Maržové úvěry

Společnost DEGIRO nabízí maržové úvěry (služba Debit Money), které vám umožní financovat vaše investice s vaším portfoliem coby zástavou.

Otevřete si účet

Investování s maržovými úvěry

Maržový úvěr vám umožňuje půjčit si peníze oproti cenným papírům, které již na svém účtu DEGIRO vlastníte. Maržový úvěr si můžete na svém účtu aktivovat po prostudování předsmluvních informací, absolvování testu způsobilosti a přijetí podmínek, které prokáží, že produktu a souvisejícím rizikům rozumíte. Pokud tyto požadavky splníte, můžete vypůjčené peníze z maržového úvěru použít k nákupu cenných papírů. Částka, kterou si můžete půjčit, závisí na typech a hodnotě cenných papírů ve vašem portfoliu. Mějte na paměti, že čím více si půjčíte, tím větší riziko podstupujete.

Diversificatie

Riziko investování s maržovým úvěrem

Použití maržových úvěrů zvyšuje vaši investici, čímž se zvyšují výnosy i ztráty. Proto se tato služba obecně nedoporučuje méně zkušeným investorům a investorům s nízkou tolerancí k riziku.

Pokud zástava ve vašem portfoliu nestačí na pokrytí debetního zůstatku, můžete obdržet výzvu k úhradě marže. To znamená, že vás naše oddělení rizik požádá o zvýšení zástavy nebo snížení debetního zůstatku. Pokud porušení limitu nevyřešíte do daného termínu, naše oddělení rizik uzavře některé z vašich pozic, aby došlo k nápravě. Pokud budeme muset zasáhnout, můžeme si účtovat dodatečné poplatky.

Nezapomeňte si vždy přečíst klientskou smlouvu, podmínky služby Debit Money (maržový úvěr), dokument Informace o investičních službách o výši zajištění a rizika a náš Sazebník poplatků.

Co je to maržový úvěr?

Maržový úvěr vám umožní investovat více peněz, než kolik jste vložili na svůj účet. Jedná se o úvěr, který lze použít pouze k investování. Částka, kterou si můžete půjčit, závisí na hodnotě a typech cenných papírů, které již máte ve svém portfoliu a které slouží jako zástava. Služby maržového úvěru DEGIRO probíhají za podmínek uvedených v podmínkách služby Debit Money (maržový úvěr).

Jak maržové úvěry fungují?

S maržovým úvěrem si půjčujete peníze za účelem investování. Abyste lépe pochopili, jak maržové úvěry fungují, podívejme se na hypotetický příklad, který ukazuje scénáře zisku i ztráty, a to s marží i bez ní.

V tomto příkladu nakoupíte 100 akcií společnosti X po 10 USD a dalších 100 akcií s marží. Portfolio má nyní hodnotu 2 000 USD.

Pokud nakoupíte za 10 USD a cena vzroste na 12 USD, vaše výnosy se díky maržovému úvěru ještě zvýší.

Zisk
+$200
+$400

Výnos bez
maržovým úvěrem

Výnos s
maržovým úvěrem

Ztráta
-$200
-$400

Loss bez
maržovým úvěrem

Loss s
maržovým úvěrem

Pokud nakoupíte za 10 USD a cena klesne na 8 USD, vaše ztráta se kvůli maržovému úvěru ještě zvýší.

6,9%

per annum

5,25%

per annum with allocation

Sazby maržového úvěru

Půjčit si peníze stojí peníze. Pokud již znáte výši maržového úvěru, který plánujete v nadcházejícím měsíci využít, můžete nás o tom předem informovat přidáním alokace. Na základě toho získáte sníženou úrokovou sazbu z přidělené částky. Upozorňujeme, že úroky se účtují z celé přidělené částky bez ohledu na to, zda došlo k jejímu vyčerpání. Více informací o alokaci najdete v sekci Často kladené otázky.

Alokace prostředků předem vám umožní půjčit si za sníženou úrokovou sazbu 5,25 % ročně namísto běžné pevné úrokové sazby 6,9 % ročně. Alokace je dispozici klientům s účtem typu Aktivní nebo Obchodník, kteří úspěšně absolvovali test způsobilosti. Tuto službu nabízíme pro více měn, které najdete v Sazebníku poplatků v části „Debetní úroky“.

Více informací o tom, jak funguje naše úroková sazba, naleznete v tomto příkladu. Uvědomte si prosím, že v tomto případě se roční pevná úroková sazba 6,9 % bez alokace převádí na skutečnou roční úrokovou sazbu 7,23 %, neboť úrok je účtován měsíčně, a pokud nesplatíte úrok každý měsíc, projeví se účinek složeného úročení. To znamená, že každý měsíc částka dlužného kapitálu naroste o nesplacený úrok, a tím se zvýší částka, kterou budete muset uhradit na úrocích za celý rok.

