Domů Převod peněz

Převod peněz

Bankovní převod peněz

 

Platba v CZK

Proveďte tuzemskou platbu na účet číslo 4042500001/7910 ve jménu Stichting DeGiro. Tento bankovní účet je veden v CZK. Standardní doba pro připsání platby na investiční účet je 2-3 pracovní dny po odeslání platby.

 

Důležité: V případě platby v cizí měně hradí veškeré náklady na zpracování této platby klient.

 

Číslo účtu: 4042500001/7910

IBAN: CZ1179100000004042500001

BIC: DEUTCZPXX

 

Platba v EUR

Číslo EUR účtu: CZ3279100000004042500108 (BIC:  DEUTCZPX).

Platbu je nutné zasílat z českého účtu (bankovní účet s českým IBAN kódem) vedeného na Vaše jméno. Také je potřeba nás informovat e-mailem na adresu klienti@degiro.cz a je potřeba uvést IBAN účtu, z kterého byla platba v EUR odeslána. Rádi bychom Vás upozornili, že v případě zapnuté funkce AutoFX u měny EUR Vám budou všechna zaslaná EUR zkonvertována do CZK. Pokud se této skutečnosti chcete vyhnout, nastavte prosím v nastavení Manuální vypořádání měny.

Standartdní doba pro připsání platby v EUR je o něco delší než v případě tuzemské platby v CZK.

 

Vezměte prosím na vědomí, že výběry z investičního účtu je možné provádět pouze v CZK a to na Váš registrovaný bankovní účet (registrovaný bankovní účet může být pouze jeden).

 

Platby v USD a v dalších zahraničních měnách není možné zasílat.

Ne, DEGIRO neumožňuje provádět urgentní transfery.

Přihlašte se do aplikace Webtrader a klikněte na tlačítko „Vložit/Vybrat peníze“. Dále vyberte možnost „Převést finanční prostředky ze svého investičního účtu na svůj registrovaný bankovní účet“.

Standardní doba pro připsání platby na investiční účet je 2-3 pracovní dny po odeslání platby. Mohlo však dojít k některé z následujících situací (a budete kontaktováni naším zákaznickým oddělení):

  • Platba byla odeslána z bankovního účtu, který nemáte registrovaný u DEGIRO. V tomto případě Vás požádáme, abyste nás kontaktoval na klienti@degiro.cz a uvedl zaslanou částku a IBAN účtu, z kterého byla platba odeslána. Jméno majitele bankovního účtu se musí shodovat se jménem majitele investičního účtu. V opačném případě bude platba odeslána zpět do 7 pracovních dní.

  • Platba byla odeslána z bankovního účtu, který je registrovaný u více investičních účtů u DEGIRO. Pokud uvedete uživatelské jméno do komentáře u platby, spárování platby proběhne automaticky s Vámi zvoleným účtem. Pokud uživatelské jméno v komentáři neuvedete, budete vyzván, abyste uvedl zaslanou částku a uživatelské jméno Vámi zvoleného účtu do e-mailu na klienti@degiro.cz.

  • Další. Kontaktujte prosím naše Zákaznické oddělení.

Klient si může být jistý, že DEGIRO nezašle finanční prostředky na jiný než registrovaný bankovní účet u DEGIRO. Jsme schopni změnit údaje o účtu, nicméně tyto údaje by měly být ve vlastnictví stejné osoby.

Platby mohou být zaslány pouze z českých bankovních účtů. To samé platí pro zasílání plateb v EUR.

Investování zahrnuje rizika: Můžete přijít o část nebo celý svůj vklad. Doporučujeme investovat pouze do těch finančních produktů, které odpovídají vašim znalostem a zkušenostem.

Investování zahrnuje rizika:
Můžete přijít o část nebo celý svůj vklad. Doporučujeme investovat pouze do těch finančních produktů, které odpovídají vašim znalostem a zkušenostem.