amsterdamu v souladu se stanovami. DEGIRO je registrováno u obchodní a průmyslové komory v Amsterodamu pod číslem 34342820.

Otevřete si účet během několika minut.

Začněte během pár minut.

  • Neuvěřitelně nízké poplatky.
  • Komplexní nástroje, schopnosti a služby.
  • Celosvětově. Kdykoli a odkudkoli.
  • Bezpečná struktura.
  • Neuvěřitelně nízké poplatky.
  • Komplexní nástroje, schopnosti a služby.
  • Celosvětově. Kdykoli a odkudkoli.
  • Bezpečná struktura.

Partneři a Poskytovatelé