Domů Obchodování

Obchodování

Vzhledem k nové legislativě PRIIPS se od 2. ledna 2018 stane (dočasně) nedostupné množství (zahraničních) produktů pro nákup. Držení nebo prodej těchto produktů zůstane nadále možné. Dotčenými produkty jsou ETF, deriváty a produkty využívající pákový efekt. Nové nařízení stanovuje povinnost všech emitujících stran poskytnout dokumentaci investorům. Tyto produkty proto nebudou na naší platformě k dispozici, dokud nebudou splněny dané požadavky.

Jaké produkty to ovlivní?

Výše uvedené se týká výběru zahraničních ETF a derivátů, kde není poskytnuta žádná dokumentace v češtině.

Jak dlouho tato situace potrvá?

Doba trvání se bude lišit dle produktu a závisí výhradně na straně emitenta. Jakmile bude k dispozici daná dokumentace, budou produkty na naší platformě opět k dispozici i pro nákup.

Mohu nadále tyto produkty vlastnit či prodat?

Ano, změna Vám pouze zabraňuje zakoupení těchto produktů na naší platformě. Držet tyto produkty v portfoliu bude nadále možné stejně jako případný prodej.

Mohu nadále zakoupit tyto ETF a deriváty u jiných stran?

Vzhledem k tomu, že tato situace je důsledkem změny evropských právních předpisů, musí všichni evropští emitenti splnit tento požadavek. Pro Vás, jako českého zákazníka, budou moci všichni čeští brokeři nabízet tyto produkty pouze v případě, že daná dokumentace bude k dispozici v českém jazyce.

U společnosti DEGIRO můžete investovat na skoro všech světových burzách. Přehled burz, na kterých můžete investovat, najdete na stránce Produkty & Burzy.

DEGIRO pracuje s margin modelem založeným na vyhodnocování rizika celého portfolia. Pro hodnocení rizika opcí DEGIRO používá model valuace opcí. Tento model počítá hodnotu opce v závislosti na hodnotě podkladového aktiva a volatility. DEGIRO počítá s několika scénáři budoucího vývoje opcí a akcií, na základě kterých se počítá riziko celého portfolia.

 

Model rizika bere v potaz následující faktory, které ovlivňují hodnotu opce:

  • Hodnota podkladového aktiva

  • Míra implicitní volatility

  • Doba do splatnosti

  • Hodnota dividend

  • Hodnota úrokových sazeb

 

Pro stanovení rizika specifické pozice v opci je využita kombinace výše uvedených faktorů. Je tedy vytvořen scénář různých faktorů, které se sebou souvisejí. Pro více informací o způsobu řízení rizika společností DEGIRO, přejděte prosím na Příručku rizik investičního portfolia.

Ano, samozřejmě. Pro obchodování s futures, je vyžadováno mít profil 'Active' či 'Trader'. Tyto profily můžete získat upgradem zakládního účtu Basic. Upgrade můžete provést ihned po dokončení registrace a po přihlášení ke svému účtu.

Ovšem. U společnosti DEGIRO můžete držet short pozice během dne i přes noc. Můžete držet short pozice u různých produktů a na nejrůznějších burzách. K tomu je zapotřebí vypůjčení daného podkladového aktiva, což pro vás automaticky zařizuje společnost DEGIRO. Pokud obchodujete short pozice, prodáváte akcie, které nevlastníte, s cílem odkoupit tyto akcie později a levněji. Abyste mohli jít do krátkých pozic, musíte mít profil 'Active' či 'Trader'. Tento statut si můžete vybrat bezprostředně po svém přihlášení.

Ano, je možné obchodovat opce na US trhu. Podívejte se prosím na "Produkty & Burzy" na našich webových stránkách pro přehled všech trhů, na kterých je v současné době umožněno obchodovat. Pro obchodování s opcemi budete potřebovat profil "Active" nebo "Trader". Profil můžete upgradovat, jakmile dokončíte registraci po přihlášení do webtraderu.

U společnosti DEGIRO můžete obchodovat pouze v obchodních hodinách daného trhu, tj. od 15:30 do 22:00 hodin.

Aktuálně je transakční daň účtována za nákup akcií Francouzských, Irských, Italských a Spojeného království a za prodej Řeckých akcií.

 

Daň je vybírána pouze pro transakce do francouzských společností s tržní kapitalizací více než miliarda eur. U italských firem minimální tržní kapitalizace činí 500 milionů eur.

 

Kolkovné je účtováno za transakce na burzách Spojeného království, s několika výjimkami.

