Domů Objednávky

Objednávky

Limitní objednávka je pokyn k nákupu cenného papíru za cenu ne vyšší než je Vámi požadovaná limitní cena, nebo pokyn k prodeji cenného papíru za cenu ne nižší než Vámi zadaná cena (označováno také jako "nebo lépe" pro každý směr). To vám dává kontrolu nad cenou, za níž je obchod proveden.

 

Limitní objednávka na nákup může být provedena pouze za Vámi požadovanou limitní cenu nebo nižší. Například, pokud byste chtěli koupit akcie, ale nechtěli byste platit více než 200 CZK za akcii, můžete umístit limitní objednávku k nákupu za 200 CZK/1 ks. Zadáním limitní objednávky nebudete kupovat akcie za vyšší cenu, ale je možné, že můžete dostat méně akcií než byste chtěli, nebo objednávka nebude vypořádána vůbec.

 

Limitní objednávka na prodej funguje na stejném principu; může být tedy vypořádána za limitní cenu nebo vyšší.

 

Objednávky jsou vypořádány v takovém pořadí, v jakém byly umístěny.

 

Pro další informací si prosím přečtěte dokument Objednávky & jejich vyřizování.

Trailing stop order je objednávka s variabilní stop cenou. Pokud se cena cenného papíru pohne od zvolené stop ceny, stop úroveň se pohne s ní. Při zadávání objednávky je potřeba zvolit stop cenu. Stop cena určuje stop úroveň po zadání objednávky. Navíc musíte nastavit vzdálenost jako absolutní hodnotu (například v EUR) nebo v procentech.

Pokud se cena cenného papíru pohybuje tak, že se vzdálenost k stop ceně navyšuje, stop cena se pohne tak, aby se obnovila předem stanovená vzdálenost. Pokud se cena cenného papíru pohybuje takovým způsobem, že se vzdálenost k stop ceně zmenšuje, úroveň stop zůstane stejná.

Příklad: Prodejní objednávka na 20 akcií akcií ABC. Aktuální cena je 10 EUR.

(1) Zadáte Trailing stop order se stop cenou ve výši 9,70 EUR a vzdáleností 5%. Stop cena je stanovena na 9,70 EUR na burze, protože stop cena je blíže aktuální ceně než je udána zvolená vzdálenost.

(A) Cena na trhu vzroste na 10,5 EUR. Stop cena se pohybuje na 9,975 EUR vzhledem k zvolené vzdálenosti 5%. Pokud cena klesne na tuto úroveň, prodejní objednávka se vypořádá.
(B) Nová stop cena je 9,975 EUR. Pokud stávající cena akcií na trhu klesne na 10,20 EUR, stop cena zůstane neměnná.
(C) Cena akcií ABC se pohne z 10,20 EUR na 11 EUR. Stop cena se tedy zvýší na 10,45 EUR.

(2) Zadáte prodejní Trailing stop order se stop cenou 9 EUR a vzdáleností 5%. Vzhledem k tomu, že zadaná stop cena je větší než 5% od aktuální ceny 10 EUR, bude stop cena okamžitě nastavena na úroveň 9,5 EUR. Původně zadaná stop cena ve výši 9 EUR nebude v tomto případě relevantní.

Tímto příkazem umístíte objednávku pro vypořádání za současnou nejlepší možnou cenu. To může být nezbytné, pokud v každém případě chcete, aby Vaše objednávka byla vypořádána. Nicméně u méně likvidních produktů, může být objednávka vypořádána za horší cenu, než kterou jste očekávali. Proto důrazně doporučujeme, abyste u tohoto druhu objednávky byli velmi obezřetní.

Tímto příkazem umístíte objednávku, která je navržena tak, aby omezila ztrátu v případě, že akcie, které držíte zaznamenávají velký pokles ceny. Jakmile cena akcie dosáhne úroveď Stop lossu, předem definovaná Market objednávka je odeslána na místo vypořádání

 

To stejné platí i u short pozice. Můžete umístit Stop loss, abyste omezily svou ztrátu v případě, že cena akcie stoupá. Stop loss limit je cenová úroveň, při které začnete odkupovat zpět Vaši short pozici.

 

Ve většině případech je poslední cena použita jako spoušť, ale může být využita také nabídková cena a poptávaná cena. Aby se zabránilo špatnému vypořádání za nevýhodné ceny u některých segmentů, není v těchto případech stop loss není k dispozici.

Tato objednávka je navržena tak, aby omezeovala Stop loss. Objednávka Stop-limit stanoví limit ke Stop lossu. Jakmile cena akcie dosáhne Vaši úroveň 'Stop limit', Stop loss je zastaven. Efektivně to znamená, že jakmile je dosažena úroveň 'Stop limit', Stop limit objednávka se stává Limit order (viz výše) na nákup či prodej za limitní či lepší cenu.

Denní objednávka zůstává aktivní, dokud není vypořádána během obchodního dne. V případě, že objednávka nebude vypořádána do konce obchodního dne, bude po uzavření trhu automaticky smazána.

