Domů Jak se stát klientem?

Jak se stát klientem?

Zákazníkem se můžete stát prostřednictvím registračního formuláře. Online registrace trvá jen několik minut. DEGIRO používá odvozenou identifikaci skrze bankovní převod. Díky tomu od vás nepotřebujeme žádné dodatečné dokumenty. Váš investiční účet se stane aktivním po připsání ověřovací platby v minimální výši 1 CZK. Standartdní doba pro připsání platby na Váš investiční účet je 2-3 pracovní dny.

Zákazníkem se tedy stanete skrze online registraci. Je to snadné.

 

Pokud se chcete stát zákazníkem společně se svým partnerem, nebo si chcete otevřít obchodní účet, je to samozřejmě také možné. Pro bližší informace prosím kontaktujte náš Help desk.

Samozřejmě. Opět se můžete jednoduše registrovat online. Jakmile obdržíme vaši žádost, zašleme Vám požadované dokumenty a požádáme Vás o postkynutí následujících informací:

 

 • podepsanou kopii pasů nebo identifikačních průkazů jednatelů společnosti,

 • výpis z obchodního rejstříku (Ne starší než 3 měsíce),

 • UBO prohlášení podepsanéprávními zástupci,

 • Kopii identifikačního průkazu nebo pasu všech osob podepsaných v UBO,

 • W8-BEN-E podepsaný právními zástupci,

 • vyplněný a podepsaný formulář pro přijetí investičních služeb,

 • vyplněný a podepsaný formulář pro přijetí investičních služeb,

 

 • Pokud byste chtěli obchodovat také opce a futures, budeme od Vás také vyžadovat podepsnou kopii následujících formůlářů:

  • Debit Money;

  • Shortování CP;

  • Deriváty.

 

Tyto formuláře a další dokumenty můžete nalézt v úložišti dokumentů na našich webových stránkách nebo prosím kontaktujte náš Help desk.

Ne, žádné poplatky se za to, že se stanete zákazníkem, neplatí. Otevřít účet si tak můžete zcela zdarma. Váš první vklad (v minimální výši 1 CZK) slouží pro ověření identity a Váš účet se stane zcela aktivním po připsání částky na Váš účet. Všechny poplatky můžete nalézt v přehledu poplatků.

Minimální vklad je 1 CZK. Tento vklad musí být proveden bankovním převodem z registrovaného bankovního účtu. Jakmile tento vklad obdržíme, ověříme, zda se jméno majitele bankovního účtu shoduje se jménem, které bylo uvedeno při registraci.

Profil Custody má jiné podmínky a poplatky.

 

Profil Custody znamená, že cenné papíry jsou drženy odděleně a není umožněno jejich zapůjčení třetím stranám. Není umožněno shortovat, využívat službu Debit money, nebo obchodovat finanční deriváty. U účtu Custody jsou navíc účtovány poplatky za zpracování dividend a kupónů.

Nicméně i nadále budete těžit z našich nízkých transakčních poplatků a šetřit tak na nákladech díky obchodování u DEGIRO.

 

Rozdíly mezi těmito profily jsou zobrazeny v této tabulce:

 

Profil Basic

 Profil Custody

Nebývale nízké poplatky

 Nebývale nízké poplatky

Akcie, dluhopisy, ETFs a fondy

 Akcie, dluhopisy, ETFs a fondy

Shortování CP

 x

Využítí služby Debit Money

 x

Obchodování s produkty jako Turbo, Speedery a Sprintery

 x

Obchodování s deriváty

 x

 

Pro bližší informace si prosím přečtěte dokument Profily a přehled poplatků pro profil Basic a profil Custody.

Prosím stáhněte si a vyplňte formulář Převést portfolio z našeho úložiště dokumentů a zašlete e-mailem na adresu prevody@degiro.cz společně s přehledem převáděného portfolia. Následně obdržíte e-mailové potvrzení přijetí žádosti o převod portfolia. DEGIRO neplatí poplatky, které si váš stávající broker naúčtuje za převedení Vašeho portfolia. Poplatek u DEGIRO za příchozí převod portfolia činí 10 EUR / ISIN. U odchozího převodu jsou navíc účtovány externí poplatky (jejich výše se liší dle trhu, proto kontaktujte naše zákazncké oddělení pro bližší detaily).

Převod portfolia je nutné instruovat také přímo u protistrany.

Ano, je to možné. Je však nutné mít bankovní účet vedený u banky ze země EU, Norska nebo Švýcarska (EEA). Tento bankovní účet budete využívat pro platby a výběry peněz.

Bankovní účty z následujících zemí nejsou akceptovány: Bulharsko, Kypr, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Rumunsko, Malta, Chorvatsko, Bailiwick of Guernsey, Bailiwick of Jersey, Gibraltar, Ostrov Man.

Pro registraci na české platformě doporučujeme uvést český bankovní účet a posílat platby pouze z českých bankovních účtů vedených na jméno majitele investičního účtu, jelikož výběry je možné provádět pouze v Kč.

DEGIRO neakceptuje platby z bankovních účtů z různých zemí. Platby tak mohou být zasílány z bankovních účtů ze stejné země po celou dobu.

Investování zahrnuje rizika: Můžete přijít o část nebo celý svůj vklad. Doporučujeme investovat pouze do těch finančních produktů, které odpovídají vašim znalostem a zkušenostem.

Investování zahrnuje rizika:
Můžete přijít o část nebo celý svůj vklad. Doporučujeme investovat pouze do těch finančních produktů, které odpovídají vašim znalostem a zkušenostem.