 

Přehled přesných částek lze nalézt zde

Dividendy za držení akcií budou připsány na Váš účet po odečtení srážkové daně. Ve výplatní den bude příslušná částka rezervována pro Váš účet a následně krátce poté bude také na Váš účet vyplacena

Chcete-li získat sníženou sazbu daně z příjmů z US akcií, vyplňte prosím formulář W-8BEN, který můžete nalézt ve WebTraderu.

Struktura, kterou DEGIRO používá, vede k efektivním úsporám na transakčních nákladech při obchodování. Kromě toho tato struktura, v níž jsou držena aktiva klientů v rámci samostatného právního subjektu, má za následek minimální riziko v případě potíží protistrany. Vedlejším efektem je, že DEGIRO nemůže aplikovat lokální zdanění dividend pro české akcie. Dividendy budou zdaněny sazbou 35 %.

Ano, toto je možné pro všechny akcie obchodované na burze Euronext. Samotná společnost však samozřejmě musí nabídnout tuto možnost.

Chcete-li využít této možnosti, prosím pošlete zprávu na ca@degiro.cz. Za tuto možnost výplaty dividendy si DEGIRO účtuje administrativní poplatek ve výši € 7,50. Žádost o akciovou dividendu musí být zaslána nejpozději do tří pracovních dnů po datu ex-dividend.
Pokud jste neobdrželi e-mailové potvrzení do dvou pracovních dnů po odeslání požadavku, obraťte se prosím znovu na ca@degiro.cz.

DEGIRO works with a portfolio based margin model to establish the risk of the entire investment portfolio.

For the calculation of the risk on options DEGIRO uses an option valuation model. The category of a Financial Instrument indicates how much risk the DEGIRO margin model attributes to the Financial Instrument. Shares are categorized from A to D. For shares with category A, an Event risk of 62.50% applies in a Trader Profile. In the Active Profile, the Event risk is 83.75% for a long and short position in category A. Below you will find an overview of the categories and risks:

Trader
 ABCDEFGHIJno category
Long62,50%81,25%99,00%99,00%6,25%12,50%18,75%25,00%31,25%99,00%99,00%
Short62,50%125,00%250,00%375,00%6,25%12,50%18,75%25,00%31,25%375,00%375,00%
Active
 ABCDEFGHIJno category
Long83,75%83,75%99,00%99,00%83,75%83,75%83,75%83,75%83,75%99,00%99,00%
Short83,75%125,00%250,00%375,00%83,75%83,75%83,75%83,75%83,75%375,00%375,00%

Please note that for an Active profile, when a product is a direct derivative of an index (such as an AEX future), then the margin percentages of the Trader profile are used. For category A, this would be 62.50% category E 6.25%, etc. For ETFs tracking an index, this is not the case.

For more information on the way in which DEGIRO manages risk, please refer to our Investment Portfolio Risk Handbook.

Níže uvedený seznam označuje burzy, na kterých je možné shortovat cenné papíry s DEGIRO. Vezměte prosím na vědomí, že tento seznam je pouze pro informační účely a může být kdykoliv pozměněn.

Je možné, že DEGIRO nenabízí shortování pro konkrétní cenný papír, který je obchodován na burze, kde DEGIRO tuto službu nabízí. Může se stát, že si dotyčný cenný papír nelze půjčit. V takovém případě obdržíte při zadávání objednávky zprávu s důvodem jejího odmítnutí.

Athens Stock Exchange not checked
Australian Securities Exchange not checked
Bolsa de Madrid checked
Borsa Italiana S.p.A. checked
Börse Frankfurt checked
Budapest Stock Exchange not checked
Euronext Amsterdam checked
Euronext Brussel checked
Euronext Lisbon checked
Euronext Paris checked
Hong Kong Stock Exchange not checked
Irish Stock Exchange checked
Istanbul Stock Exchange not checked
London Stock Exchange checked
NASDAQ, NYSE, NYSE MKT (AMEX), NYSE Arca not checked
OMX Copenhagen checked
OMX Helsinki checked
OMX Stockholm checked
Oslo Stock Exchange checked
Prague Stock Exchange not checked
Singapore Exchange not checked
SIX Swiss Exchange checked
Tokyo Stock Exchange not checked
Toronto Stock Exchange not checked
Toronto Ventures Exchange not checked
Vienna Stock Exchange checked
Warsaw Stock Exchange not checked
Xetra checked

Investování zahrnuje rizika: Můžete přijít o část nebo celý svůj vklad. Doporučujeme investovat pouze do těch finančních produktů, které odpovídají vašim znalostem a zkušenostem.

Investování zahrnuje rizika:
Můžete přijít o část nebo celý svůj vklad. Doporučujeme investovat pouze do těch finančních produktů, které odpovídají vašim znalostem a zkušenostem.