Čtyři reprezentativní vzorové výpočty celkových nákladů nadebetní úvěr na základě různých úvěrových limitů.

Výpočet úroku za měsíc v tomto příkladu je proveden pro měsíc leden. Měsíční výpočty pro následující měsíce se budou lišit 1) podle počtu dnů v příslušném měsíci a 2) podle přírůstku úroků z předchozích měsíců, o které se zvýší dlužný kapitál klienta (účinek složeného úročení).

Celková výše úvěru Skutečná roční úroková sazba Úrok za měsíc Úrok za rok Celkov á výše úvěru po jedno m roce
EUR 10,000 7.23% 59.42 723 10,723
EUR 25,000 7.23% 148.54 1,806 26,806
EUR 50,000 7.23% 297.08 3,612 53,612
EUR 100,000 7.23% 594.17 7,225 107,225

Kolik peněz si mohu půjčit?

Částka, kterou si můžete prostřednictvím maržového úvěru půjčit, závisí na hodnotě a složení vašeho portfolia. Aktivní účty mohou získat maržový úvěr až do výše 33 % hodnoty portfolia. Základní účty mají zakázán přístup k derivátům a dalším kategoriím produktů, které jsou spojeny s vyšším rizikem, a proto mohou získat maržový úvěr až do výše 70 % hodnoty portfolia. I účty obchodníků mohou získat maržový úvěr ve výši až 70 % hodnoty portfolia, neboť klienti s tímto typem účtu prokázali své větší zkušenosti splněním příslušných požadavků na znalosti a zkušenosti.

Obecný výpočet marže je následující:

Marže = hodnota portfolia + zůstatek hotovosti – riziko portfolia

U účtu obchodníka budeme předpokládat, že riziko vašeho portfolia bude nižší a výše dostupné marže bude vyšší. Více informací o výpočtu rizika investičního portfolia naleznete v naší Příručce o riziku investičního portfolia.

Až 70% marže

na základním účtu

Deriváty

NEJSOU k dispozici

Až 33% marže

na aktivním účtu

Deriváty

jsou k dispozici

Až 70% marže

na obchodníka účtu

Deriváty

jsou k dispozici

1

Ve svém účtu přejděte do části „Settings“ (Nastavení) a vyberte „Allocation“ (Alokace).

2

Klikněte na možnost „Add allocation“ (Přidat alokaci).

3

Zobrazí se okno, ve kterém můžete vybrat měnu a částku, kterou si chcete půjčit. Vyplňte příslušná pole.

4

Klikněte na možnost „Confirm“ (Potvrdit).

Jak mohu předem alokovat finanční prostředky?

Vezměte prosím na vědomí, že alokování finančních prostředků je nabízeno pouze klientům s aktivním účtem nebo účtem obchodníka, kteří splnili požadavky testu způsobilosti. Více informací najdete v části Často kladené otázky.

Jak jsme již uvedli, můžete alokovat prostředky tak, abyste získali sníženou úrokovou sazbu. Díky tomu totiž máme možnost tyto prostředky vhodně rozvrhnout.

Uvědomte si, že při investování s vypůjčenými penězi se uplatňuje pákový efekt, a zisky i ztráty se tedy znásobují. To znamená, že v konečném součtu můžete ztratit více peněz, než jste původně investovali. Proto vám doporučujeme investovat do těchto produktů pouze v případě, že odpovídají vaší toleranci k riziku a vaší finanční situaci.

Poznámka: Investování s sebou nese riziko ztráty a kolísání měn. Pokud investujete s tímto produktem, můžete ztratit část peněz nebo všechny peníze, které investujete. O své investované prostředky (nebo jejich část) můžete přijít. Toto není investiční poradenství. Doporučujeme investovat pouze do finančních produktů, které odpovídají vašim znalostem a zkušenostem. Mohou se uplatňovat nepřímé náklady (např. rozpětí mezi cenou nabídky a poptávky, poplatky za fondy). Hodnota vaší investice se může snížit i zvýšit. Informace obsažené v tomto stránka nezohledňují individuální finanční ani daňové potřeby zákazníka. Maržový úvěr je vaším závazkem a musíte jej splatit. Přesvědčte se, že jste schopni úvěr v případě fluktuací hodnoty zajištění splatit.

Více než 100 mezinárodních ocenění

Vyberte si brokera, který je označován za nejlepší, nejférovější a nejlevnější způsob investování online.

