Obchodování

U společnosti DEGIRO můžete investovat na skoro všech světových burzách. Přehled burz, na kterých můžete investovat, najdete na stránce Produkty & Burzy.

DEGIRO pracuje s margin modelem založeným na vyhodnocování rizika celého portfolia. Pro hodnocení rizika opcí DEGIRO používá model valuace opcí. Tento model počítá hodnotu opce v závislosti na hodnotě podkladového aktiva a volatility. DEGIRO počítá s několika scénáři budoucího vývoje opcí a akcií, na základě kterých se počítá riziko celého portfolia.

 

Model rizika bere v potaz následující faktory, které ovlivňují hodnotu opce:

  • Hodnota podkladového aktiva

  • Míra implicitní volatility

  • Doba do splatnosti

  • Hodnota dividend

  • Hodnota úrokových sazeb

 

Pro stanovení rizika specifické pozice v opci je využita kombinace výše uvedených faktorů. Je tedy vytvořen scénář různých faktorů, které se sebou souvisejí. Pro více informací o způsobu řízení rizika společností DEGIRO, přejděte prosím na Příručku rizik investičního portfolia.

Ano, samozřejmě. Pro obchodování s futures, je vyžadováno mít profil 'Active' či 'Trader'. Tyto profily můžete získat upgradem zakládního účtu Basic. Upgrade můžete provést ihned po dokončení registrace a po přihlášení ke svému účtu.

Ovšem. U společnosti DEGIRO můžete držet short pozice během dne i přes noc. Můžete držet short pozice u různých produktů a na nejrůznějších burzách. K tomu je zapotřebí vypůjčení daného podkladového aktiva, což pro vás automaticky zařizuje společnost DEGIRO. Pokud obchodujete short pozice, prodáváte akcie, které nevlastníte, s cílem odkoupit tyto akcie později a levněji. Abyste mohli jít do krátkých pozic, musíte mít profil 'Active' či 'Trader'. Tento statut si můžete vybrat bezprostředně po svém přihlášení.

Ano, je možné obchodovat opce na US trhu. Podívejte se prosím na "Produkty & Burzy" na našich webových stránkách pro přehled všech trhů, na kterých je v současné době umožněno obchodovat. Pro obchodování s opcemi budete potřebovat profil "Active" nebo "Trader". Profil můžete upgradovat, jakmile dokončíte registraci po přihlášení do webtraderu.

U společnosti DEGIRO můžete obchodovat pouze v obchodních hodinách daného trhu, tj. od 15:30 do 22:00 hodin.

Aktuálně je transakční daň účtována za nákup akcií Francouzských, Irských, Italských a Spojeného království a za prodej Řeckých akcií.

 

Daň je vybírána pouze pro transakce do francouzských společností s tržní kapitalizací více než miliarda eur. U italských firem minimální tržní kapitalizace činí 500 milionů eur.

 

Kolkovné je účtováno za transakce na burzách Spojeného království, s několika výjimkami.

 

Přehled přesných částek lze nalézt zde

Už brzy bude možné kupovat u společnosti DEGIRO zlomky/frakce produktů (například akcií) a to prostřednictvím kombinované (Combined) objednávky. Vyberete si celkový obnos objednávky a zadáte, jaké produkty chcete nakoupit. U každého produktu můžete zadat procento z celkové částky, které byste do něj chtěli investovat. Prostřednictvím kombinované objednávky tedy nakoupíte akcie za prodejní cenu přesně za vámi požadované částky, což je možné díky investování do frakcí.

Dividendy za držení akcií budou připsány na Váš účet po odečtení srážkové daně. Ve výplatní den bude příslušná částka rezervována pro Váš účet a následně krátce poté bude také na Váš účet vyplacena

Chcete-li získat sníženou sazbu daně z příjmů z US akcií, vyplňte prosím formulář W-8BEN, který můžete nalézt ve WebTraderu.

Struktura, kterou DEGIRO používá, vede k efektivním úsporám na transakčních nákladech při obchodování. Kromě toho tato struktura, v níž jsou držena aktiva klientů v rámci samostatného právního subjektu, má za následek minimální riziko v případě potíží protistrany. Vedlejším efektem je, že DEGIRO nemůže aplikovat lokální zdanění dividend pro české akcie. Dividendy budou zdaněny sazbou 35 %. DEGIRO poskytne daňové výkazy a klienti tak mohou vyplnit daňové přiznaní v souladu s příslučnou legislativou.

Ano, toto je možné pro všechny akcie obchodované na burze Euronext. Samotná společnost však samozřejmě musí nabídnout tuto možnost.

Chcete-li využít této možnosti, prosím pošlete zprávu na ca@degiro.cz. Za tuto možnost výplaty dividendy si DEGIRO účtuje administrativní poplatek ve výši € 7,50. Žádost o akciovou dividendu musí být zaslána nejpozději do tří pracovních dnů po datu ex-dividend.
Pokud jste neobdrželi e-mailové potvrzení do dvou pracovních dnů po odeslání požadavku, obraťte se prosím znovu na ca@degiro.cz.