Domů Bezpečí

Bezpečí

Investiční společnost DEGIRO je pod dohledem Úřadu pro finanční trhy (AFM), který dohlíží na poskytované služby v investičním sektoru a také pod dohledem Nizozemské státní banky (DNB), která kontroluje ostatní aspekty podnikání společnosti.

S DEGIRO můžete investovat naprosto bezpečně. Vaše investice jsou 100% odděleny a jsou drženy v rámci samostatné úschovy. To znamená, že všechna vaše aktiva jsou bezpečně oddělena od DEGIRO BV a společností, které stojí za DEGIRO. Společnost zajišťující úschovu vašich investic je pasivní entitou a proto jediné úlohy tohoto opatrovnického subjektu jsou správa a úschova vašich investic. V souladu se zákonem nevykonává žádné jiné činnosti. V případě, že se DEGIRO dostane do problémů, finanční prostředky klientů se nedostanou do konkurzní podstaty, ale zůstanou majetkem společnosti zajišťující úschovu.

DEGIRO není bankou, nýbrž investiční společností. Banky mohou použít peníze, které jejich klienti drží na účtech, pro vlastní podnikání, pro půjčky třetím stranám, nebo na investice. V případě bankrotu banky může klient přijít o své peníze. Jelikož bankovní klienti podstupují riziko ztráty svých finančních prostředků, existuje u bankovních vkladů také bankovní garance. Vzhledem k tomu, že DEGIRO není bankou, nemůže využívat peníze, které drží pro své klienty, pro své vlastní investice. Všechny peníze procházejí samostatnou oddělenou entitou.

DEGIRO okamžitě převádí (průběžně) peníze zaslané klienty na jeden z Peněžních fondů. Peněžní Fondy jsou investiční fondy, které cílí, s nejnižším možným rizikem, na výnos mírně pod tržní sazbou příslušné měny na trhu. Další informace o investicích do peněžních prostředků naleznete zde.

Vaše peníze nejsou drženy u DEGIRO. Peníze, které od Vás DEGIRO obdrží, jsou okamžitě investovány v Peněžních fondech. Hodnota Peněžního fondu může kolísat stejně jako u jakékoli jiné investice. Chcete-li investovat méně v Peněžním fondu či vůbec, můžete investovat hodnotu svých investic v Peněžním fondu do jiných Finančních instrumentů dle Vaší volby. Případně můžete dát DEGIRO pokyn k převodu Vašich peněz zpět na Váš bankovní účet.

Veškerý majetek v rámci Peněžních prostředků je držen zcela samostatně právnickou osobou, která je nezávislá a nehrozí tak žádné riziko v případě konkurzu společnosti DEGIRO.

Investování zahrnuje rizika: Můžete přijít o část nebo celý svůj vklad. Doporučujeme investovat pouze do těch finančních produktů, které odpovídají vašim znalostem a zkušenostem.

Investování zahrnuje rizika:
Můžete přijít o část nebo celý svůj vklad. Doporučujeme investovat pouze do těch finančních produktů, které odpovídají vašim znalostem a zkušenostem.