Beste-broker-2023-Cashcow Netherlands

Nejlepší makléř

Cash Cow 2023

UK-award United Kingdom

Nejlepší diskontní broker

FT & IC 2022

PT-award Portugal

Nejlepší akciový broker roku

Rankia 2022

DE-award Germany

Nejférovější broker

NTV 2020

Vaše investiční cesta začíná zde

Otevřete si bezplatný účet a připojte se k více než 2,5 milionům investorů na naší uživatelsky přívětivé platformě.

Poznámka:
Investování s sebou nese riziko. O své investované prostředky nebo jejich část můžete přijít. Doporučujeme investovat pouze do finančních produktů, které odpovídají vašim znalostem a zkušenostem. Toto není investiční poradenství.

Investování s sebou nese riziko.

icon_close

Chceme lidem umožnit stát se nejlepšími investory, kterými mohou být. Nabízíme na naší uživatelsky přívětivé platformě vesmír nekonečných možností, a odstraňujeme tak překážky a zpřístupňujeme investování všem: začínajícím investorům i odborníkům. Získáte přístup k nejrůznějším produktům na více než 50 burzách po celém světě, a tudíž i svobodu investovat tak, jak se vám líbí. V našem světě získáte rovněž skvělou nabídku za příznivou cenu. Nabízíme totiž neuvěřitelně nízké poplatky, aniž by došlo k omezení kvality, bezpečnosti nebo rozsahu našich investičních služeb. To, že upřednostňujeme vaše potřeby, nám pomohlo stát se předním evropským online makléřem. Důkazem našeho úspěchu jsou více než 2,5 miliony klientů a více než 100 mezinárodních ocenění.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, zahraniční pobočka banky flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | telefon: +31 20 2613072 | e-mail: clients@degiro.com | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch je registrována u Nizozemské obchodní komory pod číslem 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, obchodující pod názvem DEGIRO, je nizozemská pobočka flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG je primárně pod dohledem německého finančního regulátora (BaFin). V Nizozemsku je flatexDEGIRO Bank Dutch Branch registrována u DNB a je pod dohledem AFM a DNB. | flatexDEGIRO Bank AG je licencovanou německou bankou pod dohledem německého finančního regulátora a je registrována u Německé obchodní komory pod číslem HRB 105687.

Logo

Podmínky nabídky transakčních poplatků ve výši 100 EUR

Pokud si svůj investiční účet DEGIRO aktivujete před 1. Červen 2024, DEGIRO vám uhradí transakční poplatky až do výše 100 EUR. Na tuto nabídku se vztahují následující podmínky:

 • Nabídka platí do 31. Květen 2024.
 • Noví klienti, kteří si aktivují účet, získají během období nabídky náhradu transakčních poplatků ve výši až 100 EUR.
 • První transakční náklady a externí manipulační poplatky do výše 100 EUR v období do 30. Červen 2024 budou uhrazeny.
 • Poplatky za manipulaci s měnou (automatický obchodník FX a manuální obchod) nelze v rámci této akce vrátit.
 • Náklady na transakce a externí manipulační poplatky, které jste vynaložili (maximálně do výše 100 EUR), vám začátkem červenec 2024 vrátíme na váš účet DEGIRO.
 • Tato nabídka platí pouze pro nové klienty s českým účtem DEGIRO.
 • Transakční a manipulační náklady se převádějí a proplácejí v eurech, i když jsou účtovány v korunách. Částka, která bude vrácena v eurech, se vypočítá na základě směnného kurzu platného v den úhrady.
 • Jakmile podepíšete klientskou smlouvu, váš účet se aktivuje a rozběhne se období nabídky.
 • Nový klient bude moci začít obchodovat a využít tak poukaz v hodnotě 100 eur až po provedení prvního vkladu (minimální částka je 0,01 eur).
 • Na tuto nabídku mají nárok i noví klienti, kteří zahájili registraci před obdobím platnosti nabídky, ale aktivovali si účet DEGIRO během tohoto období.
 • Pokud je s adresou nového klienta již spojen existující účet, je účast vyloučena.
 • Každý nový klient může požádat o transakční kredit ve výši 100 EUR pouze jednou.
 • Na tuto propagaci se vztahují nizozemské právní předpisy.

Přijetí podmínek nabídky

Využitím této nabídky klient automaticky přijímá podmínky této nabídky. Společnost DEGIRO může kampaň kdykoli před jejím vypršením platnosti ukončit nebo změnit její podmínky. Společnost DEGIRO bude o všech případných změnách informovat na webových stránkách.

Účast

Nabídky se mohou zúčastnit všichni klienti, kteří si aktivovali účet u DEGIRO do 31. Květen 2024 včetně.

icon_close