Jak se stat klientem?

Zákazníkem se můžete stát prostřednictvím registračního formuláře. Online registrace trvá jen několik minut. DEGIRO používá odvozenou identifikaci skrze bankovní převod. Díky tomu od vás nepotřebujeme žádné dodatečné dokumenty. Váš investiční účet se stane aktivním po připsání ověřovací platby v minimální výši 1 CZK. Standartní doba pro připsání platby na Váš investiční účet je 2-3 pracovní dny.

Zákazníkem se tedy stanete skrze online registraci. Je to snadné.

Pokud se chcete stát zákazníkem společně se svým partnerem, nebo si chcete otevřít obchodní účet, je to samozřejmě také možné. Pro bližší informace prosím kontaktujte náš Help desk.

Samozřejmě. Opět se můžete jednoduše registrovat online. Jakmile obdržíme vaši žádost, zašleme Vám požadované dokumenty a požádáme Vás o postkynutí následujících informací:

 

 • podepsanou kopii pasů nebo identifikačních průkazů jednatelů společnosti,

 • výpis z obchodního rejstříku (Ne starší než 3 měsíce),

 • UBOprohlášení podepsanéprávními zástupci,

 • KopiiIDnebo pasuvšech osob podepsaných v UBO,

 • W8-BEN-E podepsanýprávními zástupci,

 • vyplněný a podepsaný formulář pro přijetí investičních služeb,

 • vyplněný a podepsaný formulář pro přijetí investičních služeb,

 

 • Pokud byste chtěli obchodovat také opce a futures, budeme od Vás také vyžadovat podepsnou kopii následujících formůlářů:

  • Debit Money;

  • Shortování CP;

  • Deriváty.

 

Tyto formuláře a další dokumenty můžete nalézt v úložišti dokumentů na našich webových stránkách nebo prosím kontaktujte náš Help desk.

U DEGIRO je možné změnit Váš osobní účet na sdílený. Tato změna může být provedena, pokud zašlete e-mail na naše zákaznické oddělení s žádostí pro otevření sdíleného účtu. Následně e-mailem obdržíte požadované formuláře.

Ano, samozřejmě. Kontaktujte prosím naše zákaznické oddělení pro bližší informace.

Ne, žádné poplatky se za to, že se stanete zákazníkem, neplatí. Otevřít účet si tak můžete zcela zdarma. Váš první vklad (v minimální výši 1 CZK) slouží pro ověření identity a Váš účet se stane zcela aktivním po připsání částky na Váš účet. Všechny poplatky můžete nalézt v přehledu poplatků.

Minimální vklad je 1 CZK. Tento vklad musí být proveden bankovním převodem z registrovaného bankovního účtu. Jakmile tento vklad obdržíme, ověříme, zda se jméno majitele bankovního účtu shoduje se jménem, které bylo uvedeno při registraci.

Profil Custody má jiné podmínky a poplatky.

 

Profil Custody znamená, že cenné papíry jsou drženy odděleně a není umožněno jejich zapůjčení třetím stranám. Není umožněno shortovat, využívat službu Debit money, nebo obchodovat finanční deriváty. U účtu Custody jsou navíc účtovány poplatky za zpracování dividend a kupónů.

Nicméně i nadále budete těžit z našich nízkých transakčních poplatků a šetřit tak na nákladech díky obchodování u DEGIRO.

 

Rozdíly mezi těmito profily jsou zobrazeny v této tabulce:

 

Profil Basic

Profil Custody

Nebývale nízké poplatky

Nebývale nízké poplatky

Akcie, dluhopisy, ETFs a fondy

Akcie, dluhopisy, ETFs a fondy

Shortování CP

x

Využítí služby Debit Money

x

Obchodování s produkty jako Turbo, Speedery a Sprintery

x

Obchodování s deriváty

x

 

Pro bližší informace si prosím přečtěte dokument Profily a přehled poplatků pro profil Basic a profil Custody.

Prosím stáhněte si a vyplňte formulář Převést portfolioz našeho úložiště dokumentů a zašlete e-mailem zpět na adresu prevody@degiro.cz. Následně obdržíte e-mailové potvrzení přijetí žádosti o převod portfolia. DEGIRO neplatí poplatky, které si váš stávající broker naúčtuje za převedení Vašeho portfolia. Poplatek u DEGIRO za převod portfolia činí 10 EUR / ISIN.

Ano, je to možné. Je nutné mít bankovní účet u banky z Evropské Unie. Tento bankovní účet budete využívat pro platby a výběry peněz

Pro registraci na české platformě je však potřeba uvést český bankovní účet a posílat platby pouze z českých bankovních vedených na jméno majitele investičního účtu.