Po zadání objednávky je tato objednávka automaticky odeslána na příslušnou burzu. Díky výhodám internetového spojení je objednávka burzou přijata téměř bezprostředně po jejím odeslání. Pokud je burza uzavřena, je objednávka umístěna do úložiště objednávek. Pro více informací o úložišti objednávek přejděte prosím na část ‚Jak funguje úložiště objednávek?‘

Objednávky investičních fondů, které nejsou listované na burze, jsou přijaty a kolektivně zaslány vydavateli. Jakmile jsou objednávky odeslány, není možné je zrušit a jejich vypořádání trvá 3 pracovní dny.

 

Fondy na Euronext-Fundserivces jsou obchodovány denně v 9:00 (GMT). Objednávky zadané předchozí den do 15:00 (GMT) budou vypořádány následující den. Objednávky zadané předchozí den po 15:00 (GMT) budou vypořádány následující den, budou pouze odeslány následující obchodní den a vypořádány další obchodní den v 9:00 (GMT). Je mnoho fondů, které jsou na Euronext-Fundserivces obchodovány jednou za týden, pro tyto fondy platí stejný princip vypořádání.

Úložiště objednávek shromažďuje a uchovává objednávky zadané mimo obchodní hodiny příslušné burzy. Veškeré objednávky budou odeslány, jakmile příslušná burza otevře. Příkazy pro evropské burzy jsou odesílány v 8:15 Středoevropského času a objednávky pro americké burzy jsou odesílány 3 minuty před otevřením burzy.

V době kdy je vaše objednávka v úložišti není možné ji upravit. Nicméně je možné vaši objednávku zrušit a vytvořit novou.

Ano. U DEGIRO můžete umístit různé typy objednávek. Kompletní přehled aktualních typů objednávek můžete nalézt v dokumentu ‘Objednávky a jejich vyřizování‘.

Ano, je možné zadat objednávka skrze telefon, nicméně za tuto možnost budou účtovány dodatečné poplatky, které můžete nalézt v dokumentu ‘Přehled dokumentů‘. Telefonní číslo na naše oddělení objednávek - +31 (0) 20 535 34 96 (v angličtině).

Pokud z nějakého důvodu nejste schopni zadat objednávku přes webtrader, můžete využít e-mailovou adresu objednavky@degiro.cz.

 

Pokud zašlete e-mail obsahující Vaši objednávku, bude objednávka vypořádána, pokud tržní podmínky budou v souladu s Vašimi instrukcemi. DEGIRO odešle Vaši objednávku na požadovanou burzu, pokud Váš e-mail bude obsahovat následující informace:

 

- Vaše uživatelské jméno u DEGIRO

- Informace o produktu (ISIN nebo opční sérii) 

- Typ pokynu (nákup, prodej, zrušení, exekuce opcí) 

- Počet ks, které chcete zobchodovat 

- Limitní cena (cena, při které chcete zaslat pokyn na trh) 

- Jednodenní objednávka (Vícedenní není pro e-mailové objednávky dostupná)

- Burza, na kterou si přejete pokyn umístit

 

E-mailová objednávka má maximální částku. Mimo to jsou účtovány dodatečné poplatky, které můžete nalézt v dokumentu ‘Přehled poplatků‘.

Objednávka zadaná v průběhu obchodního dne bude okamžitě odeslána na požadovanou burzu. V případě, že objednávka nebyla vypořádána, bude stále bude stále zobrazena mezi nevypořádanými objednávkami. Denní objednávka bude automaticky zrušena před zahájením následujícího obchodního dne, vícedenní objednávky mohou být zrušeny následující obchodní den od 8:15.

 

Pokud zkusíte odstranit objednávky po konci obchodních hodin, Vaše odstraněná objednávka bude uložena v úložišti objednávek. Pro více informací o úložišti objednávek si prosím přečtěte dokument ”Jak funguje úložiště objednávek? ”

Ano. U tohoto typu objednávky zadáte obnos, za který si chcete pořídit kombinaci produktů, následně produkty, které chcete tímto způsobem nakoupit. U každého produktu můžete zadat procento z celkové částky, které byste chtěli investovat. Pak nakoupíte vámi vybrané akcie za vámi uvedené částky za prodejní cenu platnou v daném okamžiku, což je možné díky investování do frakcí. Pro kombinovanou objednávku platí zvláštní poplatek, přičemž se neúčtují pevné náklady za produkt. Místo toho vám bude naúčtován o něco vyšší procentuální poplatek.

Pro bližší informace si prosím přečtěte dokument ‘Objednávky a jejich vyřizování‘.

Investování zahrnuje rizika: Můžete přijít o část nebo celý svůj vklad. Doporučujeme investovat pouze do těch finančních produktů, které odpovídají vašim znalostem a zkušenostem.

Investování zahrnuje rizika:
Můžete přijít o část nebo celý svůj vklad. Doporučujeme investovat pouze do těch finančních produktů, které odpovídají vašim znalostem a zkušenostem.