Domů Poplatky

Poplatky

Přehled poplatků můžete nalézt na našich webových stránkách. Všechny poplatky jsou uvedeny v PDF souboru Přehled poplatků.

Pro profil Basic/Active/Trader - https://www.degiro.cz/data/pdf/cs/Prehled_poplatku.pdf

Pro profil Custody - https://www.degiro.cz/data/pdf/cs/Prehled_poplatku_CUSTODY.pdf 

Ne. Máte absolutní volnost v tom, kolik transakcí u DEGIRO provedete. Žádné omezení v počtu transakcí u DEGIRO neexistuje.

DEGIRO si neúčtuje žádný roční poplatek za služby. Všechny poplatky, které jsou aplikovány lze nalézt v Přehledu poplatků. Většině klientů tedy budou účtovány pouze poplatky za prováděné transakce, pokud ovšem není aktivována nějaká doplňková služba. Pokud však obchodujete na burze, která není vaší "domácí burzou" pak vám bude naúčtován maximální roční poplatek € 2,50 za každou využitou zahraniční burzu.

U DEGIRO můžete zažádat o debit money za extrémně nízké ceny, pokud si o potřebnou výši debit money zažádáte předem. Potřebná výše vám bude poskytnuta za následující sazby:

 

DEBETNÍ ÚROKY

Měna

Poplatek

Debetní úrok (EUR)

EONIA (minimálně 0) + 1.25%

Debetní úrok (USD)

USD LIBOR (minimálně 0) + 1.25%

Debetní úrok (GBP)

LIBOR (minimálně 0) + 1.25%

Debetní úrok (SEK)

STIBOR (minimálně 0) + 1.55%

Debetní úrok (DKK)

DKK Tomorrow/Next (minimálně 0) + 1.75%

Debetní úrok (NOK)

NOWA (minimálně 0) + 1.50%

Debetní úrok (PLN)

WIBOR (minimálně 0) + 3.50%

Debetní úrok (HUF)

BUBOR (minimálně 0) + 2,50%

Debetní úrok (CZK)

PRIBOR (minimálně 0) + 3.00%

 

Každý měsíc můžete specifikovat obnos a měnu, kterou si přejete alokovat na váš investiční účet. Jako platný požadavek se bere v úvahu požadavek, který zašlete jako poslední a bude platit od prvního dne následujícího měsíce. Tato žádost bude použita automaticky i pro další měsíce, dokud nepošlete novou žádost s jinými hodnotami.

Výhodou alokace je obdržení margin za extrémně nízké poplatky. Mějte na paměti, že úroky jsou uplatňovány na celou alokovanou částku a to i v případě, že ji využijete pouze částečně. Vaše žádost bude vyplněna vždy ve vámi žádané výši, nicméně využití margin závisí na použitelné výši margin vašeho účtu.

Nealokované debit money jsou dostupné s ročním úrokem 4 %, který se účtuje měsíčně.


Alokaci si můžete nastavit sami přímo ve WebTraderu:
Krok 1: Klikněte na modré tlačítko "Upravit" v navigačním panelu ve Web Traderu.
Krok 2: Přejděte na záložku Nastavení
Krok 3: Zvolte možnost "Alokace"
Krok 4: Zvolte volbu Přidat alokaci, vyberte měnu, zadejte částku a stiskněte zelené tlačítko.

Zobrazí se následující zpráva:
Alokace bude zahájena v první den následujícího měsíce. Během měsíce můžete změnit toto přidělení. Poslední přidělená částka se stane vaší "aktuální alokací" po 23.59.59 hodin posledního dne v měsíci.

Chcete-li zrušit alokaci, musíte zadat nulu v odpovídající měně stisknutím tlačítka koše. Vaše alokace bude potom změněna na novou alokaci 0. Změna přidělené částky může být provedena stejným způsobem.

Uvědomte si, že alokace poskytuje pouze nízkou úrokovou sazbu pro odpovídající částku a neznamená schválení záporného zůstatku u této částky. Risk model vypočítává maximální povolené záporné zůstatky na základě pozic v portfoliu.

Investování zahrnuje rizika: Můžete přijít o část nebo celý svůj vklad. Doporučujeme investovat pouze do těch finančních produktů, které odpovídají vašim znalostem a zkušenostem.

Investování zahrnuje rizika:
Můžete přijít o část nebo celý svůj vklad. Doporučujeme investovat pouze do těch finančních produktů, které odpovídají vašim znalostem a zkušenostem.